Child pages
  • Esitystekniikan jatkohanke LPTinEU
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LPTinEU projekti pohjautuu TTTinEU - ja PoCeHRMOM-projekteissa luoduille ratkaisuille, joiden avulla LPT-hanke pyrkii jatkokehittämään aiempien projektien tuloksia esitystekniikan koulutusta ja ammattilaisten tarpeita varten.

Sulauttamalla yhteen edellä mainittujen kahden projektin tekniset ratkaisut, soveltamalla projekteissa saavutettuja tuloksia uusiin osaamisalueisiin (suunnittelu ja esimiestyö) ja keräämällä ennestään olemassa olevaa tietoa ja lähdeaineistoa internetistä , LPT-projekti pyrkii edistämään pätevyyskuvausten läpinäkyvyyttä eurooppalaisessa mittapuussa, auttamaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa sekä lisäämään ymmärrystä teknisiin aloihin liittyvistä osaamistarpeista.

Hanke on kaksivuotinen ja se päättyi marraskuussa 2009. Metropolia on ollut hankkeen koordinoija ja mukana on tämän lisäksi ollut 11 kumppania viidestä eri maasta; Belgiasta, Englannista, Italiasta, Ruotsista ja Suomesta.

  • No labels
You must log in to comment.