Skip to end of metadata
Go to start of metadata

22.1.-23.1.2011 Digitarinapaja

Osallistujat:

11 Kulttuurituotannon Yamk -opiskelijaa

1 Kulttuurituotannon AMK -opiskelija

Digitarina 1: Juha (Tekijät RH ja HA)

Digitarina 2: Hevikehdossa (Tekijät SJ ja MK)

Digitarina 3: Kesäjuhla (JVP, PM, TL)

Digitarina 4: Lily ja Marlee (PK ja HR)

Digitarina 5: Uusi Ooppera (JF)

Digitarina 6: Metsä (PH, SS)

Digitarinoiden katselmointi 23.1.11:

 1. Mikä digitarinassa herätti ja miten siitä heränneitä ajatuksia voit käyttää hyödyksi omassa työssäsi?

Digitarina 1: Juha (Tekijät RH ja HA)

Digitarina 2: Hevikehdossa (Tekijät SJ ja MK)

Digitarina 3: Kesäjuhla (JVP, PM, TL)

Digitarina 4: Lily ja Marlee (PK ja HR)

Digitarina 5: Uusi Ooppera (JF)

Digitarina 6: Metsä (PH, SS)

2. Miten kulttuurituotanto muuttuu tämän digitarinan perusteella?

Digitarina 1: Juha (Tekijät RH ja HA)

Digitarina 2: Hevikehdossa (Tekijät SJ ja MK)

Digitarina 3: Kesäjuhla (JVP, PM, TL)

Digitarina 4: Lily ja Marlee (PK ja HR)

Digitarina 5: Uusi Ooppera (JF)

Digitarina 6: Metsä (PH, SS)

3. Mitä asioita tämän digitarinan perusteella kulttuurituottajan pitää vuonna 2020 osata?

Digitarina 1: Juha (Tekijät RH ja HA)

Digitarina 2: Hevikehdossa (Tekijät SJ ja MK)

Digitarina 3: Kesäjuhla (JVP, PM, TL)

Digitarina 4: Lily ja Marlee (PK ja HR)

Digitarina 5: Uusi Ooppera (JF)

Digitarina 6: Metsä (PH, SS)


 

 

Tulevaisuuden tuottaja -digitarinapaja

Digitarinapaja on elokuvallinen tarinatyöpaja, jossa kuvia ja kertojaääntä, musiikkija ja tehosteääniä yhdistelemällä
tehtiinn 1-3 minuutin tulevaisuuselokuva. Yleensä jokainen osallistuja tekee oman tarinan käyttäen joko
omia valokuvia tai kurssin aikana ottamiaan uusia kuvia. Digitarinan voi toki tehdä myös pari tai
ryhmätyönä. Pajan keskimääräinen kesto on 2-3 päivää. Pajajakson voi myös jaksottaa pidemmälle ajalle, esimerkiksi kuuteen kolmen tunnin
pituiseen jaksoon.

Projektin aikana:

 • Koostetaan tulevaisuustarinoista aihe ja tehdään käsikirjoitus + kuvakäsikirjoitus (etänä mahdollista toteuttaa)
 • Kootaan tai otetaan valokuvat, tehdään piirustukset tai muu kuvitus, siirretään ne tietokoneelle
 • Kerätään äänitehosteet, musiikki ja siirretään ne koneelle
 • Nauhoitetaan kertojaääni
 • Siirretään kuvat ja ääni editointiohjelmaan ja työstetään elokuva
 • Tallennetaan valmis elokuva CD:lle / DVD:lle / muistitikulle ja myös Tuottaja2020 -aineistopankkiin

Pajan tavoitteet:

 • Kuvata visuaalinen tulevaisuustarina aikasemman ideoinnin pohjalta
 • Löytää visuaalisia ja auditiivisia ilmentymiä niille ideoille tai muistoille, joita tulevaisuuspajoissa löydettiin
 • Tulevaisuus tarinan kerrontataitojen kehittäminen
 • Elokuvailmaisun / mediataitojen oppiminen
 • Teknisten taitojen kehittäminen
 • Uuden idean edelleen välittäminen audiovisuaalisen kerronnan keinoin

MIKÄ ON DIGITARINA?

Digitarina on kaikille soveltuva ja helposti omaksuttava itseilmaisun muoto. Se on parin
minuutin mittainen, henkilökohtainen video, johon tarvitsee minimissään pelkän tietokoneen.
Videolla on useimmiten tekijän itsensä kirjoittama ja ääneen lukema teksti, joka on kuvitettu
omilla valokuvilla tai piirustuksilla. Se voi sisältää myös tekijän omaa tai tekijänoikeusvapaata
musiikkia.
Alun perin digitarinoita on käytetty omien tarinoiden kertomiseen, mutta tätä joustavaa
menetelmää voi soveltaa myös uusiin tarkoituksiin, kuten sosiaalisen osallisuuden
vahvistamiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi sosiaalityössä ja
kirjastoissa. Opettajat voivat käyttää digitarinoita oppilaan voimaannuttamiseen ja
mediataitojen vahvistamiseen. On kuitenkin tärkeää miettiä etukäteen aiheen rajaus; yli
kolme minuuttia kestävä tarina on helposti katsojalle puuduttava kokemus.
Esimerkkejä löytyy verkosta: The Center for Digital Storytelling-järjestö
(www.storycenter.org), eurooppalainen Digitales-projekti (www.digi-tales.org) & Mediosprojektin
omat sivut (medios.metropolia.fi).

Tekniikka (näillä pärjäät hyvin, mutta vähempikin riittää):

 • Tietokone, jossa editointiohjelma, esim. Windows Movie Maker
 • Mikrofoni / digitaalinen sanelin
 • Digitaalinen still -kamera
 • Skanneri
 • Muistitikku

PROJEKTIN KULKU

Digitarinatyöpajan ohjaajan on hyvä miettiä aikataulu tarkkaan ennen projektin alkua.
Ensimmäisessä tapaamisessa koostetaan aikaisemmista tulevaisuuspajoista digitarinan aihetta. Käsikirjoituksen
tekoon on hyvä varata tarpeeksi aikaa varsinkin, jos prosessi on tekijöille uusi. Käsikirjoitus pyritään tekemään etätyöskentelynä. Toisena
kurssipäivänä ryhmäläiset ottavat valokuvat mukaan ja kertojaääni nauhoitetaan. Kuvat ja
äänitiedosto siirretään tietokoneelle ja tämän jälkeen elokuvaa voi työstää
editointiohjelmassa. Elokuva työstetään valmiiksi ja arkistoidaan.
Valmiit elokuvat katsotaan yhdessä ja käydään palautekeskustelu.

Materiaalia ja linkkejä |

Digitarinan muotoon tehty esittelyvideo menetelmästä
Presentation video  of the method
Ladattava power point yleisesitelmä digitarinasta (ei työpajoihin)
Downloadable Power point-presentation  of Digitales
DigitarinaopasDigitarinaopas(pdf-liite)
Digitale - guideDigitale - guide (pdf in English) |

 

 • No labels
You must log in to comment.