Child pages
  • Arviointi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Hankkeessa toteutetut arvioinnit

Arviointi

Tässä työkorissa kehitetään ja mallinnetaan arviointia ja arviointimenetelmiä.
Työkorissa toteutetaan myös työelämätutkimus osallistuneiden työelämäkumppaneiden kokemuksista.

Arviointisuunnitelma

  • No labels
You must log in to comment.