Syyskuu 2010:

Tuottaja2020 osallistuu 21.9.2010 Luovuus syttyy seminaariin. Lm Hero vetää työpajan, jonka tuotoksia voidaan käyttää hyödyksi skenaarioprosessissa.

Tutkijaklubi kokoontuu 13.9 Taku ry:ssä

Taku -kysely muokataan ja sen tuottamiseen palkataan henkilö (Outi Teye)

Ensimmäinen julkaisu julkaistaan ja TAKU-lehteen kirjoitetaan artikkeli

Kai Artes alkaa tekemään opinnäytettään hankkeeseen

Elokuussa 2010:

OPH:n lisäselvityspyyntöihin vastataan

Skenaariopajasuunnittelua Novia&Metropolia

Artikkelikokoelma päätetään siirtää, jotta ehdimme kerätä enemmän aineistoa sitä höystämään

Raportti 1: viimeinen kommenttikierros

Heinäkuussa 2010

Kaksi päivää kestänyt Pori Jazz for Professionals --seminaari, jossa tutkijamme Juha Iso-Aho esitteli Tuottaja2020 --hanketta noin  40:n tapahtuma-ammattilaisen, tutkijan ja opiskelijan joukolle ja piti skenaariotyöpajan 25:lle osallistujalle. Hanke herätti paljon myönteistä kiinnostusta.

  • No labels
You must log in to comment.