Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arviointi

Arviointilausunto 

Arviointisuunnitelma

Ulkopuolinen arvioitsija: Leena Björkqvist, Metropolia AMK 

TeiniMinno –esiselvitys arvoidaan suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin ja resursseihin. Koska kyse on lyhyestä esiselvityksestä keskitytään arvioinnissa tulosten arviointiin jatkokehittämisen kannalta sekä yhteistyökumppaneiden yhteistyön sujuvuuteen. 

1. Alussa:

Arvioidaan ohjausryhmässä suunnitellut toimenpiteet ja työnjako suhteessa tavoitteisiin. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla yhteistyökumppaneilla on yhteisymmärrys hankkeen tavoitteista, odotetuista tuloksista sekä toimenpiteistä, joilla nämä tavoitteet saavutetaan. Pohditaan myös miten ja kenen kanssa loppuarviointi olisi parasta toteuttaa. – keskustelu ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa

6.2.2014 klo 12-14 InnoOmnia, Espoon keskus 

2. Lopussa:

Arvioidaan tulokset ja pohditaan kuinka hankkeessa tuotetun mallin ja käytäntöjen soveltaminen ja jalostaminen tapahtuisi mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa. – kyselylomake ja siihen perustuva työpaja.

  

Vaihe 1: Lähtötilanteen arviointi ohjausryhmässä 6.2.2014 klo 12-14

Onko kaikilla yhteistyökumppaneilla yhteisymmärrys hankkeen tavoitteista, odotetuista tuloksista sekä toimenpiteistä, joilla nämä tavoitteet saavutetaan? Todettiin, että on, oltiin käyty läpi kohta kohdalta:

Miten ja kenen kanssa loppuarviointi olisi parasta toteuttaa?

 

  • No labels
You must log in to comment.