Maaliskuu 2011:

Luovan Suomen kanssa yhteistyössä järjestettävän koulutusseminaarin 10.5.2011 kutsut lähtee ja ilmoittautuminen alkaa

Muutoshakemus lähtee ohjausryhmän kommentoitavaksi.

Esitteestä tulee uusittu versio kommentoitavaksi. Päätettiin vielä odottaa ja lisätä julkaisujen lopulliset nimet. Katri puhuu Mars 2011 tapahtumassa.

Helmikuu 2011:

Hankkeessa valmistellaan muutoshakemusta (palkoista siirretään painatuskuluihin noin pääpiirteittäin

Hankkeessa aloittaa graafikko Riikka Käkelä-Rantalainen

Esitteen toinen painos menee taittoon

Esitteen toista painosta varten otetaan painolaitoksista kolme tarjousta

Hankkeessa tullaan painamaan 12 kirjaa (tutkimusraportteja) ja painolaitoksista otetaan niille tarjoukset

Wikiuudistus toteutetaan. Hankkeessa työskentelee opiskelija Aki Rahkonen.

Tulevaisuuden tuottaja -opintojakson YAMK opiskelijat pitävät omissa yrityksissään tulevaisuuspajat

8.2 pidetään tutkijaklubin kokous, jossa käydään läpi tutkimusten tämän hetkistä vaihetta. Tutkijoiden työ jatkuu.

Luovan Suomen kanssa neuvotellaan koulutusseminaarin järjestämisestä. Päätetään järjestää 10.5 ja tapahtuma tuotetaan Luovan suomen kanssa.

Tammikuu 2011:

Tutkijat kirjoittavat raporttejaan omilta aihealueiltaan.

Tutkijat pitävät tulevaisuusverstaita.

Tulevaisuuden tuottaja -opintojakso saadaan päätökseen.

  • No labels
You must log in to comment.