Child pages
 • teemahaastattelu 19.1.2012 - konservoinnin koulutusohjelma - Paula Niskanen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

19.1.2012 Lehtori Paula Niskasen haastattelu, konservoinnin koulutusohjelma (Tikkurilan toimipiste)

Projektisuunnittelijat Korkalainen ja Alsti-Lehtonen tapaivat konservoinnin koulutusohjelman lehtorin Paula Niskasen keskustellakseen koulutusalan mahdollisuuksista osallistua uuden opinnäytealustan käyttöön. Niskane esitteli koululutusohjelman historiaa ja mahdollisia tarpeita. Esille tuli mm. seuraavaa.

 • miltei kaikki opinnäytteet ovat hankkeistettuja
  • työt ovat hyvin konkreettisia (esim. yhden esineen konservoiminen)
 • myös harjoitustyöt ovat hankkeistettuja opiskeluiden aikana.
 • yrittäjyys on myös yleistä
 • Oman portfolion tekeminen voisi olla opiskelijoille hyväksi
 • Alan piirit ovat hyvin pienet
  • maineen voi menettää helposti ja pysyvästi
 • Tärkeänä "kattojärjestönä" toimii Suomen museoliitto
  • heille kannattaa tarjota koulutuksia yms.
  • Museopostilista on hyvin käytetty kanava, sinne kannattaa myös sitoa tieto Reitittimen työkalusta
 • koulutusohjelmalla vireillä hankkeita kv-tasolla liittyen mm. modernien huonekalujen konservointiin
 • Niskanen puhui KEHYS - Taidemuseoalan kehittämisyksiköstä ja museopedagiikasta, joka on museotoiminnan yksi kasvavista suuntauksista

Mielenkiintoisen keskustelun satona päätettiin edetä seuraavasti: 

 • Järjestetään infotilaisuus konservoinnin opiskelijoille Tikkurilan auditoriossa 15.2.2012 kello 14:30
 • Paula Niskanen tiedottaa muuta henkilökuntaa hankkeesta sekä ennakkomarkkinoi opiskelijoita alustan käytöstä


You must log in to comment.