Child pages
  • Teatteritekniikan EU-hanke TTTinEU
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TTT in EU on EU:n Leonardo Da Vinci -ohjelman osin rahoittama teatteritekniikan kehityshanke, joka käynnistyi lokakuussa 2005 ja päättyi syyskuussa 2007.
Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet teatteritekniikan ammattilaiset, kuten:

*Ääni-, valo- ja näyttämöteknikot, näyttämömestarit,  jne.

*Teatterialan työnantajat, työnantaja ja -tekijäliitot sekä teatteritekniikan koulutuksen järjestäjät.

TTT in EU -projektiin osallistui 17 organisaatioita seitsemästä Euroopan maasta. Hanke on perustunut kansallisten ja kansainvälisten liittojen ja yhdistysten yhteistyölle, jotka toimivat yhdessä jäsenteatteriensa, teknisen henkilökunnan, muiden liittojen ja koulutuksenjärjestäjien kanssa.
Suomi oli hankkeen koordinoija, minkä lisäksi sisältötyöryhmään kuului Ruotsi, Englanti,  Iso-Britannia, ja Belgia.

Virolaiset, ranskalaiset ja espanjalaiset yhteistyökumppanit sekä kansainvälisen EURO-MEI-työntekijäjärjestön sekä työnantajajärjestö PEARLEn työntekijät ovat mukana projektin tuotteiden testaus- ja levitystoiminnassa.

Unknown macro: {link-window}

Avaa TTT- projektin nettisivut uudessa ikkunassa

  • No labels
You must log in to comment.