Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

 

TeiniMINNO -rahoittajalle toimitettavat dokumentit (Projektipäätöksen mukaan):

 

Rahoittajaviranomainen maksaa rahoituksen tuensaajalle maksatushakemuksen perusteella jälkikäteen.

Tuensaajalle ei voida maksaa kustannuksia, jotka sisältyvät maksatushakemuksiin, joiden vaadittuja

seurantatietoja, loppuraportteja tai muita pyydettyjä liitteitä tai lisäselvityksiä ei ole toimitettu.

Maksatushakemukset on toimitettava rahoittajaviranomaiselle seuraavassa määrätyllä tavalla.

TeiniMinno -esiselvityshankkeessa kehitetään nuorten työllistymistä edistävä innovaatiotoimintaan

perustuva konsepti ja pilotoidaan sitä yhdessä yritysten, nuorten ja ammatillisen keski- ja korkea-asteen

(Omnia) sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten (Espoon työväenopisto) kanssa. Pilotin tulosten pohjalta

kehitetään TeiniMinno -toimintamalli ja julkaistaan käsikirja, joka levitetään cc-lisenssillä.

Hankkeen toteutus on jaettu eri vaiheisiin, joista toimitetaan dokumentit hankkeessa tehdyn työn ja tuloksen

todentamiseksi.

 

 

TYÖPAKETTI 1: Verkosto ja konsepti

Toiminta:

- Yhteistyöverkoston luominen ja osallisten etsiminen

- Konseptin rakentaminen

 

Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Yhteistyöverkoston mallinnos ja räätälöity MINNO-konsepitidokumentti

 

TYÖPAKETTI 2: Pilotti

Toiminta:

- Konseptin pilotoiminen kevyellä innovaatioprosessilla yhdessä oppilaitosten, nuorten ja yritysten kanssa.

- Tieto- ja kokemusaineiston kerääminen pilotin aikana.

 

Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Toteutussuunnitelmadokumentti

- Tutkimussuunnitelma, aineistolitteraatti

 

TYÖPAKETTI 3: Toimintamalli

- Tiedon ja kokemusten kokoaminen, toimintamallin luominen ja koostaminen käsikirjaksi ja levittäminen

Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Lopputuotteena käsikirja (pdf ja hypermedia)

 

TYÖPAKETTI 4: Arviointi ja levittäminen

Toiminta:

- Esiselvityshankkeen arviointi

Rahoittajalle toimitettavat dokumentit:

- Arviointidokumentti

- Ruutukaappaus nettisivusta, jossa käsikirja jaossa cc-lisenssillä

- Rahoittajan hyväksymä: EURA-loppuraportti

  • No labels
You must log in to comment.