Osallistumisen keinot ja väylät

Farmville är ett virtuellt spel som är populärt bland 25-åriga och äldre kvinnor. Det går ut på att man har sin egen farm och odlar olika växter etc. samt skaffar grannar. Spelet fungerar på Facebook och har utvecklats av företaget Zynga som har gjort största delen av sin vinst på 200 miljoner dollar på att sälja virtuella produkter, bl.a. säd som odlats i Farmville.http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Virtuaalipelto+internetiss%C3%A4+kynnet%C3%A4%C3%A4n+hiirell%C3%A4+klikkailemalla/1135252421914

http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Virtuaalipelto+internetiss%C3%A4+kynnet%C3%A4%C3%A4n+hiirell%C3%A4+klikkailemalla/1135252421914

Kirjoittajan nimi ja organisaatio

Riikka Wallin, Yrkeshögskolan Novia

You must log in to comment.