Muistio

Tuottaja2020 -projektin ohjausryhmän kokous

Aika                                                 11.5.2010 klo 9.30-13.00

Paikka                                            Hämeentie 161, Metropolia

Läsnä:

Tutkimuspäällikkö Katri Halonen, Metropolia AMK
Projektikoordinaattori  ja tiedottaja Laura-Maija Hero, Metropolia AMK (kokouksen sihteeri)
Petra Tarjanne,  TEM. (Kokouksen puheenjohtaja)
Tuottaja Anki Hellberg, projektipäällikkö Produforum
Koulutusjohtaja Katri Kaalikoski/ Humanistinen ammattikorkeakoulu
Koulutusohjelmavastaava Eeva Kuoppala/ Mikkelin ammattikorkeakoulu
Viestintäjohtaja Mika Railo/ Kepa

Klusterijohtaja Tuire Ranta-Mayer/ Metropolia

Leena Björkqvist/Novia

Koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski/ Humak

Mikko Hartikainen/OPH

Susanna Tommila/TAKU

Jussi Kareinen/ Seamk

Irmeli Lamberg/ Hermia Oy

Kirsi Herala/ Taku ry

1.    Kokouksen avaus

Kokous avattiin 9.30.

2.    Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Esityslista

Esityslistan järjestystä muutettiin: työpaja vedetään ensin ja sitten muut esityslistan asiat.

4.    Edellisen kokouksen muistio

Todettiin hyväksytyksi.

5.    2010 toimintasuunnitelma 

Tutkimusprosessi ja hankkeen status esiteltiin (LM Hero).

6.    Syksyn 2009 maksatushakemuksen katselmointi

Maksatushakemus saatettiin tiedoksi ja katselmoitiin. Hyväksyttiin.

7.    Ensimmäisen tutkimusraportin katselmointi.

Yleisluonteista keskustelua tulevaisuusnäkökulmasta. Raportti saatettiin OHRylle tiedoksi etukäteen. Raportissa ehdotetut seuraavaksi tutkittavat asiat.

OHRY otti kantaa lähinnä jatkotutkimussuunnitelmaan, joka on raportissa esitetty viimeisessä luvussa.

Kommentit: kuinka tutkimusprosessissa käsitellään ansaintalogikat? Kuluttajakäyttäytyminen: Tanja Kotro/ Kuluttajatukimuslaitos ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Petralla työpajoja TTTn kannsa syksyllä. Yhteistyötä suositellaan. Halonen toteaa, että koulutusta ennakoidessa on otettava huomiaan, ettei paljon asiat muutu kyymenessä vuodessa. Petra: Yritysten toimintatavat muuttuu, aiheuttaa tuottajalle haasteista, kun tuottajan on toimittava verkostossa, jossa paljon pieniä yrityksiä, hyvinvoinnin tuottaminen korostuu ja kasvaa, on ymmärrettävä erilaisten ryhmien tarpeita monesta muustakin näkökulmasta kuin kulttuurin näkökulmasta. Hankkeessa Produforum -esimerkin avulla tulee, mutta hyvinvointi puuttuu hankkeesta. Halonen: pitäisikö integroida? Tuire: Sote&Kulttuuri on oman hankkeensa väärti, eikä tätä hanketta suositella laajennettavaksi. Petra: elinkeinopolitiikan strategiassa ja aseuraavassa hallitusohjelmassa tulee näkymään alueelliset ja koheesioroolit, eli hyvinvointi on tärkeä ponsi tämän hankkeen yhteydessä. Mikko: Taiteesta ja kultturista hyvinvointia -hankkeessa jo toimenpide-ehdotuksia. Rahoitusta supistetaan ja samaan aikaan konkreettisiä toimia ehdotetaan (Tuire). 

Halonen ehdottaa uutta hanketta musiikki/tuottajuus/ansaintalogiikat/liiketaloudellinen osaaminen/hyvinvointi. Omaisten halukkuus, arvokas elämä, kestävät ratkaisut. 

Vapaaehtoisuus. Keskustelua aiheesta tutkimuksen kannalta. Jatkotutkimuksessa voisi katsoa armeijan johtamismallit (Petra), Vapaaehtoistyön organisoinnin koulutus (Irmeli), esimerkkinä Kaustinen. Ohjausryhmä huomioi, että tutkimus sujuu hyvin, ja on tehokasta. Tutkijat sitoutuneita ja innostuneita. Raportti hyvä, mutta prosentit ja euromäärät sekaisin, mikä on ydinjuttu? Ehdotetaan nostettavaksi oleellinen oppi tai virike taitossa visuaalisesti esille.

Raportin nimi? Raportti on avaus 12 julkaisun sarjalle. Raportissa kerrotaan tapahtumasta tietyn verkoston solumuna (Halonen), ehdotetaan biologista termiä (Anki), tapahtumien risteysasemat, kiasma, raportin ensimmäinen osa eli visuaalisesti numeroitu, kokonaisnimi pääotsikoksi Tuottaja2020 - tapahtuman nyky, perinteinen suomenkielinen sana klusterille ehdotettu. Matkailu (Petra): alueelliset toimijaverkostot, jossa kaikkia toimijoita sekaisin on ajankohtainen aihe. Vapaaehtoistyön merkitys, pirstaleinen/lyhytkestoinen työ suhteessa vapaaehtoistyöhön kiinnostava aihe ansainnan kannalta. Ehdotetaan hyvinvoinnin lisäämistä.

8.    Oppimateriaalin suunnittelu

Esiteltiin Oppimateriaalit -wikiä, jossa tarjotaan opettajille Tulevaisuuden tuottaja -materiaalia syksystä 2010 alkaen. Opiskelijat olisi hyvä saada yhteistoimintaan eri AMKista näillä kursseilla (Eeva/ MAMK), Halonen toivoo, että muutkin ohjaajat lähtisivät opettamaan tulevaisuuden ennakointia kultuurituotannon alalla, tämä on pilottihanke, esim. Leena/Novia vetää heti syyskuussa 2010, ja ottaa hyviä ehdotuksia tältä hankkeelta, peruskalvosarjaa ja kirjallisuuslistaa toivotaan, tavoitteena kehittävien opettajien yhteisö, jossa opettajat donatoivat kurssien aineistot Tuottaja2020 -hankkeelle. Mamk ja Novia haluaisivat vetää kurssit samaan aikaan, Halonen huomauttaa, että oppimateriaalin tuotanto ei ole hankesuunnitelmassa, vaan kurssit ja pajat toimivat aineistonkeruun tarkoituksessa.

9.    Skenaariopaja - toteutamme noin 1,5 tuntia kestävän ennakointipajan pienryhmissä.

Paja onnistui yli odotusten ja hanke sai hyvää aineistoa tutkimukseensa. pajan materiaali löytyy Wikistä.

10.    Seuraavat kokoukset

Sähköpostikokous syyskuun loppupuolella, jossa muutoshakemuksen vapaamuotoinen kirjelmä hyväksytään.

23.11 seuraava kokous.

11.    Muut asiat

Mikkelin ammattikorkeakoulun edustaja Tuottaja2020 ohjausryhmässä vaihtuu Anu Haapala/ Koulutusjohtaja ja varajäsen Patrik Ikäläinen/ Kulttuurituotannon lehtori.

Produforum toi tiedoksi seuraavan viikon työpajan (Facebook työn teossa, Twitter jne). 10.5 tulevaisuustyöryhmän kokous, jossa toimintaa halutaan laajentaa Berliiniin. www.produforum.fi

Tuottaja 2020 henkilökunta:

Tutkimusjohtaja Katri Halonen, Metropolia AMK

Projektipäällikkö ja tiedottaja Laura-Maija Hero, Metropolia AMK

Ohjausryhmä:

Puheenjohtaja: Petra Tarjanne

Varapuheenjohtaja: Susanna Tommila

Sihteeri: Laura-Maija Hero

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Johtaja Tuire Ranta-Meyer, Metropolia Amk, kulttuuri ja luovat alat

Koulutuspäällikkö Päivi Tenhunen-Marttala, Kulttuurituotanto Metropolia

Tuottaja Anki Hellberg, projektipäällikkö Produforum

Koulutuspäällikkö, Leena Björkqvist, Yrkeshögskolan Novia

Koulutusjohtaja Katri Kaalikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu

T&K päällikkö Timo Parkkola , Humanistinen ammattikorkeakoulu

Koulutusohjelmavastaava Eeva Kuoppala , Mikkelin ammattikorkeakoulu

-

Tutkimusjohtaja Ritva Mitchell, Kulttuuripoliikan tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Toive-hankkeen tutkimusjohtaja

Projektipäällikkö Ulla Pohjannoro, Sibelius-Akatemia Toive -ennakointihanke

Puheenjohtaja Susanna Tommila, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Toiminnanjohtaja Kirsi Herala, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Professori Marjo Mäenpää Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto

Koulutus- ja kehittämispäällikkö Silja Suntola Tekninen korkeakoulu/ Aalto yliopisto: Luova Suomi -hanke

Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetusministeriön taideyksikkö

Ylitarkastaja Katri Santtila, Opetusministeriön taideyksikkö

Hankepäällikkö Petra Tarjanne, Työ- ja elinkeinoministeriö, Luovien alojen kehittämishanke

Ohjelmajohtaja/ICT Irmeli Lamberg, Työ- ja elinkeinoministeriö

Kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo, Kepa

Tuottaja Ossi Luoto, Pluto Finland

Yliopettaja Kari Salo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Koulutusohjelmapäällikkö Jussi Kareinen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus, rahoittajan edustaja

Muistion oikeaksi todennut:    __________________________________________________

Katri Halonen

  • No labels
You must log in to comment.