Error CSS Stylesheet macro - URL 'http://users.metropolia.fi/~m0702799/reititin/graffa/harmaa_ylatausta.jpg' is not on the allowlist. If you want to include this content, contact your Confluence administrator to request adding this URL to the Allowlist.

Sosiaalinen media ammatillisen verkostoitumisen tukena 3op, 10. - 14.3.2014

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarkoitettu kurssi sosiaalisen median perusteista ja hyödyntämismahdollisuuksista  ammatillisen näkyvyyden ja verkostoitumisen edistämiseksi. Kurssilla opiskelija perehtyy muun muassa hyödyllisiin pilvityökaluihin, PROksi-oppimisympäristöön, blogiin ja e-portfolioon oman osaamisen esilletuomisen välineenä. Kurssilla pohditaan myös sosiaalisen median käyttöön liittyvää etiikkaa ja toimintatapoja.

Hyppää mukaan sosiaalisuuden ja avoimuuden aikakaudelle. Omaksu nykyaikainen työskentelytapa osaksi ammattiosaamistasi.

Ei vaadi aikaisempia opintoja aiheesta. Kurssi on osa vapaasti valittavia opintoja. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumisen työpajoihin ja oppimistehtävien tekemisen. Järjestäjänä Reititin-hanke.

Aika: 10. -  14.3.2014 klo 9:00-16:00, Hämeentie 161 (atk-luokka H146)

Lisätiedot: Irene Alsti-Lehtonen, Reititin-hanke


 KURSSI ON TÄYNNÄ!

Ennakkotehtävät

Palautelomake

klomatiketope
9 - 12

 

Moduuli1.I

Sosiaalisen median mahdollisuudet

Tuomas Korkalainen, proj.suunn, Reititin-hanke

Huom! Hämeentie 153 (atk-luokka AY-434)

 

Moduuli1.II

Pilvityökalut: PROksi, GoogleDocs

Markku Tähtinen, proj.suunn. , Reititin-hanke

Moduuli2. II

ePortfolio, blogi ja verkkopresenssi: Tekninen työpaja

Jussi Linkola, proj.suunn., Vyyhti-hanke

Moduuli 3. I Tekijänoikeuskoulutus

Vesa Linja-aho, lehtori, Metropolia

Moduuli2. III

ePortfolio, blogi ja verkkopresenssi: Portfolioiden esittely ja jatkoideointi

Jussi Linkola, proj.suunn., Vyyhti-hanke

13 - 16

Moduuli2. I

ePortfolio, blogi ja verkkopresenssi: Portfolion pystytys

Jussi Linkola, proj.suunn.,Vyyhti-hanke

Huom! Hämeentie 153 (atk-luokka AY-434)

Moduuli1.III

Pilvityökalut: PROksi, GoogleDocs

Markku Tähtinen, proj.suunn., Reititin-hanke

Tehtävien tekoa, myös etämahdollisuus

Moduuli 3. II Tekijänoikeuskoulutus

Vesa Linja-aho, lehtori, Metropolia

Loppukoonti

 

 

  

Moduuli 1. Kohti avointa työskentelytapaa

Työpaja I: Sosiaalisen median mahdollisuudet

Työpajat II-III: Pilvityökalut ammatillisen verkostoitumisen tukena (PROksi, Google Docs)


Moduuli 2 ePortfolio, blogi ja verkkopresenssi

Työpaja I: Johdanto aiheeseen blogi, portfolio ja verkkopresenssi, portfolion pystytys

Työpaja II: Tekninen työpaja

Työpaja III: Portfolioiden esittely ja jatkoideointi

Presentaatiomateriaalit sekä välitehtävät löytyvät täältä.Moduuli 3. Etiikka ja toimintatavat sosiaalisessa mediassa

Työpajat I-II: Tekijänoikeuskoulutus

 Moduuli1 Kohti avointa työskentelytapaa

 Osaamistavoitteet:

 • opiskelija ymmärtää työkalun tekniset ominaisuudet
 • opiskelija osaa tuoda alustalle teksti- ja audiovisuaalista materiaalia
 • opiskelija tietää kommentointitekniset asiat
 • opiskelija hallitsee yleisimpien pilvityökalujen käytön (esim. GoogleDrive ja OneDrive)


Moduuli2 ePortfolio, blogi ja verkkopresenssi

 Osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa tehdä teknisesti toimivan, päivitettävissä olevan e-kompetenssiportfolion
 • opiskelija osaa analysoida ja dokumentoida osaamistaan suhteessa toimintakenttään, ammatinkuvaan ja erityisosaamisalueisiinsa
 • opiskelija tiedostaa oman digitaalisen jalanjälkensä ja osaa käyttää sitä omaksi edukseen
 • opiskelija tuntee mahdollisuudet käyttää sosiaalista mediaa oman osaamisensa myymiseen
 • opiskelija hallitsee yleisimpien blogi- ja ammatillisten verkostoitumisetyökalujen käytön (esim. LinkedIn)
 • opiskelija saa tietoa henkilöbrändin rakentamisen perusteista
 • opiskelijan ymmärtää verkkopresenssin ja avoimen kirjoittamisen mahdollisuudet työn saannin ja verkostoitumisen edistämisessä
 • opiskelija oppii jakamaan ja hakemaan tietoa verkostoitumalla sosiaalisessa mediassa sekä parveutumaan siellä itseään kiinnostavan asian ympärille

 

Moduuli3 Etiikka ja toimintatavat sosiaalisessa mediassa

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija ymmärtää sosiaaliseen mediaan liittyvät tekijänoikeudelliset säädökset ja osaa toimia näiden säädösten puitteissa
 • opiskelija saa perustiedot av-materiaaliin liittyvistä tekijänoikeuksista ja lisensseistä (esim. Creative Commons)
 • opiskelija ymmärtää sosiaalisen median tietosuoja -ja turvakysymykset ja osaa toimia näiden säädösten puitteissa


 • No labels
You must log in to comment.