Toukokuun 24.-25.5 agenda.

Paikka: Hämeentie 153 B.

1. Tutkijaklubin skenaariopaja/ DigiTale työskentely

Päätettiin jatkojalostaa OHRYn pajan tarinoista tuottajan osaamistarpeita 2020 kommentoivia multimedioita

2. Julkaisut - keskustelu tutkimussyklien raporteista

Julkaisu 1: Taitossa

Julkaisu 2 (koulutuskenttäjulkaisu):

Tutkijaklubin koulutusskenaariopaja

Kevät 2010 desk top

Luovan Suomen paja syksy ja kevät 11

Cuporen koulutuskentän selvitys

Julkaisu 3

Taku kysely -julkaisu (Tuottajan näkökulma)

Julkaisu 4:

Skenaariotyöskentely (AMK opintojaksojen aineisto, seminaarien aineistot, muut pajat)

Tuotos: Mp4ia DVDllä

Julkaisu 5:

Artikkelikokokioelma

Julkaisu 6:

Hankehallinnollinen wikityö

Julakisu 7:

Ennakointimetodiikka

Julkaisu 8:

Tiedon tuominen Kutu AMK koulutukseen

Tutkijaklubin työpaja 24.-25.5:

Tuottajan osaamistarpeet 2020:

- Ohjausryhmän pajassa tuotettujen tulevaisuusskenaarioiden jatkojalostus (niiden perusteella tuottaja osaamistarpeet)

Julkaisu 9:

Oppimateriaalipaketti nettiin

3. Työaikasuunnitelma

Tutkijat tekevät työaikasuunnitelmaansa: syksy 2010/ 6 viikkoa, kevät 2011/ 7 viikkoa

Tulevaisuuden tuottaja -opetus ja opinnäytteiden ohjaus on hankkestettuja opintopisteitä ja omarahoitusosuutta.

SYKSYN kokouset

13.9 klo 10.15-14.30 Pasilassa, maistraatinportti 4/ Taku ry

2.11 klo 10.15-14.30 Metropolian Tuottamo, Hämeentie 153b

14.12 klo 10.15-14.30 Metropolian Tuottamo, Hämeentie 153b

  • No labels
You must log in to comment.