Child pages
  • Tapaaminen Metropolian alumnikoordinaattorin kanssa 27.3.2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapaaminen Metropolian alumnikoordinaattori kanssa

Paikalla: Tuomas Korkalainen, Milla Laasonen

Aika: 27.3.2014

Keskusteltiin Reititin-hankkeen tavoitteista mentorointitoiminnan suhteen. Todettiin, että on tärkeää dokumentoida sähköisen mentoroinnin malli ennen hankkeen loppua. Alumneille on intressi ottaa malli ja mentorointi osaksi omaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Päätettiin siirtää kesäkuulle kaavailtu mentorointikoulutus järjestettäväksi 10.9.2014. Koulutettavat pääsevät opettelemaan digitaalisten työkalujen käyttöä työpajamuodossa atk-luokassa tai digitaalisen leirinuotion äärellä.

Tavoitteena on saada mukaan vähintään kymmenisen osallistujaa, joilla ei välttämättä ole aikaisempaa mentorointikokemusta. Pyritään löytämään uusille mentoreille aktorit syksyn opinnäytetyöseminaareista. Osallistujille lähetetään ennekoeaineistot, jotta päästään työhön kiinni heti 10.9. Koulutuksen tavoitteena on asiantuntijuuden ja digitaalisten taitojen kasvattaminen. Syksyn aikana mentorointiparit käyttävät PROksia.

Aoitetetaan ennekkomarkkinointi jo huhtikuussa. Tehdään mainos koulutus.fi -profiiliin ja jaetaan Bootcamp-tapahtumassa flaijereita.

 

 

  • No labels
You must log in to comment.