Unable to render {include} The included page could not be found.

Työkorin tehtävät ja tavoitteet

Työkorissa huolehditaan projektin suunnitteluun ja hallinnointiin liittyvistä toimenpiteistä, kuten taloushallinnosta ja muiden työkorien toimenpiteiden nivomisesta toisiinsa

Tavoitteena on

* tukea ja nivoa toisiinsa Tuottaja2020-hankkeen muissa työkoreissa tehtävää kehitystyötä
* kirjata ylös kokemuksia hankehallinnosta wiki-ympäristössä
* kirjata ylös kokemuksia wiki-ympäristön hyödyntämisestä ennakointiaineistona hankinnassa, kehittelyssä ja arvioinnissa

Kehittelyssä nyt

Muutoshakemukseen saatiin hyväksyntä eli hankkeelle tuli muutos- ja jatkorahoituspäätös 17.5.11.

Maksatushakemus

* Maksatushakemus 1.8.-31.12.2009
* Maksatushakemuksen liitteet:
Hankintaselvitys
Tiivistelmä
Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 1-4/2010 :

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 5-8/2010 :

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite
Maksatushakemus 9-12/2010:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 1-4/2011:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 5-8/2011:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Maksatushakemus 9-12/2011:

Hankintaselvitys

Tiivistelmä

Tiivistelmän liite

Tuottaja2020-lomakkeet ja OPH:n ohjeet

 Opetushallituksen ohjeita:

Seurannan ja raportoinnin aikataulut vuositasolla:

  • Seurantalomake 31.1. (ajalta 1.7.-31.12.) 
  • Väliraportti 28.2. (ajalta 1.1. - 31.12.)
  • Maksatushakemus 28.2. (ajalta 1.9.-31.12.) 
  • Maksatushakemus 30.6. (ajalta 1.1.-30.4.)
  • Seurantalomake 31.8. (ajalta 1.1.-30.6.)
  • Maksatushakemus 31.10. (ajalta 1.5.-31.8.) 

Seurantalomake, väliraportti ja maksatushakemus täytetään ja jätetään viranomaiskäsittelyyn EURA-järjestelmässä. Viranomaiskäsittelyyn jätetyt asiakirjat tulostetaan ja toimitetaan allekirjoitettuna aikataulun mukaisesti Opetushallitukseen osoitteellaOpetushallitus kirjaamo
PL 380
00531 Helsinki    * OPH:n ohjeet maksatusta varten


[Väliraportti 2009|Väliraportti 2009]Väliraportti 2009Valiraportti 2009

  • No labels
You must log in to comment.