8.2.2010 klo 10.15-15 Tuottamossa, Hämeentie 153 b., 4.krs. Agenda: Wiki, skenarointi, Takurapsa.

Muistio:

10.20-11.40 Katrin, Pekan, Leenan & Laura-Maijan tekstin kommentit ja sparraus á 20 min

- Menetelmät liitteeksi ?

- Oma pitkä kokemus/ ääni kuuluville raporteissa

11.40-12.00 Muiden julkaisujen tila. Julkaisuprosessin aikataulu

Vuoden 2012 suunnittelua:

- 1-2 kokoavaa isompaa seminaaria ja jokaisessa oppilaitoksessa pajoja opettajille: kuinka tulevaisuusajattelua voisi opettaa? Keskustelua opstyöstä. Kuinka paljon/tutkija työaikaa? Tavoitteena tutkinnon tunnettuuden tukeminen ensi vuonna? Kuinka Kutusta vientituote? 240 h/ tutkija vuodelle 2012.  Huhtkuussa 2012 tilit kiinni.

12-12.45 Lounas

12.45-13 Encatc: Leenan johdolla. Meille selviää Encatcin odotukset Tuottaja2020 hankkeelle, toisaalta mitä me voimme Encatciin tarjota? Teemme toimenpidesuunnitelman (ja budjetin, joka onkin pala purtavaksi, sillä kv-toimintaa ei ole hankesuunnitelmassamme enkä ole varma onko se sinne edes lisättävissä).

13.00 -14.00 Ryhmäkeskustelu skenaariotoiminnastamme

14.00-15.00 Wikin remontti - miten saamme palvelemaan hankettamme parhaalla mahdollisella tavalla

Ryhmäkeskustelu skenaariotoiminnastamma

Mitä pajoja olet vetänyt? Lähetä toteutussuunnitelmat ja havaintoaineistosi LMlle 3.2 mennessä.

Mieti etukäteen (voit kirjailla ylöskin):
1. Olet kerännyt signaaleja. Miten signaalien keräys on onnistunut?
2. Onko signaalien keräämisellä ollut vaikutusta omaan tulevaisuusajatteluusi? Kuinka herättelit itseäsi löytämään signaaleja? Mikä tulevaisuusorientaatiossa sinua innostaa?
3. Miten vedit tulevaisuusverstaan? Mitä keinoja käytit herätelläksesi osallistujat tulevaisuusajatteluun ? Miksi?
4. Kuinka pajat onnistuivat? Miten ihmiset osallistuivat? Mikä eniten innosti osallistujia?
5. Mitä kokemuksia sinulla on tarinallistamisen käyttämisestä?
6. Kuinka digitarinapaja onnistui? Oliko tulevaisuusajattelun visuaaliseksi muotoilemisessa haasteita/ etua/ hyötyä? Kuinka digitarinat erosivat tarinasta?
7. Kuinka aiot juurruttaa tlevaisuusajattelua omaan oppilaitokseesi?

  • No labels
You must log in to comment.