Child pages
  • KorttiTemppu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innokortit - KorttiTemppu

Innokorttien avulla monialainen tiiminne voi tehdä näkyväksi osaamistaan ja kehittymistään.

InnoKortteja käytetään innovaatioprosessien aluksi, keskivaiheilla ja lopuksi. Keskustelut kuvataan videolle: Videokamera eli kännykkä kiertää tiimissä: Se videoi, joka ei sillä hetkellä puhu. Videot talletetaan TiimiPortfolioon. Ne lisäävät tiimin voiton mahdollisuuksia merkittävästi: Tämähän on osaamisen kehittämisen turnaus myöskin!

 

Aluksi

Valmistautukaa videoimaan.

Jokainen tiimin jäsen valitsee 5 korttia, jotka kuvaavat hänen vahvuuksia. Jokainen vuorollaan kertoo niistä.

Toisella kierroksella jokainen valitsee 5 korttia, jotka kuvaavat hänen heikkouksiaan. Jokainen vuorollaan kertoo niistä.

Mitä osaamista tiimissänne on? Mitkä ovat tiiminne vahvuudet ja heikkoudet?

Videot talletetaan TiimiPortfolioon.

Keskivaiheilla

Valmistautukaa videoimaan.

Jokainen tiimin jäsen valitsee 5 korttia, jotka kuvaavat niitä asioita, missä hän on kehittynyt. Jokainen vuorollaan kertoo niistä.

Toisella kierroksella jokainen valitsee 5 korttia, jotka kuvaavat niitä asioita, missä hänen pitäisi vielä kehittyä. Jokainen vuorollaan kertoo niistä.

Miten tiiminne on kehittynyt? Mitä asioita tiimissänne pitäisi vielä kehittää?

Videot talletetaan TiimiPortfolioon.

Lopuksi

Valmistautukaa videoimaan.

Jokainen tiimin jäsen valitsee 5 korttia, jotka kuvaavat niitä asioita, missä hän on kehittynyt. Jokainen vuorollaan kertoo niistä.

Toisella kierroksella jokainen valitsee 5 korttia, jotka kuvaavat niitä asioita, missä hänen pitäisi vielä kehittyä. Jokainen vuorollaan kertoo niistä.

Oletteko oppineet tunnistamaan vahvuuksia ja heikkouksia? Entä kehittymistänne?

Miten tiiminne on kehittynyt? Missä asioissa olisi vielä kehitettävää?

Videot talletetaan TiimiPortfolioon.
  • No labels
You must log in to comment.