Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hankkeen alkuvaiheessa kumppanuus konkretisoituu Espoon ja Metropolia Ammattikorkeakoulun pilotissa, jossa kehitetään Espooseen suunnitteilla olevan uuden sairaalan palveluajatuksen mukaisia toimintamalleja sekä niiden edellyttämää osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen menetelmiä.

Pilotti muodostuu kolmesta osin itsenäisestä, (projektipäällikön vetämästä) Espoon sairaalassa toteutettavasta osaprojektista, jotka kohdistuvat 1) potilasturvallisuuteen ja erityisesti turvalliseen lääkehoitoon 2) kotiutukseen ja 3) potilaan toimintakyvyn edistämiseen. Osaprojektien keskeisinä toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun eri alojen kehittäjäopettajat ja Espoon sairaalan kehittäjätyöntekijät. Lue lisää...

Osaprojektit:

1. Potilasturvallisuus
2. Kotiutumisprosessi
3. Toimintakyvyn edistäminen  • No labels
You must log in to comment.