2.11.2010 klo 10.15-14.30 Metropolian Kulttuurituotannon tiloihin Tuottamoon, Hämeentie 153 b, 4.krs.

AGENDA:

  1. Edellisen kokouksen muistio.
  2. Tutkimusprosessi:

- 1. syklin raportti: tiedotus ja mitä voisi tehdä paremmin?
- 2. syklin teemat ja eteneminen. Tutkijoiden (tutkimus)suunnitelmat ja aikomukset käytiin läpi.
   i.    Novia/ Björkqvist: Tuottajaverkostot - kommunikaatio verkostoissa/ heimoissa. Verkosto-osaaminen ja verkoston sisäinen kommunikaatio. Vertaisverkostot vs. edunvalvontaverkostot. Tuottaja-identiteetti verkostossa.

- Leenalla pitäisi olla käytetty 31.5.2011 mennessä 520 h plus aikaisemmista maksatuskausista toteuttamatta jääneet tunnit 184 tuntia. (1.9.10-31.4). Palkkaa apuvoimia, ei voi jättää käyttämättä. Eli Leena suunnitelee 520 h itselleen ja apuvoimalle 184 h.

- Tuottaja verkosto -caset opiskelijoiden tekemänä. Piirtää kaavioita verkostoista. Verkostojen syntyminen tulevaisuudessa.

- 5 Digitailsia valmiina. Opettajille jatkokoulutusta, ja opiskelijoille opintojakso. 4. vuosikurssin opiskelijat vetävät 3. vuosikurssille. Miten tuottajan työ mahdollisesti muuttuu? Yleisötyön tekijälle muuttuu, yleisölle ei.

- Leena Tuottaja2020 hankkeen yhteishenkilönä Encatc -suunnittelussa. Yhteistyötä Pia Strandman/Metropolia.

- Tutkimuksen sisällysluettelo ja prosessikuvaus joulukuussa.

                                         ii.    Cupore/ Anu Oinaala: Koulutuskenttä. AMK ja täydennys koulutus sekä ammattilaisen täydennyskoulutus kiinnostaa hanketta. Ei parin päivän kurssitus. Leena: Kulttuurituottaja -koulutus focuksessa, ei tuottaja -koulutus sinänsä. Tutkintoon johtavalle koulutukselle oma kysely, koulutushankkeille oma kysely (informantteina koulutustustä aktiivisesti järjestävät henkilöt). Medianomit jätetään pois. Matkailuala: ei jätetä pois. Toisen asteen koulutus: Creamentors ainoana informanttina. Kuraattorikoulutus: vahvempi sisältöosaaminen (emme keskity taiteellisen johtajan osaamiseen). Käytiin läpi informantit: kenelle kysely lähetetään. Täydennyskoulutus: verkosto kiinnostaa  ja se saadaan Cuporelta ilman kyselyäkin, nykytila jätetään taustalle, mutta kyselyssä keskitytään ottamaan selvää tulevaisuuskuvasta: kuinka esim. tanssin tila, viennin tila 2020 nähdään.

Kansainvälinen tutkimusraportti julkaistu matkailualalta:

 Cuporen käytettävä 707

Matkailu vuonna 2020 - faktaa ja fiktiota MEK2020_nettiin.pdf.

Luovan Suomen seminaari (Creadan loppuseminaari) aiheena yrittäjyyskoulutus marraskuussa. Cupore tekee nettikyselyn syksyllä 2010 (koulutuskenttä) ja 2011 skenaariopajan Luovan Suomen kutsujana.

                                        iii.    Humak/ Juha Iso-Aho: Vapaaehtoisuus. Juha tekee FF (Kai Amberla) jäsenistölle kyselyn koskien vapaaehtoistoimintaa kulttuuritapahtumissa. FF lähtee mieluusti mukaan. Kysely lähtee FFn nimissä, joulukuun alussa lähtee. Puhtaasti vapaaehtoisuuteen perustuva kysely, opiskelija tekee opinnäytetyötä vapaaehtoisuudesta.  Juhalle ohjataan vapaaehtoisuudesta vireillä olevat opinnäytetyöt tietoon. Vapaaehtoistyö kulttuuritapahtumien johtamisessa -erikoitumisopinnot sopisivat Humakiin?

659 tuntia toukokuun loppuun mennessä 2011 (sis syys ja elo 2010).

Juha pitää myös skenaariopajan Humakin henkilöstölle ja TK henkilöstölle. Focus vapaaehtoisuudessa. Vuosi 2011 on EUn vapaa-ehtoistoiminnan teemavuosi, Juha voisi tarjoutua sinne vetämään pajaa. Maailma kylässä festivaalin teemana on vuonna 2011 vapaa-ehtoistoiminta: Metropolian opinnäytetyön tekijä voisi olla kiinnostunut.

Joulukuussa: sisällysluettelo, ja kyselyrunko. Opinnäytetöistä.

                                        iv.    Metropolia/ LM Hero: Millä viestillä ja kuinka tavoitat yleisösi/ asiakkaasi? Kuinka kuluttajatrendit/ megatrendit rantautuvat tapahtumatuotantoon?

FinPron 10 ilmiön perusteella tehdään skenaarioprosessi Kutu AMK ja YAMK opiskelijoille (Tapahtuma2020 ja Kulttuurituottajan osaamistarpeet 2020). Kulttuuriyritys2020: Koulu-Tuottaja-Yritys triangeli: mikä on tahtotila yhteistyössä ? Kuinka yrityksesi tapahtuma muuttuu? Yrityksesi järjestämä tapahtuma 2020? Esim AMK: On vuosi 2020 ja olet töissä kulttuurialan yrityksessä. Järjestätte tapahtuman. Minkälainen on toimenkuvasi, asiakkaasi, mitä sinun on osattava? Esim. YAMK: Kulttuuriyritys2020: yrityksenne järjestää tapahtuman.

On vuosi 2020 ja olet töissä kulttuurialan yrityksessä. Järjestätte tapahtuman. Kuinka asiakaskuntasi on muuttunut? Millä viesteillä ja kuinka tavoitat asiakkaasi? Nykytilan kuvaus, toivottava tulevaisuuskuva, ei-toivottava tulevaisuuskuva, todennäköinen tulevaisuuskuva.

                                         v.    MAMK/ Pekka Uotila: Matkailunäkökulma. Mikkelin paikallisille tuottajille paja 25.11, matkailunäkökulma. Teatterista, raviradalta, orkesterista, kaupungilta osallistujia. Lisäksi Elymystuotanto -oj: tarinapaja. Koululaisten kuvat käyttöön työpajassa? Voi käyttää keväällä enemmän aikaa hankkeelle.

Puuttuu 734 (sis. syys ja loka) tuntia toukokuu 2011 mennessä.

Katri käynyt signaaliwikin läpi ja sieltä noussut 14 teesiä. Näkökulma olisi hyvä valita omiin skenaariopajoihin. Hän on kirjoittanut mikroartikkelin Voimaa hankkeen Mikrokirjaan aiheesta.

- 3. syklin taku-kysely saatu maailmalta. Taku kyselyssä 129 vastausta.

  1. Pedagogisen materiaalin ulottuvuuden lisäys hankkeen tavoitteisiin tiedon levittämisen formaattina ja mitä se tarkoittaa?
  • No labels
You must log in to comment.