Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harjoittelun ohjaus ja ohjaajien tehtäviä

Jokaiselle opiskelijalle nimetään harjoittelupaikalta ohjaaja sekä koulun puolesta harjoittelua ohjaava opettaja.

Harjoittelupaikan ohjaaja ja opiskelija

 • keskustelevat harjoittelun alussa harjoittelun mahdollisuuksista ja odotuksista harjoittelua kohtaan. Alussa on hyvä myös keskustella toiveista ja mahdollisuuksista ohjaukseen liittyen.
 • sopivat ohjauksen toteutumisesta ja käytännöistä
 • pohtivat opettajaohjauksen tarvetta ja varaavat ohjausaikoja
 • käyvät harjoittelun alkupuolella keskustelun opiskelijan laatimista harjoittelun tavoitteista ja tarkentavat niitä tarvittaessa. Alustavat tavoitteet laaditaan yhdessä koululla.
 • pysähtyvät harjoittelun keskivaiheilla tarkastelemaan tilannetta tavoitteiden kautta: mihin pitää vielä kiinnittää huomiota, jotta tavoitteet on mahdollista saavuttaa? Tarvitaanko uusia tavoitteita?
 • pohtivat yhdessä tavoitteiden saavuttamista harjoittelun loppupuolella ja tekevät yhteenvetoa harjoittelujaksosta
 • ohjaaja kirjoittaa harjoittelun päätteeksi palautteen opiskelijan harjoittelusta. Palaute on vapaamuotoinen ja kirjataan opiskelijan osoittamalle lomakkeelle.


Ohjaava opettaja

 • on harjoittelun alussa yhteydessä omiin opiskelijoihin sekä harjoittelupaikkojen ohjaajiin
 • vastaa harjoitteluun liittyviin kysymyksiin ja tiedottaa käytännöistä
 • ohjaa opiskelijaa harjoittelun tehtävissä, lomakkeissa ja ohjeistuksissa
 • on käytettävissä ohjaukseen toiveiden mukaisesti ja ilmoittaa mahdollisia ohjausaikoja. Opettajan ohjaus voidaan sopia harjoittelupaikan ja opiskelijan tarpeiden mukaisesti.
 • ohjaa opiskelijaa tavoitteiden asettamisessa ja näin varmistaa, että tavoitteet on laadittu harjoittelun ensimmäisten viikkojen aikana
 • järjestää pienryhmäohjausta opiskelijalle harjoittelun aikana, jossa opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta ja vertaistukea muilta opiskelijoilta


Opiskelija

 • vastaa harjoittelun toteutumisesta oman osaamisen kehittymiseksi
 • pohtii omaa ohjaustarvettaan ja hakee aktiivisesti ohjausta
 • kirjaa omat tavoitteensa, jotta niitä voidaan hyödyntää ohjauksessa
 • harkitsee opiskelijoiden keskinäisten opintopiirien tms. tarvetta


Opettajiin voi olla yhteydessä missä tahansa vaiheessa harjoittelua!


 • Sekä harjoittelupaikan ohjaaja, että opiskelija voivat ottaa ytheyttä ohjaavaan opettajaan
 • Opettajaan saa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä!
 • Ohjaavan opettajan ohjaukseen ei ole erikseen määritelty käytäntöjä, vaan ohjaus voidaan toteuttaa harjoittelupaikan ja opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti


 • Opettajan antamassa ohjauksessa pyritään hyödyntämään etäyhteyksiä
 


 • No labels
You must log in to comment.