#usernavbar()

Liittyvä Voima


Opiskelijoille matkakorvaukset hankkeessa

Espoon Kaupungin Vanhustenpalvelut on myöntänyt Liittyvä Voima -hankkeessa mukana oleville harjoittelua suorittaville Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille matkakorvauksia syksylle 2011.
Matkakorvauksen on oikeutettu saamaan Metropolia amk:n opiskelija, joka

  • suorittaa opiskeluun liittyvän harjoittelujakson Liittyvä Voiman hankkeessa mukana olevilla osastoilla/työpisteessä
  • matkailee harjoitteluun Espoon ulkopuolelta (käyttää seutulippua tms.)

Tarkemmat ohjeet matkakorvaukseen liittyvistä käytännöistä tästä...