Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TeiniMINNO-esiselvitysprojekti

Ohjausryhmän kokous 6.2.2014

Aloituskokous

Valmistautuminen kokoukseen

Agenda 

 

1. Puheenjohtajan ja kokouksen sihteerin valitseminen. Kokouksen avaaminen. Läsnäolijalistan allekirjoittaminen. Valokuva kokouksesta.

2. Esittelyt. Ohjausryhmän jäsenet ja organisaatiot.

2. Kehitysprojektin esittely. Metropolian MINNO(R) konseptin lyhyt esittely.

3. Tutkimussuunnitelman hyväksyminen ja ideariihi (yritys ja organisaatioverkosto, kaupungin osallistujaorganisaatiot, nuoret työttömät).

4.Arvioidaan suunnitellut toimenpiteet ja työnjakoa suhteessa tavoitteisiin. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla yhteistyökumppaneilla on yhteisymmärrys hankkeen tavoitteista, odotetuista tuloksista sekä toimenpiteistä, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet

Toimenpiteet  (sis. työnjaon)

4. Kohti kansainvälistä hanketta?

5. Kokouksen lopetus.

 

  • No labels
You must log in to comment.