Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

TeiniMINNO-esiselvityksessä rakennetaan TeiniMINNO -toimintamalli. Ensin rakennetaan konsepti, jota testataan 18-25-vuotiaiden nuorten, paikallisten yritysten ja oppilaitosten opintojen ohjaustoiminnassa mukana olevien toimesta. Tieto ja kokemukset kootaan ja analysoidaan ja niiden pohjalta kehitetään toimintamalli ja julkaistaan käsikirja, joka levitetään cc-lisenssillä. Lopuksi toimintaa arvioidaan ja tieto levitetään verkostossa sekä muille siitä hyötyville.
 


 

Esiselvitys koostuu neljästä työpaketista:

 

  1. Työpaketti: Verkosto ja konsepti

 

Yhteistyöverkoston luominen. Eri toimijatahot ovat sitoutuneet omien verkostojensa kautta etsimään osalliset (Projektituottaja kokoaa), lopputuotteena yhteistyöverkoston mallinnos (projektipäällikkö, pdf,). Konseptin rakentaminen eli Metropolian MINNO®-tuotteesta rakennetaan desk top-työnä sovellus kohderyhmää varten (projektipäällikkö - tutkija), lopputuotteena kohderyhmälle räätälöity MINNO® konseptidokumentti (pdf) Em. kaksi pdf:ää toimitetaan rahoittajalle 31.3.2014 mennessä.

 

 2. Työpaketti: Pilotti

 

Konseptin pilotoiminen kevyellä innovaatioprosessilla yhdessä oppilaitosten, nuorten ja yritysten kanssa. (Organisoimisesta ja ohjaamisesta vastaa projektipäällikkö), lopputuotteena toteutussuunnitelmadokumentti (pdf), Tieto- ja kokemusaineiston kerääminen pilotin aikana. (organisoi projektituottaja, toteuttaa tutkimusassistentit), lopputuotteena aineistolitteraatti (pdf). Em. kaksi pdfää toimitetaan rahoittajalle 15.10.2014 mennessä.

 

 3.      Työpaketti: Toimintamalli

 

 Tiedon ja kokemusten kokoaminen, koostaminen käsikirjaksi (projektipäällikkö - tutkija), käsikirjan graafinen suunnittelu (palveluosto) ja oikoluku (tutkimusassistentit)  ja julkaiseminen pdf tai hypermediamuotoisena (projektituottaja), lopputuotteena käsikirja pdf ja tehokas levittäminen. (projektituottaja organisoi, kaikki yhteistyökumppanit levittävät), lopputuotteena tiedotuslista (pdf). Toimitetaan rahoittajalle 31.12.2014 mennessä.

 

 4.      Työpaketti: Arviointi ja levittäminen

 

Kokemusten pohjalta esiselvityshankkeen arviointi (Ohjausryhmä ja ulkopuolinen arvioitsija, projektituottaja organisoi) Arviointidokumentti (pdf). Toimitetaan rahoittajalle 31.12.2014 mennessä.

 

 

 

 

 

 

Tavoite

Toiminta

Tuotos

Projektipäällikkö -

Tutkija

Projektituottaja

Tutkimusassistentit, graafinen   suunnittelija, arvioitsija

Ohjausryhmä

Dokumentti rahoittajalle

Työpaketti 1:

Verkosto ja konsepti

a. Yhteistyöverkoston   luominen ja osallisten etsiminen.

 

 

 

 

b.

Konseptin   rakentaminen

Yhteistyöverkosto ja osalliset -lista

 

 

 

 

 

Kohderyhmälle räätälöity MINNO® konsepti

Etsii ja kontaktoi verkoston   jäsenet ja auttaa verkoston jäseniä etsimään osalliset (yritykset ja nuoret).

Tekee mallinnoksen verkostosta.

 

 

 

 

 

Metropolian MINNO®-tuotteesta rakennetaan desk top-työnä   sovellus kohderyhmää varten

Organisoi tapaamiset, tekee   muistiot, kirjaa verkoston jäsenet,

 

Ohjausryhmä kootaan, ensimmäinen   kokous.

Yhteistyöverkoston mallinnos   (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räätälöity MINNO® konseptidokumentti (pdf)

 

>>2   pdf rahoittajalle 31.3.2014 mennessä.

 

Työpaketti 2:

Pilotti

a.

 

Konseptin pilotoiminen kevyellä innovaatioprosessilla   yhdessä osallisten eli oppilaitosten, nuorten ja yritysten kanssa.

 

b.

Tieto- ja kokemusaineiston kerääminen pilotin aikana.

Innovaatioprojekti nuorten ja yritysten   kanssa

 

Tutkimusaineistoa toimintamallin   kehittämistä varten

a.

 

Organisoimisesta   ja ohjaamisesta vastuu, pedagoginen vastuu, vastuu muiden opettajien   ohjaamisesta ja koulutuksesta

 

Vastuu

tutkimussuunnitelmasta   ja totetuksesta

 

 

 

b. 

 

Tutkimussuunnitelma

a.

Organisoiminen, tilat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Projektituottaja   organisoi pilotin puitteet ja aineiston keräämisen välineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Aineiston   kerääminen äänittämällä, haastattelemalla, koostaminen

Hyväksyy tutkimussuunnitelman

a.

Toteutussuunnitelmadokumentti   (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Tutkimussuunnitelma

Aineistolitteraatti (pdf).

 

 

Em. kaksi pdfää toimitetaan rahoittajalle 15.10.2014   mennessä.

 

Työpaketti 3:

Toimintamalli

 

Tiedon   ja kokemusten kokoaminen, toimintamallin luominen ja koostaminen käsikirjaksi   ja levittäminen

 

 

 

Toimintamalli

 

Käsikirja

Kirjoittaa käsikirjan, mallintaa   toimintamallin ja kuvittaa sekä suunnittelee julkaisumuodon yhdessä graafikon   kanssa

Käsikirjan graafisen suunnittelun organisoiminen   (palveluosto), ja kommentikierrokset sekä julkaiseminen pdf tai   hypermediamuotoisena.

 

Levittäminen.

oikoluku (tutkimusassistentit)

 

Graafinen suunnittelu ja julkaisu (graafinen suunnittelija

Sisällön ja julkaisumuodon   kommentointi

lopputuotteena   käsikirja pdf/ hypermedia

 

lopputuotteena   tiedotuslista (pdf).

 

Toimitetaan   rahoittajalle 31.12.2014

mennessä.

 

Työpaketti 4:

Arviointi ja levittäminen

 

Kokemusten pohjalta esiselvityshankkeen arviointi (Ohjausryhmä   ja ulkopuolinen arvioitsija) ja tiedon levittäminen

 

Arviointi

 

Levittäminen

Arvioinnin ohjaaminen

 

Tiedon levittäminen

 

Suunnittelee   ja organisoi arvioinnin yhdessä arvioitsijan kanssa

 

Levittäminen

Arviointi (arvioitsija)

Hyväksyy arviointisuunnitelman

Tekee sisäisen arvioinnin

 

Levittäminen myös ohjausryhmän vastuulla

Arviointidokumentti   (pdf).

 

Ruutukaappaus   nettisivusta, jossa käsikirja jaossa cc-lisenssillä

 

Toimitetaan   rahoittajalle 31.12.2014 mennessä.

        
        
        

 

 

 

  • No labels
You must log in to comment.