Tarkoituksena on kehittää potilaan kotiutumista Espoon sairaalasta. Lähtöoletuksena on, että onnistunut kotiutuminen edellyttää rajojen ylittämistä, mikä toteutuu eri ammattiryhmien, sairaalan ja kotihoidon ja ammattilaisten ja maallikkojen välillä.

Kehittämisen kohteena ovat:

1) Potilaan kotiutuminen eri ammattiryhmien välisten rajojen ylittämisenä. On todettu, että nykyiset kotiuttamiskäytännöt ovat osin irrallisia. Osaprojektissa 2 pyritään kuvaamaan ja järjestämään eri ammattilaisten teot ja toiminnat potilaan kotiutumista ohjaavaksi palveluprosessiksi (ks. Suominen & Tuominen 2007; Hänninen 2007; Pitkälä ym. 2005; Mikkola 2009, Eloranta 2009). Lisäksi osaprojektissa tehdään sairaalan sosiaalialan työn tehtävärakennekuvaus.

2) Sairaalan ja kotihoidon välisen rajan ylittäminen. Sairaalan ja kotihoidon välinen yhteistyö kotiutumistilanteissa ontuu. Osaprojektissa 2 lisätään yhteistyötä, yhdenmukaistetaan toimintakykymittarit ja niiden käyttö ( ks. esim. Hammar 2008; Eloniemi ym. 2006.).

3) Ammattilaisten ja maallikkojen välisen rajan ylittäminen. Ammattilaisten ja omaisten välisen rajan ylittäminen omaisten sitouttamiseksi ja potilaan kotiutumisen edistämiseksi vaatii kehittämistä, koska omaiset eivät näytä asettuvan ja sitoutuvan muuttuneeseen tilanteeseen. Osaprojektissa 2 omaiset pyritään huomioimaan olennaisena osatekijänä potilaan kotiutumisen ja kuntoutumisen edistämisessä (Tenkanen 2003, Eloranta 2009). Tähän pyritään vastaanottamalla ja huomioimalla omaisten ja potilaan ja ammattilaisten kokemaa huolta potilaan kuntoutumisesta ja kotiutumisesta (ks. esim. Verhaege et al. 2004, 1004-1012; Alin 2008). Tämä toteutetaan kehittämällä osastolle toiminnallinen malli huoliseulan (liite 2G) käytöstä ja siihen liittyvästä keskustelukulttuurista (vrt. esim. Heino, Korhonen & Possauner 2001).

Osaprojekti 2 lopputuloksena syntyy :

 • Espoon sairaalan asiakaslähtöinen, moniammatillinen kotiutumisen palveluprosessin kuvaus ja sen toiminnallinen malli
 • Espoon sairaalan ja kotihoidon välistä yhteistyötä helpottava ja vahvistava toiminnallinen malli
 • Omaisten sitoutumista edistävä toiminnallinen malli
 • Sairaalan sosiaalialan työn tehtävärakennekuvausJäsenet


Merja Reijonen, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tuula Mikkola, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Marja-Riitta Hirvonen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Erkki Rämö, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kari Björn, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Päivi Liikka, osastonhoitaja, Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä
Lea Karjalainen, sairaanhoitaja, esimiehen ensisij. sij., Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä
Pia Töyrylä, kotiutushoitaja, Espoon kaupunki
Jaana Henriksson, kotihoidonohjaaja, Espoon kaupunki
Susanna Risku, fysioterapeutti, Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä
Leena Törmä, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä
Päivi Punsar, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä
Raija Rantala, lähihoitaja, Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä
Akvaliina Lacho, toimintaterapeutti, Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä
Anne Wiklund, kotikuntoutusfysioterapeutti, Espoon sairaala
Ulla Valkama, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 3E, Puolarmetsä

Kokousajat ja paikat


 • 18.1.2010 klo 7.30-21.30, Tutustumismatka Tampereelle (Pirkanmaan AIvohalvaus- ja Afasialiitto, TAYS)
 • 28.1.2011 klo 08.30-15.30, Helsinki, Metrpolia
 • 1.2.2011 klo 10.00-15.00 Espoo, Puolarmetsä, atk-luokka
 • 14.2.2011 klo13.00-16.00  Espoo, Puolarmetsä
 • 25.3.2011 klo 13.00-16.00 Espoo, Puolarmetsä, kokoushuone 1. krs.
 • 6.5.2011 klo 08.30-15.30 Paikka avoin
 • No labels
You must log in to comment.