Child pages
  • Vaasa 25.4.2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Facts & Figures

  • Suomen musiikkioppilaitosten liiton kevätpäivät
  • Osallistujamäärä: noin 110

Raportti


Ehdotukset ja suositukset Musiikkiopistoilla tuntuu olevan kysyntää uuden teknologian hyödyntämisestä. Yksittäisille orginaisaatioille voisi tarjota koulutusta esim. sosiaalisen medien työkalujen käytöstä.


Erityishuomiot ja muut keskeset tulokset

  • Hankkeen sähköpostilistalle saatiin yli 100 uutta nimeä


Reunahavainnnot:
Junayhteydet vaasaan (ja takaisin) takkuilivat pahasti teknisten ongelmien takia, mutta VR piti veti hyvää tiedotuslinjaa ja kaikki matkustajat tiesivät jatkuvasti mitä seuraavaksi tapahtuu.

  •  


Vaasa, Kuula-opisto 25.4.2012

Onnistuneen kontaktoinnin ansioista SML oli kutsunut Reititin-hankkeen kevätpäiville esittelemään toimintaansa. Paikalla oli yli 110 musiikkioppilaitosten opettajaa, rehtoria ja muuta toimijaa ympäri Suomea.

Reitittimen puheenvuoro oli päivän viimeinen mikä oli oivallista keskustelun sytymisen kannalta. Päivän puheenvuorojen järjestys oli kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

Klo 13.30 Kevätpäivien avaus
Vaasan sivistystoimenjohtaja Christina Knookala
Leif Nystén, SML:n puheenjohtaja
Klo 14.00 Sairaalat ja hoivakodit, toimitusjohtaja, musiikin tohtori Ava Numminen
Klo 14.45 Musiikkioppilaitosten toiminta sairaaloissa ja vanhusten
palvelukeskuksissa -kyselytulosten purku, rehtori Heidi Veikkola
Klo 15.05 Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli: Case Kuopio, rehtori Anna-Elina
Lavaste
Klo 15.45 Musiikkipedagogien ja tutkijoiden välinen dialogi, musiikin didaktiikan
yliopisto-opettaja Cecilia Björk
Klo 16.30 Opettajien ja hallintohenkilökunnan täydennyskoulutus,
Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, projektipäällikkö Mia Seppälä
Klo 17.00 Reititin - opinnoista työelämään, opinnäytetyöskentelyä sosiaalisessa
mediassa, projektisuunnittelija Tuomas Korkalainen, Metropolia
ammattikorkeakoulu (http://reititin.metropolia.fi/)
Klo 17.30 Keskustelua päivän teemoista

Vaasan sivistystoimenjohtaja toivotti vieraat lämpimästi tervetulleiksi Vaasaan. Puheenvuorossaan hän myös toivoi, että ei asetettaisi kilpailuasemaan eri taiteen aloja, vaan pyrittäisiin kohti yhteistä päämäärää.

Alkuiltapäivän teemana oli sosiaali - ja sairaalatyössä käytettävä musiikki. Muistirairaiden ihmisten kohdalla soitettu musiikki esim. hoivakodeissa on toiminut ns. "ihmepillerinä", joka on saanut sulkeutuneetkin vanhukset eloon. Työmaata riittäisi erityisesti nuorille. Oli tutkittu, että yli 70% 20-35-vuotiaista helsinkiläisnuorista kokee haluavansa auttaa vapaa-ajallaan vanhuksia, vammaisia ja muita tarvitsevia, joten tavoite ei ole mahdoton. Usein ajatellaan, että hoitohenkilökunta järjestää myös viihtyisyyttä lisäävää toimintaa, mutta musiikkiopistoilla on hyvä tilaisuus järjestää sukupolvien välisiä kohtaamisia.

Tärkeä huomio on se, että vanhukset eivät ole yhtenäinen joukko, joilla kaikilla on sama musiikkimaku ja samat tarpeet. Toiminnan aloittamiseksi ei tarvitse välttämättä odottaa rahaa, päätöksiä tai standardeja. Hoivakoteihin voi kuka vaan olla yhteydessä ja esittää yhteistyötä. Tämä pätee varmasti myös yleisesti kulttuurialalla.

Kuopiossa ollaan toteutettu paljon moniammatillista yhteistyötä. Mielenkiintoa herätti mm. MEOK-hanke.

Cecilia Björk kertoi mahdollisuuksista musiikkipedagogien ja tutkijoiden välisessä dialogissa. Åbo academissa on useita mielenkiintoisia tutkimushankkeita. Esityksestä tuli ilmi vahva tarve lisätä perusopetuksen liittyvää tutkimustyötä. Cecilian näkökulmaa voisi hyödyntää jatkossa myös tulevissa Reitittimen tilaisuuksissa tai julkaisuissa.

Reitittimen hanke-esittely sai aikaan vilkasta keskustelua. Yksi yleisön kannustuvasti kommenteista kuului: "tämähän on selkeästi next generation juttu". Tulevat koulutukset ja PROksi-alustan käyttö herätti kiinnostusta monissa kuulijoissa. Luotuja kontakteja on hyvä hyödyntää tulevan syksyn työelämäkoulutuksissa. Musiikkiopistot ovat hyvin potentiaalinen yhteistyökumppani Reititin-hankkeelle.You must log in to comment.