Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Superteam innovaatioturnauspilotit
Kevät 2017
Syksy 2017
Tuotokset niistä

Hankkeen sanallinen raportointi:
Hankesuunnitelma (linkki ei ole julkinen, pyydä katseluoikeudet  klikkaamalla linkkiä)
Hankkeen raportointia varten pidetään päiväkirjaa täällä >>>>>
Hankkeen valmiit väliarviointiraportit ovat luettavissa täällä >>>>
Aloituspalaveri rahoittajan kanssa, muistioon täältä >>>>
Hankkeen tulosten juurruttaminen ja levittäminen
1.11 Hyvien käytäntöjen levitys HaagaHelia AMK/ Tourism (Pasi Tuominen) ja ICT alat (Amir Dirin). 3AMK Project Booster.
8.11 Hyvien käytäntöjen levitys. Aalto yliopisto. 3AMK Project Booster.
15.11 Hyvien käytäntöjen levitys, erilaisia oppilaitoksia. 3AMK Project Booster.
28.11.2017 Helsingin yliopisto: aikuiskasvatustiede, emeritus prof. Reijo Miettinen. Mallin esittely ja yhteisten intressien esintä. Hankkeen tulosten esittely ja tutkimusyhteistyön mahdollisuudet. PP LM Hero
29.11.2017 3 UAS project booster: Teiniminnomallin sovellus tekoälykentälle, mahdollisuuksien selvittämistä. PP LM Hero
4.12.2017 Turun yliopisto, käsityötieteen professori. Hankkeen tulosten esittely ja tutkimusyhteistyön mahdollisuudet. PP LM Hero
16.12.2017 Espoon kaupunki, yrittäjyyspäällikkö Harri Paananen. Kuinka Espoossa toiminta jatkuu, mahdollisuudet Espoon kanssa. PP LM Hero
12.1.2018 Metropolia, Kauko Ojanen. Ammattikoulusta avoimen korkeakoulun kautta Ammattikorkeakouluun -malli. Hinta ja ilmaiseksi tulevat opiskelijat. PP LM Hero
14.1.2018 Helsingin yliopisito, aikuiskasvatustiede, prof. Reijo Miettinen. Neuvottelu juurruttamisesta tutkimuksiin. Hankkeen tulosten esittely ja tutkimusyhteistyön mahdollisuudet. PP LM Hero
15.1.2018 30 x Metropolian innovaatio-opettajaa: Teiniminnon hyvien käytäntöjen juurruttaminen opettajistolle kouluttamalla. PP LM Hero
18.1.2018 Omnian Yrittäjyysopettajien kokous. Juurruttaminen Omniaan. PP LM Hero, Tuula Kurkisuo, MR Lygdman.
13.2.2018 Metropolian hankeprojektipäälliköiden kokous. Esittely ja jatkojalostusehdotus. 
15.2.2018 Omnian yrittäjyysjohto: Juurruttaminen Omnian opetussuunnitelmiin ja yrittäjyyden oppimisasemaan pysyvästi. LM Hero ja MR Lygdman.
26.3. Tki kulttuuripalvelut. Esittely. LM Hero
26.3. Innovaatio-opettajien kokous, konsultaatio. Lm Hero
10.4 Turun yliopisto Opettajan koulutuslaitos: Konsultaatio Teiniminnomallin sovelluksesta Lukio - Yliopisto moniasteinen yhteistyö. InnoKorttien käytön palaute yliopisitolta. LM Hero
12.4 ELY-keskus, loppuraporttikoulutus, esittely muille hankkeille. LM Hero
23.4 Ammattikasvatuksen seura Ottu ry. Konferenssiosallistumisen suunnittelu hankkeen tulosten nojalla. LM Hero, Katriina Rantala-Nenonen, Tarja Lang
24.4 Tulosten esittely, Kulttuurituotannon johto. LM Hero
4.5 Hyvien käytäntöjen ja keskeisten tulosten esittely Seamk, Arcada AMK, Humak, ELY-keskus. LM Hero
18.5 Ammattikasvatuksen seuran konferenssiin suunnittelu, konsultaatio. Lm Hero, Katriina Rantala-Nenonen, Tarja Lang


Aikataulusuunnitelma:

 

Koko hankkeen aikataulu pähkinänkuoressa (päivitetty kesäkuu 2016):

Syksy 2016:

Hankkeen aloitus ja toimenpiteiden suunnittelu 

Innovaatioturnauspilottien suunnittelu (säännöt, yhteistyökumppanit/ yritykset, taustakartoitukset)

Toimintamallien kehittämiseen tarvittavat selvitysteemat (tutkimussuunnitelma)

Moniasteisuuden ja monialaisuuden suunnittelu käytännössä

Kompetenssiajattelun teoria ja käytäntö

Arvioinnin suunnittelu ja 1. kierros

 

Kevät 2017:

Pilotti 1. 80 keski- ja korkea-asteen opiskelijan innovaatiokompetenssiturnaus.

Aineistojen keräys

Aineistojen analyysit

Julkaisu (tiedonlevitystapahtumat)

Arvioinnin 2. kierros

 

Syksy 2017:

Parannukset edellisestä pilotista ja kehittäminen eteenpäin

Pilotti 2. 80 keski- ja korkea-asteen opiskelijan innovaatiokompetenssiturnaus.

Aineistojen keräys

Aineistojen analyysit

Julkaisu (tiedonlevitystapahtumat)

 

Kevät 2018:

Toimintamallien kehittäminen

Julkaisut

Tiedonlevitys ja toimintamallien implementointisuunnitelmat

Hankkeen lopetustoimenpiteet

Arvioinnin 3. kierros

 

Tarkempi hankkeen aikataulusuunnitelma löytyy raakileena täältä. (tuotettu kesä-elokuu 2016)

 

PILOTTIEN KEHITTELYN VAIHEITA:

Raakilemalli pilottien aikataulutuksen pohjaksi täällä. (elo-syyskuu 2016)

Pilottien aikataulu drivessä (lokakuu -->)

Ohjausryhmän toiminta:

Ohjausryhmän kokoukset:

Ohjausryhmä on kokoontunut:

28.11.2016 (aloituskokous)

18.1.2017

4.4.2017

20.9.2017 

13.12.2017 

3.5.2018 10:00 - 12:00

 

Ohjausryhmän pöytäkirjat ovat täällä (vaativat käyttöoikeuspyynnön)

Muu ohjausryhmän materiaali täällä (vaativat käyttöoikeuspyynnön)

 

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano: (katso asettamispäätös täältä):


Elinkeinojohtaja Tuula Antola, Espoon kaupunki (sihteeri Liisa Luonua)
varajäsen: Elinkeinopäällikkö Harri Paananen, Espoon kaupunki
Palvelupäällikkö Hilkka Koukkunen, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Espoo
Koulutuspäällikkö Minna Ström, Omnian ammattiopisto, Espoo
varajäsen:koulutuspäällikkö Sirkku Mäntynen, Omnian ammattiopisto, Espoo
Asiantuntija (innovaatiot) Juha Järvinen, Metropolia ammattikorkeakoulu
varajäsen: Osaamisaluepäällikkö (kulttuuripalvelut) Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu
Digital Evangelist Peter Gréen, Sensing Oy
Seniorikonsultti Kai Rustholkarhu, Sales Energy Consulting
Opinto-ohjaaja Anu-Helena Pitkänen, Ohjaamo Helsinki.
Opiskelija Maria Jokinen, Metropolia ammattikorkeakoulu
Opiskelija Jani Nieminen, Metropolia ammattikorkeakoulu
Opiskelija Aleksandra Haapaniemi, Omnian ammattiopisto
Opiskelija Riina Kiiskinen, Omnian ammattiopisto
Rahoitusasiantuntija Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus (rahoittajan edustaja)
Ohjausryhmä täydentyy vielä Omnian opiskelijaedustajilla sekä mahdollisesti varajäsenillä.

Ohjausryhmän esittelijä projektipäällikkö Laura-Maija Hero
Ohjausryhmän sihteeri projektituottaja Elina Ala-Nikkola 31.8.2017 saakka

projektituottaja Katri Aikio 1.9.2017 alkaen


Ohjausryhmän toiminnan varrella vaihtuneita jäseniä:

Omnian ammattiopiston opiskelijajäsenet

Marina Neirola ja Jukka Rämö toimivat ohjausryhmässä 1.1.-13.3.2017

Samir Awad toimi  ohjausryhmässä 14.3.-15.8.2017


  

 

Teiniminno-malli

HANKKEEN JULKAISUSTA: MINNOTALKOOT, Toimintatutkimus monialaisesta ja moniasteisesta innovaatiopedagogiikasta

Laura-Maija Hero (Toim.) >> Linkki julkaisuun

 

"Teiniminno-mallissa ammattikorkeakoulu fasilitoi innovaatioprojektitoimintaa, jossa yritykset antavat avoimia haasteita. Projektiin otetaan mukaan muista oppilaitoksista (ammattioppilaitokset, lukiot, yliopistot) nuoria tai aikuisia, joilla on uhka syrjäytyä, jäädä työttömäksi tai jäädä ilman jatko-opintopaikkaa. Nämä opiskelijat tulevat mukaan Avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Tarpeen voi tunnistaa nuori itse, opintojen ohjaaja, tutor tai muu opettaja, TE-toimisto tai jopa huolestuneet vanhemmat. Tavoitteena on innovaatiokompetenssin kehittyminen."

 

Teiniminno-malli

  • No labels
You must log in to comment.