Child pages
  • 2 STEP ekosysteemin osat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unable to render {include} The included page could not be found.

Tutkimusprosessin 2. vaiheessa keskitytään tapahtumatuotannon ympärille rakentuvan ekosysteemin kriittiseen osiin, joiksi ensimmäisen tutkimussyklin aikana paikansimme vapaaehtoistyön, tuotantologistisen symbioottisesti positoituvan verkoston, sosiaalisen median kohtauspisteet sekä matkailualan. Lisäksi prosessin tässä vaiheessa perehdytään kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen ulkopuoliseen kulttuurituotantospesifiin osaamiseen tähtäävään kotimaiseen koulutukseen. Ennakoinnin menetelmä vaihtelee hieman aineistoittain.

Jokaisella tutkijaklubilaiselle on oma erityiskysymyksensä, jonka kautta hän lähestyy yhteistä tutkimusprosessiamme. Nämä raportoidaan omina julkaisuinaan sekä niistä parhaat palat kokoavina artikkeleina.

Jokaisella näkökulmalla on oma työstöalueensa. Ne ovat kuitenkin tässä vaiheessa avoimia vain tutkijaklubin jäsenille.

SULJETTU TYÖSTÖALUE


  • No labels
You must log in to comment.