Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Hankkeessa luodaan TeiniMINNO -konsepti, pilotoidaan se ja rakennetaan TeiniMinno -toimintamalliehdotuksia, jotka julkaistaan käsikirjana. TeiniMINNO-esiselvityshankkeella selvitetään monialaisen innovaatioprojektin, MINNO:n, hyödynnettävyyttä nuorten työllistymiseen ja koulutuspolkujen suunnitteluun kohdistuvien ongelmien ratkaisijana.
Esiselvityksen lopputuote on TeiniMINNO-toimintamalli, mallin testaus sekä saatujen kokemusten levittäminen valtakunnallisesti. Esiselvityshankkeen aikana laaditaan Internetissä julkaistava TeiniMINNOohjaajan käsikirja, jossa selvitetään mallia ja kootaan yhteen saatuja kokemuksia. Toimintamallia tullaan jalostamaan toimintaan, jossa ketterä, monipuolisesti erilaisia toimijoita osallistava innovointi kytketään elinkeinoelämän kehittämiseen.
 
Tulokset
 

TYÖPAKETTI 1: Verkosto ja konsepti

Toiminta:

- Yhteistyöverkoston luominen ja osallisten etsiminen

- Konseptin rakentaminen

 >>Tulokset - Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Yhteistyöverkoston mallinnos (s. 36)  ja räätälöity MINNO-konseptidokumentti (s. 3-33):

Hero, Laura-Maija 2014: Monialaisen ja moniasteisen innovaatiotoiminnan konsepti ja verkosto..ISBN 978-952-6690-19-3 (.pdf).TeiniMINNO esiselvitys. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

TYÖPAKETTI 2: Pilotti

Toiminta:

- Konseptin pilotoiminen kevyellä innovaatioprosessilla yhdessä oppilaitosten, nuorten ja yritysten kanssa.

- Tieto- ja kokemusaineiston kerääminen pilotin aikana. 

>>Tulokset - Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Toteutussuunnitelmadokumentti (s. 4-23)

- Tutkimussuunnitelma (wikissä) ja

Hero, Laura-Maija 2014: Moniasteinen innovaatio. Uusia mahdollisuuksia nuorten työllisyyden kiihdyttämiseen. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-47-6

 

TYÖPAKETTI 3: Toimintamalli

- Tiedon ja kokemusten kokoaminen, toimintamallin luominen ja koostaminen käsikirjaksi ja levittäminen

>>Tulokset - Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Lopputuotteena käsikirja (pdf ja hypermedia) - kahdelle eri kohderyhmälle (1. alueellisille toimijoille: kunnat/ kaupungit ja niiden johto ja suunnittelijat sekä oppilaitoksille sekä 2. Innovaatioprosesseja fasilitoiville ja opettajille) :

Hero, Laura-Maija 2014: Moniasteinen innovaatio. Uusia mahdollisuuksia nuorten työllisyyden kiihdyttämiseen. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-47-6 

Hero, Laura-Maija 2014: Innovaatiodidaktiikan käsikirja.Opas moniasteisia innovaatioprosesseja fasilitoivalle. Monimediajulkaisu - Kumuloituva kirja. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-48-3

 

TYÖPAKETTI 4: Arviointi ja levittäminen

Toiminta:

- Esiselvityshankkeen arviointi

>>Tulokset - Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Arviointidokumentti (ulkopuolinen arvioitsija Leena Björkqvist)

- Ruutukaappaus nettisivusta, jossa käsikirja jaossa cc-lisenssillä (TeiniminnoRuutukaappaus.jpg ja www.metropolia.fi/teiniminno)

- Rahoittajan hyväksymä: EURA-loppuraportti (tehdään 7.12 viimeisen ohryn jälkeen, mutta tässä jo ensimmäinen LUONNOS)


Julkaisut:
Hero, Laura-Maija 2014: Innovaatiodidaktiikan käsikirja.Opas moniasteisia innovaatioprosesseja fasilitoivalle. Monimediajulkaisu - Kumuloituva kirja. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-48-3
 
Hero, Laura-Maija 2014: Moniasteinen innovaatio. Uusia mahdollisuuksia nuorten työllisyyden kiihdyttämiseen. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-47-6
 
Oksanen-Ylikoski, Elina, Ylikoski, Teemu  & Hero, Laura-Maija 2014: Siiloista kohti oppimisen tiloja ja iloa – koulutusorganisaatiot kehittämiskumppaneina. Teoksessa REITTEJÄ työelämän murroksessa (Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna 2014). Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-34-6
 
Hero, Laura-Maija 2014: Työttömät nuoret yritysten innovaatiotalkoisiin. UAS Journal 2/2014.
 
Hero, Laura-Maija 2014: Monialaisen ja moniasteisen innovaatiotoiminnan konsepti ja verkosto. ISBN 978-952-6690-19-3 (.pdf).TeiniMINNO esiselvitys. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 
Lehtonen, Hanna 2014: Tapaustutkimus johtajuuden roolista innovaatioprojektissa. Teiniminno esiselvityksen osakartoitus. Opinnäytetyö.
 
TeiniMINNO esiselvitys -projektin lopputapahtuma pidettiin osana InnoFest -innovaatiomessuja 7.11.2014. Kuva: Taneli Lahtinen

TeiniMINNO esiselvitys -projektin lopputapahtuma pidettiin osana InnoFest -innovaatiomessuja 7.11.2014.Kuva: Taneli Lahtinen

  

  
 

 Kuvio: Teiniminno esiselvitys tiiviisti. Selvityskysymykset ja tulokset

  • No labels
You must log in to comment.