Child pages
  • Opettajalle syksy 2017
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Unable to render {include} The included page could not be found.

Opettajan tehtävät ja arviointi

Opettajapari luo innovaatio-ilmastoa, valmentaa, ohjaa, auttaa, fasilitoi innovaatioprosessia, pitää huolta tiimin onnistumisesta ja auttaa tiimiä ratkomaan ongelmiaan ja jakaa tiimin ja yksilötason onnistumiset.

Opettaja arvioi ja kääntää projektityötä opituksi.

Opettaja arvioi tiimejä ja yksilöitä havainnoimalla opepäiväkirjaan. Täytä siis joka viikko huolella päiväkirjaa! Voit muuttaa sen muotoa, mutta pyri vastaamaan annettuihin asioihin.

Opettaja käyttää apunaan omaa päiväkirjaansa, itsearviointeja, vertaisarviointeja, opiskelijan päiväkirjaa, InnoKortteja.

Päiväkirjapohja >>

Opettajan päiväkirja >>

Itsearviointilomake opiskelijoille >>

Opiskelijat täyttävät itsearviointilomakkeen projektin keskivaiheilla ja lopuksi. Aluksi tehdään kompetenssikartoitus, joten ei tehdä päällekkäistä työtä. 

Arviointikriteerit/ Tiimi. Lopuksi pisteytätte yhdessä tiiminne 0-100 pistettä innovaatiokompetenssien kehittymisen mukaan nojaten päiväkirjamerkintöihin. Turnauksessa siis arvioidaan tiimin kehittymistä turnauksen aikana innokompetenssikriteeristön mukaan.

Kriteerit (InnoKompetenssit): 

Joustavuus ja saavutusorientaatio
Motivoituminen ja sitoutuminen
Itsetunto ja itsehallinta
Tulevaisuusorientaatio
Luovuus
Sosiaaliset taidot
Projektinhallintataidot
Sisältöosaaminen
Valmistamisen/ Nikkaroinnin/ konkretisoinnin taidot


Arviointikriteerit/ Yksittäinen opiskelija. Yksittäistä opiskelijaa arvioidaan osaamisen perusteella. Omnian ope arvioi Omnian opiskelijat 1-3 asteikolla, Metropolian ope Metropolian opiskelijat asteikolla 1-5. Kriteeristö on Metropolian OPSista. Keskustelkaa toki!

 

Verkostoitumisen taidot
Yhteistyötaidot
Viestintätaidot
Projektityön taidot
Luovuuden ja ongelmanratkaisun taidot


Opettajan materiaalit drivessä

Opettajien oma drivekansio löytyy täältä (pyydä klikkaamalla käyttöoikeudet)

Tänne kansioon on tallennettu opettajien turnauksen aikana tarvitsema materiaali.

 

 

Opettajalle evääksi:

Tervetuloa valmentamaan innovaatiokyvykkäitä tiimejä! Inno-ohjaajalla on mielenkiintoinen tehtävä, ohjaaminen perustuu käytännön toiminnan fasilitoimiseen ja kiihdyttämiseen sekä innovaatioilmaston luomiseen. Innovaatioprosesseissa opettaja on metaprosessin fasilitaattori, kohtaamistapahtumien tuottaja, yrityskumppanin valmentaja, markkinointiassari, opitun tulkki, kehittämistyön menetelmien ope.

Projektitiimin tarpeet vihjaavat teoriaopetuksen tarpeesta. Aidossa projektissa tiedon on oltava oikea-aikaista. Mutta kaikkein tärkeintä on kiihdyttää luovuutta ja proaktiivisuutta. Opettajalla on tärkeä rooli innovaatioilmaston kehittymisessä ja innostamisessa. 

Kun tiedon kaatajan roolista päästään murtautumaan ilmastotalkoolaisen rooliin, on opettajan luovuudelle ja tilannetajulle käyttöä. 

Materiaalia kumppaneille jaettavaksi

Alla tiedote, josta voi muokata kumppanille sopivan (vaikka vaihtaa omat yhteystietosi tms.)

Supterteam_Innovaatioprojekti2017_tiedote_yrityksille.docx

InnoKortti työpaja

Opettaja teettää InnoKorttiityöpajan alussa, keskellä ja lopussa ja havainnoi sen päiväkirjaan. Alussa pyritään selvittämään tiimin osaamista ja kehittymistarpeita, keskellä edistymistä, lopussa todentamaan kehittymistä. Innokortit laitetaan esille pöydälle. 1 pakka per tiimi. Jokainen etsii ensin vahvuuksistaan mahdollisimman kuvaavat  5 korttia. Ne sijoitetaan oikeille kohdille Innokorttien kokoavan kukan ympärille ja otetaan valokuva Tiimiportfolioon. Keskustellaan tiimeissä vahvuuksista. Tämän jälkeen sama peli toteutetaan heikkouksista. Sekä vahvuudet että heikkoudet kuvataan, kuvasta tulee selvitä kenen ominaisuuksista on kyse. Opiskelijat raportoivat kuvin ja sanoin sen Tiimiportfolioonsa. 


linkki InnoKorttien kokoavaan kukkaseen >>>>

Lukemista opettajuuden tueksi

Katsottavaa opettajuuden tueksi

Hankkeen 1. opettajaforum 26.8.2016, katso videot:

  • Tutustuminen Teiniminnotalkoot-hankkeeseen, katso video!

  • Tutustuminen MINNO-konseptiin, katso video (pyydä käyttöoikeus klikkaamalla, videot vain hankkeen sisäiseen käyttöön)

  • Tutustuminen Innovaatioturnauskonseptiin, katso video (pyydä käyttöoikeus klikkaamalla, videot vain hankkeen sisäiseen käyttöön)

 

 

 

  • No labels
You must log in to comment.