SOSe - Sulautuva oppiminen - Blended Learning 9.10.2012

Metropolian e-oppimisen asiantuntijaverkosto järjestää sulautuvan oppimisen seminaarin SoSe 2012 9.10.2012 kello 9:00-16:00. 

Tämän vuoden SoSe -seminaarin teemana on kevyttä yläpilveä sosiaalisen median maustein.

Aamupäivän lyhyet alustukset johdattavat oppimisen uusiin tuuliin. Iltapäivän työpajoissa työnnetään sormet saveen. Ilmoittaudu nyt!

Seminaarin ohjelma:

9:00              Vararehtori Vesa Taatilan avauspuheenvuoro videona

9:30              Teho Pro oppimisympäristöt --hanke (Päivi Haho ja Hannele Virtanen- Vaaranmaa)

10:00            Kahvitauko

10:30            Moodle 2.3-uutuuksia (Maarit Hynninen-Ojala)

11:00            Opettajana 2010-luvulla: sosiaalinen media ja avoimet oppimateriaalit                      Vesa Linja-aho

11:30            Pilvipalvelut opiskelussa Raisa Omaheimo

12:00-13:00 Lounastauko on omakustanteinen

13:00-16:00 Työpajat

- Moodle 2.3 uusia ominaisuuksia (Maarit Hynninen-Ojala ja Pekka Schering)

- Kasvokkain verkossa ACP (Soile Bergström, Hannele Virtanen-Vaaranmaa)

- Windows-puhelimen ohjelmointi (Kai Lindgren)

- Avoimet oppimateriaalit ja tekijänoikeudet - yksin puurtamisesta yhdessä tekemiseen (Vesa Linja-aho)

- Yhteisöpalvelujen sivut (Petri Silmälä ja Sonja Merisalo)

Seminaari maksaa 50 €.
(Metropolialaisille ilmainen)

Ilmoittautumisaika 4.10.2012 asti e-lomakkeella


Online Educa Berlin 30.11. - 2.12.2011

Sari Hantula&Timo Raatikainen: The E-Trick - Innovative Approaches to Language Learning at at University Setting"


SOSe - Sulautuva oppiminen - Blended Learning 4.10.2011 

Vuoden 2011 SOSe -seminaarin ilmoittautuminen on käynnissä. Tämän vuoden aiheena on oppiminen ja pedagogiikka sosiaalisen median aikakaudella. Aamupäivän ohjelmassa lyhyitä alustuksia mielenkiintoisista aiheista ja iltapäivällä työpajoja. Mukana myös työpaja avoimista oppimateriaaleista! Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki, Bulevardi 31. Sali Engel (P317)

Tervetuloa! - v.s. vararehtori Juha Lindfors, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sulautuvasta oppimisesta näkymättömään oppimiseen  - Terhi-Maija Itkonen-Isakov, Koulutuksen kehittämispalvelut

Kasvokkain verkossa: Connect Pro opetuksessa  - Elina Hotanen, Terveys- ja hoitoalan osaamisklusteri

Innovaatioprojekti Facebookin tuella  - Jouni Pousi, Terveys- ja hoitoalan osaamisklusteri

Aamupäivän esitykset tallenteena

Facebook ja muut verkon yhteisöpalvelut oppimisen tukena - Petri Silmälä,  Tietohallinto

Oppimispäiväkirja wikissä, YAMK-opiskelijan näkökulma  - Jussi Linkola, Kulttuuri ja Luova ala -klusteri

Moodle 2:n uudet ominaisuudet - Maarit Hynninen-Ojala   

2010-luvun kansalaistaito: Windows-puhelimen ohjelmointi  – Kai Lindgren, Teollisen tuotannon osaamisklusteri

Citizen's skill in 2010s: Programming the Windows Phone

Oppimateriaalit avoimiksi: Open Courseware  - esittely - Vesa Linja-aho, Teollisen tuotannon osaamisklusteri

Iltapäivän esitykset tallenteena

Työpajat:

Open Courseware -workshop 1
Open Courseware -workshop 2

Mahara-työpaja

Lue SOSe2011-seminaarista Eijatainan blogista!


Eniten kysytyt kysymykset sulautuvasta oppimisesta

Peda.metropolia.fi -sivustolla on vinkkejä opetusmenetelmiin ja arviointiin sekä vastauksia eniten kysyttyihin kysymyksiin.


Portfolia 2011 - Workshop zur Portfolioarbeit an Hochschulen & Universitäten, HTW Berlin

Itkonen-Isakov & Raatikainen: Helsinki Metropolia meets Mahara


Moodle Moot Elmshorn 13. - 14.4.2011

Itkonen-Isakov & Raatikainen: Mahara Piloting Project in Helsinki Metropolia UAS - Finland


ITK-konferenssi  7.4. - 8.4.2011

Poimintoja ITK-konferenssista Puskaradio-blogissa

Kari Lehtonen, Teemu Karjalainen & Marja-Leena Viljanen: Matematiikan tehtävät Moodlessa - GeoGebra, virhetarkistus, kielennys

Hynninen-Ojala, Itkonen-Isakov, Jäväjä & Raatikainen: E-portfolio nettisukupolven opettajan työvälineenä 


Online Educa Berlin 1. - 3.12.2010

Berliinin terveisiä Puskaradio-blogissa ja Voimaa-blogissa

Timo Raatikainen: Mahara E-Portfolio Networking Platform as a Tool in RPL


SOSe - Sulautuvan oppimisen seminaari 5.10.2010

Laatua oppimiseen sulautuvilla menetelmillä   Terhi-Maija Itkonen-Isakov, Koulutuksen kehittämispalvelut

Miten sulautan opetustani Metropolian opettajan työvälineillä? Pertti Vilpas, Liiketoimintaosaaminen

HTML-sivujen lisäarvo oppimateriaalin välittämisessä. Kai Lindgren, Teollinen tuotanto

Facebook ryhmäytymisen ja ohjauksen tukena - kokemuksia sosiaalialalta. Soile Bergström, Hyvinvointi ja toimintakyky

Mahara-portfolioympäristö elinikäisen oppimisen mahdollistajana Timo Raatikainen, Kulttuuri ja luova ala

Second Lifen opetuksellisia haasteita . Hannele Virtanen-Vaaranmaa, Terveys- ja hoitoala

Opinnäytetyön mallipohja ohjaajan ja tekijän apuna . Maarit Hynninen-Ojala, Kulttuuri ja luova ala & koulutuksen kehittämispalvelut

Työpajat

a) Kokeile Mahara -portfolioympäristön käyttöä elinikäisen oppimisen mahdollistajana. Ohjaajina Timo Raatikainen ja Päivi Jäväjä, P411b) Tutustu Adobe Connectin käyttöön opetuksen, oppimisen ja ohjauksen välineenä. Ohjaajina Hannele Virtanen-Vaaranmaa ja Pertti Vilpas, P412

Miten yhteisöllinen verkko muokkaa oppilaitosten verkkopalveuja? Petri Silmälä, Metropolian tietotekniikkapalvelut.

Lue SOSe 2010-seminaarista myös eijatainan blogista  !

MoodleMoot UK 2010 13.4.-14.4., Lontoon yliopisto

Lue Timo Raatikaisen matkakertomus (Posterous-blogi).


ITK-workshop 21.4.2010 Sosiaalinen media koulutuksen arjessa - teoriaa ja käytäntöä

Oppimisen sulautuvat ympäristöt ja digiajan pedagogiikka
Sosiaalinen media ja sulautuvat ympäristöt- FT Terhi-Maija Itkonen-Isakov
Second Lifen asettamia opetuksellisia haasteita - Insinööriopiskelija Olli Pehkonen

Case-esimerkit
Opinnäytetyön ohjaus sulautuvassa ympäristössä sosiaalisen median työkaluilla - FM Pertti Vilpas
Opiskelijoiden kokemuksia verkossa oppimisesta - FM Soile Bergström
Kansainvälinen yhteistyö verkossa - TkL Päivi Jäväjä
Yhdistä Sosiaalisen median työkalut Moodleen - MuM Timo Raatikainen
Video oppimisen välineenä - TkL Erkki Rämö

http://streams.metropolia.fi/old/ITK_Workshop2010/

Työpajat
Tutustu Second Lifeen ja ideoi sen käyttöä oppimisen ympäristönä, Pertti Vilpas ja Olli Pehkonen:
Slurl-linkkejä

Tutustu Connect Pron käyttöön ja mahdollisuuksiin.
Ohjaajina Päivi Jäväjä ja Erkki Rämö

Luo työtila Moodleen ja yhdistä työtila sosiaaliseen mediaan.
Ohjaajina Soile Bergström ja Terhi-Maija Itkonen-Isakov 


Sulautuvan oppimisen seminaari 26.10.2009

Ohjelma 26.10

Mikä oppimisessa sulautuu?

Opinnäytetyön ohjaus sulautuvassa ympäristössä

Kansainvälinen yhteistyö verkkoympäristössä

Moodle, Connect Pro, wikit ja blogit oppimisen välineinä

Sulautuvan oppimisen tuen organisointi Kulttuuri ja luova ala -klusterissa

Workshopit:

Sovella sulautumisen oppimisen pedagogiikkaa

Kokeile matematiikan opetuksen tukijärjestelmää: Esitys ja harjoitukset

  • No labels
You must log in to comment.