Skip to end of metadata
Go to start of metadata
6.11.2010 Tulevaisuuden tuottaja 3 op: aloitusseminaarin 1. lähipäivä

Läsnä 12 Kutu YAMK ja 2 Kutu AMK opiskelijaa.

Yritykset:

Kaapelitehdas

Kulttuuripalvelut Vega

PJL8 - Tanssin ja teatterin kannatusyhdistys

AV-arkki

Muu ry

Suomen sadan komitea

Kansan muisti ry

Okibu

Virrat (Kaupunki)

Helsingin kaupunki/ Sosiaalivirasto

Helsingin kaupunki/ Nuorisoasiainkeskus

Kulttuuriareena Gloria

Cirko

OP-Pohjola

Kouvolan kaupunki/ Kulttuuritoimi, sivistystoimi

Stean Republic Ltd

Output Oy

Nokia kaupungin kulttuurikeskus

Otava Media

Agenda:

Luento-osuus: Tulevaisuuden tutkimus, skenaariomenetelmä ja ajattelu, trendit, megatrendit, Heikot signaalit

Ryhmätyö: Julkisensektorin, yrityssektorin ja Non-profit-sektorin nykytilan kuvaus: Nousevat, vallitsevat ja laskevat trendit. Menetelmä: Aaltomenetelmä. Tavoitteena nähdä nykytila oman toiminna kautta, ei ulkoaopeteltujen trendien kautta.

Ryhmä 1: Julkinen sektori

1. Nouseva trendi

Sektoriajattelu poistuu

Kulttuuripalveluilla kysyntää hyvinvointipalveluina

Kylämeininki, talkoomeininki

Ite tehä

Kulttuuriperintö, juuret, identiteetti

Ulkoistaminen lisääntyy

jengi haluaa tehdä jotain konkreettista yhdessä, sähköinen maailma saavuttanut kulminaatiopisteen.
Hyvinvointipalvelut (kulttuuripalveluilla on kysyntää tulevaisuudessa)

Yhteisöllisyys

Retrotekeminen. Duunataan kotona, perhe

2. Vallitseva trendi

Monikulttuurisuus

Osallistuminen

Elämyshakuisuus

keskittyminen isompiin keskuksiin

ulkopuoliset hankkeet

Globaalisuus

Kaupungistuminen

3. Laskeva trendi

Turha sektoroituminen
Massatuotanto, massatapahtumat.

paikalliset juuret häviävät -ajattelu

Ryhmä 2. Yrityssektori
 1. Nouseva

Pienyritysten tukeminen: kulttuurialan yritys työllistää myös muita

Fanimarkkinointi

Asiakaslähtöisyys

Yritysyhteistyö

Ympäristötietoisuus

Teini-ikäisten määrä

2. Vallitseva trendi

 Digimaailma ei riitä

Kädentaidot

Suuret ikäluokat

Innovaatio

Tuotteistaminen. Konseptointi > palvelut, tapahtumat, projekteja jopa, yhteistyökuvioita, asiasiältöjä

Osallistaminen. Messuilla esim. messuvieraat saivat lähettää kavereille tervehdyksiä postikorteilla, kouluille työpajat esim. tanssin alalla

3. laskeva trendi

Dynaaminen

Kerskakulutus

Sponsorointi

Medenaatti 

Ryhmä 3: Non-profit -sektorin toimijat

1. Nouseva trendi

Käsityöblogit, DIY: digimaailma tukee fyysistä

Taidemuotoijen välisten raja-aitojen kaatuminen

Taiteilijoiden voimaannuttaminen vs. tuotteistaminen

Rajoja ylittävien kokemusten hakeminen (yleisö)

Taloudellinen paine (julkinen raha) > uudet yhteistyömallit

2. Vallitseva trendi

Muutosvastarinta, pelätään julkisen rahan loppumista. rahan määrä on vakio, mutta tekijöitä on liikaa.

 Ollaan puututtu kapitaaliin näkemättä, että millä tavalla tahansa tavalla toteutetulla toiminnalla on kaikenlaisia vaikutuksia

Peltään "juhlan" loppumista

3. laskeva trendit

Tekijänoikeudet perinteisessä mielessä

Materiaali:

Luentomateriaali osa 1 (Hero)

Luentomateriaali osa 2 (Hero)

Luentomateriaali osa 2 sisältää tehtävänannon (signaalitehtävä)

>>>>> Havaintoja: Kulttuurialan trendit -tietämys on hallussa, ja ne osataan luetella "viran puolesta". Esimerkkejä ja tarinaa kaivataan isojen trendisanojen lisäksi: mitä trendi tarkoittaa käytännössä? Olisi pitänyt äänittää keskustelu, havainnointi vaikeaa ja aikaa vievää. Ylöskirjatut sanat jäävät pintapuolisiksi, menetelmä toimisi paremmin, jos havainnoitsijoita enemmän ja äänitettäisi ja litteroitaisi keskustelu.

  • No labels
You must log in to comment.