Child pages
  • Evidenced-Based Social Design of Online Communities - Getting to Critical Mass And Encouraging Contributions
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EVIDENCED-BASED SOCIAL DESIGN OF ONLINE COMMUNITIES - GETTING TO CRITICAL MASS AND ENCOURAGING CONTRIBUTIONS

Tutoriaalin kalvot ovat julkiset ja ovat tässä:

Tutoriaaliluento perustuu sosiaalipsykologin Bob Krautin ja professori Paul Resnickin kirjaan: Building Successful Online Communities: Evidence-Based Social Design. Kraut ei kuitenkaan pääsyt paikalle. Hänen kolleegansa professori Paul Resnick michiganin yliopistosta pitää luennon. Aiheena on menestyksellinen online-yhteisön rakentaminen. Online-yhteisöillä on samanlaisia esteitä ja haasteita kuin offline yhteisöillä. Minkälaisia ratkaisuja designerit voivat tehdä näiden haasteiden ylittämiseksi. Pyrin tässä raportissa peilaamaan teoriaa PROksi-alustaan, joka muiden sosiaalisten alustojen mukaisesti on näiden ongelmien edessä.

Kontribuutioon houkuttaminen

Erilaiset online-yhteisöt vaativat erilaista kontribuutiota jäseniltään. Esimerkiksi Threadless vaatii t-paita suunnittelua ja Wikipedia artikkelien ja uutisten kirjoittamista. Nämä kontribuutiot pitävät yhteisön toimintaa yllä ja yhteisö ja sen ulkopuolella olevat yhteisöä hyödyntävät henkilöt ovat niistä riippuvaisia. PROksissa toimintaa ylläpitävä kontribuutio on sen kolmelle kohderyhmälle erilainen. Opiskelijan kontribuutio on sidoksissa opinnäytetyöskentelyyn. Opettajan kontribuutio kommentoimalla opinnäytetyöskentelyä on opiskelijalle tärkeää, samoin työnantajien lisäämät opinnäytetyön aiheet.

Kuinka käyttäjät siis saataisiin houkuteltua toteuttamaan kontribuutiotansa? Paras mahdollisuus saada käyttäjä kontribuoimaan on kun he ymmärtävät mitä heidän halutaan tekevän, he tuntevat, että heillä on kompetenssia sen suorittamiseen ja heidän on oltava motivoituneita siihen. Kahteen ensimmäiseen toimivat englanniksi requests, matching, goal setting. On mahdollista saavuttaa parempia lopputulokisa kun kontribuutioon pyydetään suoraan. Tehtävät ja niihin pyyntö on tultava käyttäjälle selvästi ja niiden on vastattava käyttäjän osaamista. Esim. "tämä tehtävä vastaa sinun osaamisaluettasi." Suuressa yhteisössä voi kuitenkin vaikeampi löytää kontribuutiota. Diffusion of responsibility. Käyttäjät eivät tiedä onko tehtävä juuri heille vai tekeekö joku muu sen.

Maalin asettaminen motivoi suoritukseen ja voi vaikuttaa positiivisesti sen laatuun. Maali on tehokkampi, jos se on haastava, selkeä, välitön ja sisältää palautteen. Maali voi olla palvelun sijaan itseasetettu, mutta oleellista on kuitenkin, että maalit lisäävät kontribuutiota. Myös ryhmälle annettu yhteinen tavoite lisää kontribuutiota.

Olisiko PROksissa mahdollisa luoda jonkinlaisia tavoitteita opinnäytetyöskentelyn ympärille. Mieleen tulee työryhmään lisätty edistymispalkki joka kuvaa opinnäytetyön edistymistä. Palkissa olisi ennalta asetetut tavoitteet joihin opiskelija pyrkii. Mitä nämä tavoitekohdat siis olisivat? Tutkimussuunnitelma, alustava sisällösluettelo, yms.

On oltava tarkka haastavissa pyynnöissä. ”Kirjoita sata elokuva-arvostelua”, eikä ”kirjoita monta.” On myös parempi olla välitön. Juoksen maratoonin nyt. Ei vuoden päästä.

Wowissa maalin saavutettua käyttö vähenee mutta nousee jälleen uuden saavutuksen lähestyessä. Wikipediassa kun on tulossa featureksi: editointi on korkeimillaan juuri ennen ja heti jälkeen julkaisun.

Motivaatiot kontribuutioon.
Instrict = ei kiinnostunut lopputuloksesta tai hyödystä vaan tehtävästä itsestään
external

Yhteisön luominen – Community strartup

Napsterin käyttäjien kasvaminen kasvatti mahdollisuutta löytää etsimänsä kappaleen ja lataamisen nopeus kasvoi. Yhteisön kasvaessa on enemmän interaktioita ihmisten kanssa ja enemmän sisältä' jota ne luovat ja identiteettin arvo kasvaa.

Liity nyt vai odota. Ensimmäiset käyttäjät ovat erityisen arvokkaita.

Tulevaisuuden benefittejä aikaisille käyttäjille voivat olla

Menestyksen näyttäminen on tärkeää. Eri tasoinen yhteisön kasvu näytetään eri tavoin.
On näytettävä uudet käyttäjät ja rekisteröinnit, kun kasvu pientä ja hidasta, kun kasvu on pientä ja nopeaa voidaan näyttää prosentuaalinen kasvu. Suuressa kasvussa voidaan näyttää koko luvut.

Sitoutuminen ehdolla: ”Osallistun vain jos on tarpeeksi paljon muita käyttäjiä.” Meetup.comissa toteutettu Bluegrass waiting list kerää osallistujia, ja kun on saanut tarpeeksi paljon käyttäjiä perustaa tapahtuman johon he kutsutaan.

You must log in to comment.