24.9.09 Metropolian tiloissa Bulevardilla (neuvottelutila PK 31)

Läsnä

 • Katri Halonen
 • Laura-Maija Hero
 • Leena Björkqvist
 • Kirsi Herala
 • Pekka Uotila
 • Laura Karhu
 • Juha Iso-Aho
 • Ritva Mitchell
 • Kai Artes 

Muistio:

 • Tilannekatsaus. Tutkimusprosessin kertaus: Desktop (pohjatietojen keruu) > Tuottajahaastattelu + klusterianalyysi > signaaliwiki (opiskelijat + tutkijat) > klusterikysely (e-lomake) > Taku -kysely tuottajille (e-lomake).
 • Caset vahvistettiin: MAMK/ Savonlinnan oopperajuhlat varmistunut, HUMAK/ Kaustisten kansanmusiikkijuhlat. Casekuvauksen sisältö listattiin:
  "bq. "
  Faktat (Kävijämäärät, liikevaihto, rahoitusperusta jne.)
  Kehityshistoria
  Asema alueella/ genressä
  Yhteistyökumppanit (julkiset)
  Organisaatiorakenne
  Tavoitteet
  Tehdyt tutkimukset
 • Signaaliwiki. Mediatuotannon yliopettaja Robert Arpo luennoi aiheesta 3.12 Metropolian ja Humakin Kulttuurituotannon YAMK -tutkinnossa. Päätettiin ottaa nauhalle, jotta muutkin koulut voivat käyttää signaaliwikittämisen briefissään opiskelijoille. SIGNAALIWIKIN KORIEN NIMET luotiin yhdessä (Leena kääntää ruotsiksi):
  "bq. "
  yhteisöllisyys
  osallistumisen muodot
  oman toiminnan merkityksellisyys
  elämän hallinta
 • Viestintä. Käytiin läpi viestinnän status sekä tutustuttiin viestintämateriaaleihin.
 • Raportointi. Käytiin läpi raportointivelvoitteita sekä valmisteltiin talousihmesten tapaamista.v

Puuhat:
"bq. "
LM tekee case-haastattelun johdannon ja laittaa wikiin.

LM vaihtaa korien nimet.

Kaikki tutkijaklubin jäsenet kommentoivat wikistä löytyviä viestintämateriaaleja ja viestintäsuunnitelmaa seuraavaan kokoukseen mennessä Laura-Maijalle: laura-maija piste hero @ metropolia.fi. Lähetä LMlle myös tietoa oman organisaatiosi viestintämahdollisuuksista lisättäväksi viestintäsuunnitelmaan.

Kaikki tutkijaklubin jäsenet: Lähetä 9.11 aamupäivän aikana Katrille casehaastattelusi ranskalaisin viivoin sekä tulevaisuusajattelusta nousseet asiat.

Kaikki tutkijaklubin jäsenet: Lähetä talousihmisen nimi ja meili LMlle.

Seuraavat tutkijaklubin kokoukset:

 • 10.11 - 11.11 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31)
 • 10.11 klo 10-16
 • 11.11 klo 9-13
  • Agenda:
  • Signaalianalyysi jne.
  • TAKU

 • 8.12 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31)
  • 10-13.30
  • APt
  • Maija varaa Bulevardin tilat

Agenda

 • Esittäytyminen Tutkijaklubissa: Kai Artes
 • Edellisen kokouksen puuhapisteet
 • Klusterianalyysi: ennalta lähetetyt Case -esittelyt (2 sivua) käydään läpi
 • Klusterianalyysin seuraavat askeleet; tehtiin runko haastattelua varten ja hiottiin vielä desk top -työskentelyn keskeiset alueet
 • Signaaliwikin rakentaminen yhdessä. Signaalikorien luominen. Mukana tuodut signaalit syötetään wikiin. Signaaliwikin markkinointi ja käyttö
  • KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN TAPAHTUMATUOTANNON NÄKÖKULMASTA

muut

 • Hankeviestinnän status
 • Raportointi velvoitteet

Syksyn tutkijaklubin kokoukset:


 • 24.9 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31)
 • 10.11 - 11.11 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31)
 • 10.11 klo 10-16
 • 11.11 klo 9-13
  • Agenda:
  • Signaalianalyysi jne.
  • TAKU

 • 8.12 Metropoliassa Bulevardilla (Bulevardi 31)
  • 10-13.30
  • APt
  • Maija varaa Bulevardin tilat

 • No labels
You must log in to comment.