Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hankkeen päämääränä on tuottaa Teiniminnotalkoot-malli, jonka kehittämiseen kerätään aineistoa

 • hankkeen tuottaman kahden Superteam Turnauksen eli pilotin avulla,
 • dokumentoimalla opettajaforumien ainestoa sekä
 • keräämällä muuta aineistoa mm. verkoston haastatteluin ja työpajoin.

Tutkimukseen  liittyvä  kaikki aineisto tutkimustiimin  käyttöön löytyy täältä >>>>> (vaatii käyttöoikeuslupapyynnön pääkäyttäjältä).

Tutkimussuunnitelma >>>>>

 

Kysymyksiä ja vastauksia MINNO sekä TeiniMINNO -kokemuksten pohjalta.

 

TutkijaFoorumit

1.11 Yksittäisten osatutkimusten suunnittelu. Kokouksen materiaali >>

 

Muistiinpanoja kehittämistyön varrelta:

Prosessin taso

Muistiinpanoja kehittämismatkan varrelta (esim. palavereista, tutkijoiden pohdinnoista yms.) kootaan tänne:

 

Oppilaitosyhteistyön rakentamisen pohdintaa mallin ympärille (Elina A-N):

 

marraskuu 2016

Selvitetään miten nivelvaiheita koulusta kouluun ja myös työelämään voitaisiin sujuvoittaa jos toisen asteen opiskelijat voisivat samalla suorittaa prosessissa ammattikorkeakouluopintoja esim. avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

 

huhtikuu 2017

 

Hei, Superteam turnauksessa (Metropolia AMK:n Innovaatioprojekti 10 op vaatimusten mukaisesti toteutettu) avoimen AMK:n kautta ilmoittautuneille annetaan todistukset. Omnian arvosanan 2-3 saaneet tulevat saamaan todistuksen. Tiimit ja opettajat arvioivat Metropolian kriteereillä opiskelijansa, ja Omnian arvosanaskaala muutettiin Metropoliaa vastaavaksi: 0-1 Omnia = 0 Metropolia AMK = HYL, 2 Omnia = 1-3 Metropolia AMK = HYV, 3 = 4-5 Metropolia AMK = HYV.

 

33  osallistujaa Omniasta halusi todistuksen (Lisäsin Riku Trapnovskin, joka ei saanut mahdollisuutta, mutta jolle todistus annetaan silti> Ilmoittautuminen jälkeenpäin, jos mahdollista)

 

36,4 % Hylättiin (ks. Metropolian arviointikriteerit. Tippuneet tai saivat Omnian arvostelussa arvosanan 1)

63,6 % Hyväksyttiin, ja saavat 10 op Metropolia AMK/ Avoin AMK todistuksen

 

 

Ohessa Hyväksytyt ja Hylätyt. Elina, toimitatko avoimeen, kiitti, jos voisivat itse rekisteröidä suorituksen. Hyväksyjä olen minä päivämäärällä 31.3.2017. Yst. LM10.1.2017

Pohdittiin järjestelmien päällekkäisyyttä - kun kaksi oppilaitosta rakentaa yhteistä opintojaksoa, tulee haasteita tiedonlevityksessä ja tehtävien palautuksessa.

Molemmissa organisaatiossa on omat tehtävänpalautuspaikkansa ja yhteisopettajuudessa tulisi kuitenkin voida tarkastella tehtävänpalautuksia yli organisaatiorajojen. Hyvä väline tähän olisi moodle, joka taas ei muilta ominaisuuksiltaan (suljettu) palvele kahden oppilaitoksen toimintaa - vaan paremmin palvelee wiki, joka on verkkosivumaisempi.

 

Juurruttaminen kaiken aikaa

-        kumulatiivinen kirja

-        dialogisuus viestinnän perusvälineenä

Havainnointi:

excel-runko havainnoimiseen


13.1.2017

Prestartup Program ja Turbiinin toiminta - Electria

Startupien tukeminen - uusien opiskelijoiden tukeminen oman innovaationsa edistämisessä kohti Start upia

 • miten tämä vaikuttaa yritysten suhtautumiseen innovaatiohaasteiden antajana
 • osaaminen tuotetaan MINNO-prosessissa ja sitä jatkojalostetaan PreStart up ohjelmassa kohti oman osaamisen kehittämistä yritystoiminnaksi.
 • Turbiini käynnistyy Arabianrannassa 2017 (virtuaalilla kv-tason toiminnaksi)


30.1.2017

Vantaa Smart lab -mallin benchmarkkaus Espooseen tai muihin kuntiin?


1.2.2017

Käytännön haasteita kahden oppilaitoksen yhteistyölle:

 • ruokailun hintavuus ollessa toisessa oppilaitoksessa
 • seutulipun hintavuus
 • kulkuluvat tiloissa
 • tiloissa kulkeminen ja opastaminen
 • ruokailuvuorot (Omnialaisilla määrätyt ajat jolloin porrastetusti pitää syödä

 

8.2.2017

 • verkoston ja julkaisujen palapelimäisyys, osaltaan ekosysteemi, oppilaitokset ja opiskelijan taso omiaan, mutta kohtaavat monessa kohtaa - julkaisun muoto (ks. Tuottaja 2020 -idea)
 • julkaisu: tuoteluettelomainen
 • ekosysteemien tutkimus tuotetaan jäävuoren huippuna syksyllä, jolloin on tietoa opiskelija ja oppilaitostasosta laajemmin.
 • Hyödynnetään ekosysteemitutkimuksessa ohjausryhmää (ohjausryhmän toiminnan kehittämisen innovaatio: livetilahaastattelu ja kommentointimahdollisuus - videointi) EAN vetää.

 


Lyhyesti Sitran Ratkaisu 100 haastekilpailusta (Elina F.):

 

- Haaste: Kehitä ratkaisu, joka mahdollistaa osaamisen ja kykyjen paremman tunnistamisen ja hyödyntämisen maailmassa, jossa ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän maasta toiseen. 

- Avoin haku kaikille, deadline 13.2.2017, jonka jälkeen haastatteluiden perusteella 10-15 tiimiä pääsee mukaan kilpailuun.

(Tiimejä tuetaan kehittämään ratkaisuista konkreettisia, vaikuttavia ja toteutuskelpoisia.)

- mukaan etsitään monialaisia 3-5 hengen tiimejä (jokaisesta tiimistä arvioidaan 3 henkilöä)

(Tiimin jäsenet voivat edustaa yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia jne, tai olla yksityishenkilöitä)

- Hakemjusten ja tiimin jäsenten arviointi:

    -Referenssit: arvostetaan kokemusta ongelmien ratkaisemisesta ja ratkaisujen kehittämisestä

    - Substanssiosaaminen: arvostetaan osaamista haasteen käsittelemästä teemasta eli ihmisten osaamisen tunnistamisesta ja hyödyntämisestä.

    - Ratkaisuidea: tiimin on kyettävä kehittämään innovatiivinen ratkaisuidea annettuun haasteeseen. 

- kysymuyksiä kilpailuun liittyen voi jättää 16.1. asti: ratkaisu100.kysymykset@sitra.fi

kysymykset ja ratkaisut kootaan verkkoon osoitteeseen: www.sitra.fi/ratkaisu100kysymykset

- Voittajien valintakriteerit: Ratkaisun vaikuttavuus, innovatiivisuus ja toteutuskelpoisuus

- IPR oikeudet: kaikki IPR oikeudet säilytät kilpailun osallistuvilla tiimeillä. Tiimit ovat itse vastuussa siitä, että niillä on kaikki oikeudet omaan ratkaisuunsa sekä sen hyödyntämiseen kilpailussa. 

 

www.ratkaisu100.fi

#ratkaisu100

 

METROPOLIA JUURRUTTAA (TUUBI-TIEDOTE toukokuu 2017):

https://tuubi.metropolia.fi/portal/group/tuubi/tiedotteet1?p_p_id=eduixannouncement_WAR_eduixannouncementportlet&action=view&articleId=4499524

 

ARVIOINTI MAALISKUU 2017, Leenan ja Raisan muistiinpanoja viestinnästä

 

Kehitysehdotukset


Eka viikko
EKA PÄIVÄ
Paikalla opet, ja opiskelijat, tutustumista, kevyt info kurssista, ei teorialuentoa kuin max 20 min. Konkretiaa, esimerkkejä, kuten viime kevään töitä esillä. Kevään opiskelija kertomassa?  


Iltapäivällä yritysten edustajat pitchaavat haasteet.TOKA PÄIVÄ
Työtapa, työvälineet,
World Cafe
Motivointia, ryhmäytymisen tukemista
Opiskelijat toivovat kahta haastetta.KOLMAS PÄIVÄ
Ryhmät luodaan.  tehdään “innovaatiosopimus”, päätetään rooli
Motivointia, ryhmäytymisen tukemista
Opettajat omien ryhmien kanssa

EHDOTUS TEKNISIKSI ALUSTOIKSI
Kaikki tieto kootusti, “kotipesä”
Muokattava
Mahdollisuus salasanasuojattuihin alasivuihin
Blogi mahdollistaa viikkojen summauksen.


Keskusteluun
Fb-ryhmä
Mailit


Tiedostonhallinta
Tarvittaessa tiedostonhallintaa, ne laitetaan Google Driveen ja linkitetään Wordpressiin


HUOM
Etukäteen suunnitelma informaatioarkkitehtuurista ja viestinnästä:  
Mitä sijoitetaan minne? Miten kansiot, tiedostot, alasivut nimetään?
Missä tiedotetaan wp:n päivittämisestä? Muuttuneista tiloista tai aikatauluista?
Mitkä ovat viestintäkanavien roolit? Mitä asioita laitetaan maililla, mitkä kuuluvat fb-ryhmään?


Ehdotus:  
Kooste tehtävistä, lomakkeista, kyselyistä x2 (sekä opettajat että opiskelijat) etukäteen jotta työtehtäviä ja -määriä voi ennakoida

 

 

Opiskelijan osaamisen taso

Muistiinpanoja kehittämismatkan varrelta (esim. palavereista, tutkijoiden pohdinnoista yms.) kootaan tänne:

 

Opintojaksototeutuksen taso

Muistiinpanoja kehittämismatkan varrelta (esim. palavereista, tutkijoiden pohdinnoista yms.) kootaan tänne:

 

HUOMIOITA ENSIMMÄISELTÄ TURNAUSVIIKOLTA  (Pilotti 1,  EAN):

 •  tiimeihin jakaminen: kaksi näkökulmaa: joko mahdollisimman paljon eri oppilaitoksia ja aloja  sekoittaen, jolloin välttämättä  opiskelijan oma haastetoive ei toteudu TAI omien  haastetoiveiden huomiointi, jolloin vaikuttaa  tiimien kokoonpanoon
 • tiimien jakaminen: omien opettajien opsieklijatuntemus mukaan?
 • viestintä pilotin alussa: muuttuvat tilanteet - pitää olla selkeä tieto opettajilla ja muulla henkilöstöllä, mistä tietoa seurataan (facebook vai joku muu)
 • viestintä aikataulusta: sijaitseeko aikataulu wikissä, drivessä vai facebookissa vai kaikissa ja mihin sitä päivitetään jos muuttuu
 • Erään Omnian opettajan huomio: nämä opiskelijat normaalisti lintsaa paljon ja täällä he ovat olleet paikalla
 • Ensimmäisten päivien raskas teoriaosuus, pitäisikö keventää heti alussa ryhmäyttämällä (ensin vähän ryhmäytystä, sitten innovaatio- ja tulevaisuusteoriaa
 • Porukkaa oli ekana päivänä paljon paikalla, tokana päivänä vähemmän ja kolmantena vielä vähemmän, mutta erittäin hyvin kuitenkin
 • Ruokailu Omniassa, ongelmia hinnan kanssa, miten pitäisi toimia että tieto kulkisi
 • Matkustamisen kalleus?
 • Ruokailun ja matkustamisen tiedottaminnen (& opetuspaikat) osallistuville opiskelijoille ennakkoon
 • kuvauslupalomakkeella tulee olla etu- ja sukunimi erikseen
 • tulisiko tiimien jakoon olla joku sitä helpottava ohjelma?
 • ilmoittautumislomakkeella tulee olla etu- ja sukunimi erikseen (aakkostamisen helpottamiseksi)
 • Oppilaitoksen voisi eritellä kuvauslupalomakkeeseen
 • Omniasta mukaan tuottaja tiimiin, joka ottaa vastuun mm. tiloista, säilyttämisestä

 

 

 

Hankkeessa kokeiltavia menetelmiä

 

Katso video opettajan avuksi monialaisten opiskelijaryhmien fasilitointimenetelmistä (nauhoitettu opeforumissa 8.12.2016) - videon katselu edellyttää käyttöoikeuden pyytämistä

 

 1. Henkilökohtainen oppimispäiväkirja opiskelijalle(LM tekee)
  Tämä on käytössä Metropoliassa Innovaatioprojekti 10 op. Voisiko soveltaa tiimipäiväkirjaksi? Voisiko olla strukturoidumpi (kompetenssimuuttujat)? Päätimme, että ei käytetä kevään pilotissa, ehkä syksyllä?
  Ks. liitteet:
  Innovaatioprojekti 10 op_Itsearviointi_oppimispäiväkirja.docx
  InnovationProject_name_learningDiary_selfassessment.docx
   
 2. Lasten käsityössä kokeilussa oleva mobiiliäppi. Sopisiko mobiiliäppi innokompetenssien arviointiin innoprojektin aikana? = Innokompetenssi app (HEadAl) (LM, ehkä syksy 2017 pilotti?>> Kallista ehkä saada tuotettua!)
  Ks. oheinen kalvosetti:
  Mobiiliäppi innokompetenssien arviointiin innovaationprojektin aikana.pdf


3. MiniInnot (4 minikehitystehtävää) >> Kokeiltiin kevään 2017 pilotissa! 13 havainnoitsijaa, ja strukturoitu havainnointilomake.

a) brändää oman tiimisi muki ja valmista jokaiselle oma muki, joka ilmentää tiimin brändiä, mutta myös yksilöä

b) munanpudotus metristä (folio ja munat)

c) pelit: tehkää A4-paperista niin monta peliä kuin keksitte

d) rakentakaa hesareista mahdollisimman korkea veistos


4. MiniInnojen ulkopuolisen havainnointilomake:

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/18303/lomake.html

5. Opettajan päiväkirja, (lataa pohja alta):

Innovaatioprojekti 10 op_Opettajan_päiväkirja.docx

6. InnoPortfolio (Raisa ja Leena lisää)>> Toteutettiin TiimiPortfolio sites.google.com, toimi hyvin!

7. InnoKortit (Sakari ja Ansku lisää ohjeet ja työkalun) >> Toteutettiin, toimi hyvin!

Innokorttien 1. pilottiversio valmistunut helmikuussa 2017 (heart)

8. Innokompetenssien vertaisarviointi "InnoComp 360 astetta" (LM lisää ohjeen ja työkalun) >> Toteutettiin kevään pilotissa.

9. Tiimin kompetenssien arviointi opettajien toimesta.

10. Business model canvas:

Omnia BMC ohje FINAL.pptx >> Mistä pohja? Siirretään syksyyn 2017!

11. Numerot lopuksi rekisteriin! Keskustelu tiimin kesken koululla, tämä arviointilomake täytettävänä. Rakentava kesustelu!! Perustuu Metropolian Innovaatioprojekti 10 op arviointikriteereihin. Omniassa sovelletaan 1-3 numerointia?? >>>> Lataa pohja >>

 • No labels
You must log in to comment.