Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TeiniMINNO -esiselvitys 2014

 

TeiniMINNO-esiselvityshankkeella selvitettiin monialaisen innovaatioprojektin, MINNO(R) :n, hyödynnettävyyttä nuorten työllistymiseen ja koulutuspolkujen suunnitteluun kohdistuvien ongelmien ratkaisijana.TeiniMinno-toimintamallilla haetaan ratkaisua ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen väliseen nivelvaiheeseen, jossa on olemassa työttömyyden uhka sekä mahdollisuuksia siirtyä työelämään tai jatko-opintojen pariin. TeiniMINNO -konsepti tukee vaihetta tuomalla ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoita ja työttömiä yhteen ratkomaan työelämästä kumpuavia innovaatiohaasteita.
 
TeiniMinno -esiselvitysprojektissa 18-25-vuotiaat ammatillisen keski- ja korkea-asteen nivelvaiheen työttömyysuhanalaiset nuoret pääsivät kehittämään uudenlaisia ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Yritykset toteuttivat yhteiskuntavastuutaan haastamalla nuoret, useiden yritysten kohderyhmän, innovoimaan. Samalla yritykset saivat mahdollisuuden kehittää nuorten kanssa uusia ratkaisuja yrityksen asiakkaiden haasteisiin. TeiniMINNOn ytimessä on oppilaitosten (Omnia, Espoon työväenopisto ja Metropolia AMK), nuorten sekä paikallisten espoolaisten yritysten muodostama yhteistyöverkosto. Kehittämisprojektin taivotteena on työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä  syrjäytymisen ehkäiseminen.
Hanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston varoin.

TeiniMINNO -esiselvityksessä kootut materiaalit ja selvityksen tulokset löytyvät täältä (kts. valikko oikeasta laidasta).

  • No labels
You must log in to comment.