Metropolian julkaisemat mikrokirjat ovat mikroartikkeleista koottuja kokonaisuuksia. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittajat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä tai aloittavat keskustelun uudesta aiheesta.

HUOM! Mikrokirjat on tallennettu tälle sivustolle vuoden 2017 loppuun saakka. Tämän jälkeen ilmestyneet mikrokirjat ovat nähtävissä sivustolla www.metropolia.fi/julkaisut (jossa myös tältä sivulta löytyvät kirjat niin ikään löytyvät).

Mikrokirjat

 Halonen Katri (toim) : Digi 2017

Lataa pdf-versio

 Mikkola Tuula & Roivas Marianne (toim.) : Mielekästä arkea Myllypuroon

Lataa pdf-versio

 Sonja Merisalo (toim.) & Petri Silmälä (toim.) : Digi 2017

Lataa pdf-versio

 Irene Gröhn  & Leena  Rekola (toim.): Onni tulee puun takaa  -  Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia  ja  tuottavuutta  kehittämässä

Lataa pdf-versioNiina Pietilä (toim.): Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakoissa

Lataa pdf-versio

Irene Alsti-Lehtonen (toim.): Virtuaalimuskarin taigaa, Varhaisiän musiikkikasvatus verkkoympäristössä

Lataa pdf-versio

Salla Sipari, Elisa Mäkinen, Kaija Kekäläinen, Pekka Paalasmaa & Toini Harra: Uudistuva kuntoutusosaaminen – työ ja koulutus yhdessä

Lataa pdf-versio

Lataa pdf-versio

Lataa pdf-versio

Lataa pdf-versio 

Lataa pdf-versio   

Lataa pdf-versio   

Korkalainen, Timonen ja Tuuttila (toim.): MOOCiin menevä nuorisotyö – Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana

Modernin etäopetuksen ja digitaalisen työotteen tarkastelua nuorisoalan ja oppilaitosten näkökulmista.

Lataa pdf-versio 

Anttila, Huhtaniska, Leppänen, Nenonen, Nisula, Pirinen, Raatikainen, Rinne, Räsänen ja Soini: Kehittävä ote kantaa ja kannattaa – pedagogisia löytöjä ammattikorkeakoulussa. 2014.

Lataa pdf-versio 

Aleksandra Meyer and Tuomas Korkalainen: The Junior Woodchuck Guide to Social Media. 2014.

Lataa pdf-versio 

Sonja Merisalo & Petri Silmälä (toim.): Facebookin merkkisivut korkeakoulun prosesseja palvelemassa. 2014.

Näkemyksiä siitä, miten Facebookin merkkisivut valjastetaan edistämään ammattikorkeakoulun toimintaa.

Lataa pdf-versio

Katriina Rantala-Nenonen (toim.): Pedagoginen kehittäminen. 2014.

Uudistavan yhteistoiminnallisen oppimisen tarkastelua ja käytännön kokemuksia.

Lataa pdf-versio

Mari Silver (toim.): Pedagoginen ketteryys. 2013.

Pohdintaa pedagogisen ketteryyden käsitteen ympärillä.

Lataa pdf-versio

Ilse Skog (toim.): Oivaltavat oppimisympäristöt. 2013.

Kokemuksia erilaisisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja oppimiseen liittyvistä kokeiluista Metropoliassa.

Lataa pdf-versio

Tuomas Korkalainen (toim.): Somepentujen käsikirja – rekrytointi- ja selviytymisvinkkejä sosiaalisen median sokkeloihin. 2013.

Käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa ja
verkkoläsnäolon rakentamisesta.

Lataa pdf-versio

 

Juhana Kokkonen (toim.): Tiloissa ja pilvessä – kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä. 2012.

Käytännön kokemuksia pedagogisesta kehittämisestä ja opetusympäristöjen ja toimintamallien muuttamisesta.

Lataa pdf-versio

Jussi Linkola & Juhana Kokkonen (toim.): Yhteistoiminnan rakentajat – kokemuksia fasilitoinnista. 2012.

Käytännön kokemuksia erilaisiin fasilitointiprosesseihin liittyen.

Lataa pdf-versio

Juhana Kokkonen (toim.): Voihan wiki – käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä. 2011.

Näkökulmia sosiaalisen median ja hanketyön yhdistämisyrityksiin.

Lataa pdf-versio

Juhana Kokkonen & Jussi Linkola (toim.): Opetuksen avoin suunnittelu. 2011.

Kokemusperäinen mikrokirja opetuksen avoimesta suunnittelusta, sen ominaispiirteistä, mahdollisuuksista, haasteista ja heikkouksista.

Lataa pdf-versio

Juhana Kokkonen & Sonja Merisalo (toim.): Metropolis Helsinki – kokemuksia tulevaisuusfantasioista opetuksessa. 2010.

Mikrokirja vuoden 2009 järjestetyn Metropolis Helsinki -intensiiviviikon kokemuksista. Metropolis Helsinki -intensiiviviikko oli Metropolian kulttuurin ja luovan alan klusterin opettajien ja opiskelijoiden yhteinen opetusviikko, jossa pohdittiin tulevaisuuden arkea ja tehtiin 90 sekunnin scifi-henkisiä esityksiä.

Lataa pdf-versio

 


You must log in to comment.