Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  

MINNO® Innovaatioprojektit - kevään 2014 intensiivitoteutus

 

Opiskelijan ohje 2014 

 

MINNO® innovaatioprojektit on opiskelijoiden monialaisissa ryhmissä toteuttama innovaatioprojekti 10 op, johon haasteet tulevat työelämästä. Kevään intensiiviset innovaatioprojektit toteutetaan yhteistyössä Omnian & Metropolian yhteistoteutuksena 10.3 - 30.5.2014 espoolaisten yritysten kanssa. Lähiopetusta kolme intensiiviviikkoa. Kaikille yhteistä innovaatioseminaaria seuraa työelämän vierailut ja haasteiden esittely sekä monialaisten pienryhmien muodostaminen. Tämän jälkeen käynnistyvät projektitoteutukset, jotka sisältävät ideointivaiheita, tutustumiskäyntejä, projektin suunnittelua, toteuttamista ja raportointi sekä esittelyvaiheita. Projektiryhmille nimetään valmentaja. Innovaatioprojektit päättyvät yhteisiin innovaatiomessuihin tai muuhun tapahtumaan.

Kyseessä on joustava, projektilähtöinen oppimistapa. Projekti arvioidaan vertaisarvioinnin menetelmällä Metropolian innovaatioprojektin kriteeristöstä sovelletulla yhteisellä kriteeristöllä. Projektityöstä pidetään tuntikirjanpitoa. Projektiryhmällä on projektipäällikkö, sihteeri/tiedottaja ja muita nimettyjä jäseniä. Projektilla on projektisuunnitelma, sopimus tilaajan ja Metropolian ja Omnian kanssa, välikatselmus, sovitut tuotokset, sekä loppukatselmus. Jokaisella ryhmällä on ohjaaja Metropoliasta tai Omniasta.

 

Tiedotus

Kaikille yhteiset wiki-sivut ”TeiniMINNO®”. Facebook: TeiniMINNO®. Lisäksi ryhmien omat Facebook -ryhmät.

 

Koordinaattorit:

Mimmi Heiniö/ Omnia ja Laura-Maija Hero/ Metropolia (0442740072)

 

Lähityötä on kolme intensiivistä viikkoa Omnia, Espoon keskus tai muualla Espoossa:

 

Viikko 11: Ma-pe 10.3. - 14.3. klo 9-16 (Lähityötä)

Viikko 12 - 20: ETÄTYÖTÄ

Viikko 21: Ma-pe 19.5. - 23.5. klo 9-16 (Lähityötä)

Viikko 22: Ma-pe 26.5. - 30.5 (osalla ei to) klo 9-16 (Lähityötä)

Mitä opiskelija saa?

 

-       Opinnollistetun projektin. Laajuudeltaan 10 op eli n. 270 tuntia työtä. Tarkistettava ohjaavalta opettajalta, mitä tutkinnostasi voi korvata.

-       Työtodistuksen yritykseltä. Opiskelija on tehnyt innovatiivisen ratkaisun…. ja onnistunut hyvin….

-       Kokemusta projektin johtamisesta ja hallinnasta, innovaatiotyöstä, projektiviestinnästä.

-       Opiskelija saa tehdä oman keksinnön ryhmässä ja viedä projektin läpi yhdessä muiden kanssa. Opiskelijaryhmä keksii ja päättää itse projektin.

-       Uusia kontakteja espoolaisiin yrityksiin.

-       Kokemusta yrittäjyydestä.

 

Yritys saa:

 

-       Innovatiivisen ratkaisun antamaansa haasteeseen sekä lukuisia ideoita mahdollisista ratkaisumalleista.

-       Nuoren kohderyhmän osaamista, kokemusta, trendejä, tietoa

-       Edullisen (ilmaisen) projektitoteutuksen

-       Opettajien korkeatasoisen projektiohjauksen

-       Yritysverkoston Espoossa

-       Uusia kontakteja oppilaitoksiin

-       Tutustua potentiaalisiin työnhakijoihin

 

 

Yritys sitoutuu:

 

-       Antamaan haasteen (15-30 min)

-       Kommentoimaan ideoita

-       Sparraamaan ryhmää silloin tällöin 19.3 - 31.5.2014

-       Järjestämään vierailukäynnin tarvittaessa

-       Mahdolliset kustannukset (esim. painotuotteet tms), jos yritys niin haluaa

 

Yritys ei sitoudu:

 

-       Maksamaan palkkaa oppilaitoksille

-       Maksamaan palkkaa opiskelijoille

Lukujärjestyksiin on varattu yhteistä aikaa kolme intensiiviviikkoa, jolloin ryhmä kokoontuu ja opettajien ohjaukset ja tarvittavat teoria-alustukset toteutetaan. Nämä viikot ovat kriittisiä monialaisen yhteistoiminnan kannalta! Nämä viikot ovat siis pakollisia (80%), merkitse ne kalenteriisi.  Huom. Ryhmällä on lisäksi reilu määrä etäryhmätyötä!

 

Osaamistavoitteet:

 

Opiskelija osaa soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa kehittämistyössä.  Hän hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa ja käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

 

Opiskelija kykenee kehittämään muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin. Innovaatioprojektissa keskitytään arvonluontiin eli luodaan uutta lisäarvoa kentällä.

 

Sisältö:

 

  1. Projekti- ja innovaatiotyöskentelyn perusteet (ideointi, suunnittelu, organisoituminen, dokumentointi, raportointi, kokeilu, lanseeraus, projektiviestintä)
  2. Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely
  3. Innovatiiviset työmenetelmät
  4. Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen.
  5. Asiantuntijakeskustelu työelämän edustajien kanssa

 

 

Arviointi:

Opintojakson arvosana muodostuu tentin ja projektityöskentelyn keskiarvosta. Projektityöskentelyn arvioinnissa noudatetaan yhteisiä arviointikriteerejä, joissa painotetaan yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja asiantuntijamaista panosta. Arviointi suoritetaan ohjattuna vertaisarviointina ja opiskelijoiden kesken.

  • No labels
You must log in to comment.