Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teiniminnomalli pähkinänkuoressa.

VIDEO>>

Hero, Laura-Maija 2018 (Toim.). Minnotalkoot. Toimintatutkimus monialaisesta ja moniasteisesta innovaatiopedagogiikasta. TAITO-sarja. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja.teiniminnotalkoot_VALMIS_DIGI.pdf

Superteamin tulosjulkaisu: Tutustu 26 tiimin haasteisiin ja ratkaisuihin!

Vieraile julkaisussa >>>
   
Hero, Kannosto ja Nyman 2017. Innokortit - Työpaja  
Hero, Laura-Maija 2018. Superteam tournament. A pedagogical innovation activity system.Lataa kirja >>
Nyman, Anna-Maija 2018. Vertaisryhmämentorointi-työpajan kehittäminen osana innovaatioprojektia. Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK). Metropolia ammattikorkeakoulu   

 

Teiniminno -esiselvityksen julkaisuja:
Hero, Laura-Maija 2014: Innovaatiodidaktiikan käsikirja.Opas moniasteisia innovaatioprosesseja fasilitoivalle. Monimediajulkaisu - Kumuloituva kirja. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-48-3
 
Hero, Laura-Maija 2014: Moniasteinen innovaatio. Uusia mahdollisuuksia nuorten työllisyyden kiihdyttämiseen. Teiniminno esiselvitys. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-47-6
 
Oksanen-Ylikoski, Elina, Ylikoski, Teemu  & Hero, Laura-Maija 2014: Siiloista kohti oppimisen tiloja ja iloa – koulutusorganisaatiot kehittämiskumppaneina. Teoksessa REITTEJÄ työelämän murroksessa (Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna 2014). Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. ISBN 978-952-6690-34-6
 
Hero, Laura-Maija 2014: Työttömät nuoret yritysten innovaatiotalkoisiin. UAS Journal 2/2014.
 
Hero, Laura-Maija 2014: Monialaisen ja moniasteisen innovaatiotoiminnan konsepti ja verkosto. ISBN 978-952-6690-19-3 (.pdf).TeiniMINNO esiselvitys. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 
Lehtonen, Hanna 2014: Tapaustutkimus johtajuuden roolista innovaatioprojektissa. Teiniminno esiselvityksen osakartoitus. Opinnäytetyö.
  • No labels
You must log in to comment.