Metropolian Kulttuuri ja luovan alan kehityspäällikkö Anna-Maria Vilkuna ja Mediatuotannon yliopettaja Robert Arpo tekivät hankkeen ensimmäisen arvioinnin Metropolian arviointiprosessin mukaisesti. Tietoa kerättiin ensin sähköisenä lomakkeena ja sen jälkeen sitä tarkennettiin focus group -tyyppisesti.

  • No labels
You must log in to comment.