Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ensimmäinen tulevaisuusverstaamme 2010 toukokuussa: 

Hankkkeen skenarointiprosessi aloitetiin toteuttamalla ensin ohjausryhmälle yksi paja (11.5.10), ja sen pohjalta hankkeen tutkijaklubille toinen paja (24.-25.5.10). Ohjausryhmän pajan tavoitteena oli saada aikaan tarinakäsikirjoituksia, jotka kertoisivat yhden henkilön päivästä ja henkilön osallistumisesta kulttuuritapahtumaan:

Tapahtuma koettuna 2020 (Ohjausryhmä)

Jakaannutaan 4 henkilön ryhmiin ja varmistetaan, että jokaisella ryhmällä on tietokone.
Ryhmästä valitaan kirjuri.
Ryhmä ottaa hatusta yhden paperin. (Nimi ja ikä, kotikaupunki).

Henkilö/ ryhmä:
-Abu, 21 v, Helsinki
-Martti 75 v, Helsinki
-Hildur 18 v
-Milla 39 v, Helsinki
-Anna 49 v, Helsinki

Tehtävä:
"On 16.6.2020  klo 16. Olette osallistumassa kulttuuritapahtumaan. Mitä tapahtuu 16 - 24?
Kuvaa, mitä hän kokee ja miltä hänestä tuntuu tuona aikana.
Kirjoittakaa fiktiivinen tarina. Aika: 20 min.
Kerätään tarinat tikulle.
Esittely & Keskustelu 30 min.

Tässä pajassa tuotetut tarinat: Ohjausryhmän pajan aineisto

OHRYn pajan pohjalta tehtiin Tutkijaklubin pajassa DigiTarinoita, KATSO SUORAT LINKIT DIGITARINOIHIN ALTA!

Tuottajan osaamistarpeet 2020 (Tutkijaklubin paja)

 Paja toteutettiin parityöskentelynä ohjausryhmän pajassa tuotettujen tarinoiden pohjalta 24.-25.5.10. Mitkä ovat tuottajan osaamistarpeet vuonna 2020 ? Parit valitsivat yhden henkilön, ja hänestä ohajsuryhmässä kerrotun tarinan (tapahtumaan osallistumassa 2020). Parit miettivät jatkojalostivat osaamsitarpeita kuvaavia tekstejä, ja niiden pohjalta kirjoittivat tuottajan tarinan. Tarina jatkojalostettiin spiikiksi, joka äänitettiin zoomilla. Parit hankkivat kuvat, äänitehosteklipit sekä musiikin. Lopuksi parit koostivat Windows MovieMakerilla DigiTarinan ja se katseltiin yhdessä. Jokainen kirjoitti arvion näkemästään. DigiTarinat onnistuivat aivan yli odotusten, vaikka yksikään tutkijaklubin jäsenistä ei ollut käyttänyt MovieMakeria aikaisemmin.

- Martinlaakson Kreivi - Pekka Uotila & Katri Halonen. Suora linkki DigiTarinaan .

- Liikuntavammaisten tapahtuman tuottaja Flora - Laura-Maija Hero. Suora linkki DigiTarinaan.

- Tuottaja Maria Sanchez  - Leena Björkqvist ja Anna Kanerva. Suora linkki DigiTarinaan.

- Annan ja Elvin matkat - Juha Iso-Aho ja Kirsi Herala. Suora linkki DigiTarinaan.

  • No labels
You must log in to comment.