Osaprojektin tarkoituksena on kehittää Espoon sairaalan potilasturvallisuuskulttuuria ja laatia lääkehoidon hyvät käytännöt - toimintamalli pilottiosastoille sekä varmistaa mallin käyttöönotto muilla sairaalan osastoilla. Lähtökohtana on oikea lääke, oikealle potilaalle, oikealla annoksella, oikeaan aikaan, oikealla antotavalla - mallin toteutuminen siten, että myös potilas on mukana prosessissa aktiivisena toimijana ja henkilökunnan osaamisen kehittämistarpeet ja opiskelijoiden käytännön opetus toteutuvat potilasturvallisuusstrategian toimintaperiaatteiden mukaisesti. Potilasturvallisuuden edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja riskienhallintaa.

Osaprojektin lopputuloksena Espoon sairaalan lääketurvallisuus on parantunut osana potilasturvallisuutta. Henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdytys ja osaamisen kehittäminen toimivat systemaattisesti ja antavat mahdollisuudet uutta luovaan ja kehittävään tapaan toimia.Jäsenet


Sirpa Immonen, projektipäällikkö, Espoon kaupunki
Kirsi Korhonen, osastonhoitaja, Espoon sairaala, tk-osasto 2, Jorvi
Soili Huusko, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, tk-osasto 2, Jorvi
Tuula Penttilä, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 3D, Puolarmetsä
Tuula Jokela, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 3D, Puolarmetsä
Pia Kolehmainen, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 2D Puolarmetsä
Hannele Ekstam, lääkäri, (varalla Monica Löfman, lääkäri, Espoon sairaala)
Merja Nylander, erikoisproviisori, Espoon sairaalan, lääkekeskus
Jaana Viskari, kotihoidon ohjaaja, Espoon kotihoito
Liisa Lukkari, kehittäjäopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Seppo Leppänen, logistiikka-asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kokousajat ja paikat

  • 28.1.2011 klo 13.00-15.00, Espoon keskus, valtuustotalo, ryhmähuone keskusta
  • 4.3.2011 klo 13.00-15.00, Espoon keskus, valtuustotalo, ryhmähuone keskusta
  • 7.4.2011 klo 13.00-15.00, Espoon keskus, valtuustotalo, ryhmähuone keskusta
  • 19.5.2010 klo 08.00-10.00, Espoon keskus, valtuustotalo, ryhmähuone keskusta


  • No labels
You must log in to comment.