Child pages
 • Metropolian alumnit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SIDOSRYHMÄTAPAAMISEN MUISTIO / REITITIN

2.11.2011 - Hämeentie 161

Tapaaminen Metropolian Alumnnit ry:n kanssa

Paikalla:
Pirve Lapiolahti (Metropolian Alumnit)
Matti Rantala (Reititin)
Tuomas Korkalainen (Reititin)

Tapaamisessa keskusteltiin alumnien roolista hankkeen kehittelyssä ja toteuttamisessa sekä siitä, miten Reititin voisi tukea alumnien verkostoitumista kulttuurialalla. Lisäksi käytiin läpi Reitittimen tilannekatsaus ja kuultiin alumnien ajankohtaiset kuulumiset

Haasteina tällä hetkellä on mm.

 • auditoinnin palautteessa on toivottu enemmän työelämäyhteistyötä
 • alumnien aktiivijäsenistä suuri osa on keskittynyt tekniikan allalla
 • valmistuneille opiskelijoille tulisi voida tarjota alumnipalveluita myös ilman yhdistyksen jäsenyyttä
 • monta eri rekisteriä vaikeuttaa työelämäkontaktien hyödyntämista

Tulevaisuuden näkymiä

 • CRM -asiakkuudenhallintajärjetelmä tulossa koko Metropoliaan
 • Alumnit mahdollisesti integroitumassa osaksi Metropolian Ura- ja rekrytointipalveluita
  • yhdistys säilyy
  • työntekijä siirtynee Metropolian palvelukseen
 • toiveena rakentaa selkeä työelämäkontaktoinnin malli, jota voitaisiin viedä kaikkiin Metropolian yksiköihin
  Yleinen yhteistyö Alumnien ja Reitittimen kesken
 • Pirve on käytettävissä hankkeen ohjausryhmään sen ensimmäisissä kokouksissa
  • myöhemmin valitaan varsinainen alumni
 • Tehdään vaihtokauppaa työelämäkontakteista
  • Reititintä kiinnostaa erityisesti ammattiliitot. 
  • esimerkiksi ammattiliitto Pro:n kontaktihenkilönä on Ilona Snellman
  • Helsingin yrittäjät ja Helsingin nuoret yrittäjät olisivat myös mielenkiintoisia yhteistyötahoja
  • Alumneille tieotoa kulttuurialan toimijoista, jahka hankkeen työelämälista päivittyy
 • Jalkaudutaan mahdollisesti yhdessä Metropolian työelämäpalveuiden kanssa duuniin.net-messuille tammikuussa 2012 ja tutkitaan mahdollisuutta järjestää messuille omaa ohjelmaa seuraavana vuonna. 
 • Kirjoitetaan markkinointibuffi Reitittimestä Alumninein uutiskirjeeseen
  • buffissa ohjeet Reitittimen kirjeen tilaamiseen yms.
 • Reitittimeltä tulossa mahdolliseti ensimmäinen työelämäfoorumi alkuvuodesta 2012
  • alumneja toivotaan mukaan
  • luovuus syttyy on hyvä esimerkki onnistuneesta tapahtumasta
  • tapahtumista toivotaan poleemisia ja keskustelevia mielenkiintoisten virikepuheenvuorojen kautta
 • tarkastellaan sijoittumisseurantatutkimusta
  •  työpaikat ja tittelit kulttuurialalla kiinnostavat

Mentorointi

 • tavoitteena luoda mentorointisuhteita opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden ja alumnien välille
 • Reititin voisi toimia tässä hyvänä työkaluna
 • kimppautuminen ja muu substanssi tapahtuisi sähköisesti
 • mitä koulutusta voisi järjestää mentroreille?
  • Sähköisten jäjestelmien käyttö
  • mahdollisimman tiiviitä paketteja
You must log in to comment.