Child pages
  • Liikkuvan Arjen Design - tammi-helmikuu 2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Verkkosivut
Yleistietoa hankkeesta ja tapahtumista
Liikkuvan arjen wiki
Hankkeen työtila, josta löydät viimeisimmät tuotokset ja keskustelut

LAD ihmiset
Ota yhteyttä!


Tervetuloa Liikkuvan Arjen Designin työpöydälle!

Luet parhaillaan Liikkuvan Arjen Design -hankkeen uutiskirjettä, johon on koottu ajankohtaisimmat ja kiinnostavimmat liikkuvan arjen kuulumiset.

Draamapajat muotoilun tukena Koulupolulla

Koulupolku kartoittaa turvallisen koulureitin avainasioita kaupunki- ja liikennesuunnittelusta vastaavia varten. Työn tueksi kerättiin Kivistön ja Kanniston koulujen 5 - 6 -luokkalaisten kokemuksia draamatyöpajan avulla. Draamapajoissa kerätty tieto koostettiin Koulupolkumanuaaliin sekä vartin mittaiseksi esitykselliseksi tutkielmaksi, joka esitettiin Vantaan kaupunkisuunnittelijoille sekä osallistuneiden koulujen oppilaille. Menetelmä on kuvattu tarkemmin raportissa ja sitä voi hyvin soveltaa erilaisiin tilanteisiin, joissa halutaan hyödyntää kokemuksellista tietoa.

Draamatyöpaja muotoilijoiden käytössä Marja-Vantaan Koulupolulla -raportti

Vantaasta maastopyöräilykaupunki?

Maastopyöräilyharrastus on saamassa uutta potkua Vantaalla. LADissa syksyllä 2011 laadittu konsepti opastetuista maastopyöräilypoluista on etenemässä käytännön toteutukseen Vierumäellä. Paikka toimii eriomaisena pilottikohteena, sillä alueella on harrastajia ja pientä kunnostusta vaille valmis opastamaton reittipohja. Opastusta suunnitellaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Korson kaiun kanssa. Tavoitteena on testata reittiä tapahtuman merkeissä tulevana kesänä. Saatuja kokemuksia hyödynnetään myös muiden maastopyöräilyreittien suunnittelussa Vantaalla (mm. Petikon alueella).

Lisää maastopyöräilypoluista

Talvipyöräilyn mallia Oulusta

LAD osallistui helmikuun puolessa välissä Oulussa järjestettyyn ensimmäiseen kansainväliseen talvipyöräilykongeressiin. Kahdesta tapahtumapäivän aikana ehdittiin kuulla monta kiinnostavaa asiantuntijapuheenvuoroa ja keskustella pyörälijäpalvelukonsepteista vanhojen ja uusien tuttujen kanssa. Saimme paljon tietoa mm. kävelyn ja pyöräilyn liikennelaskennasta Sykleri-konseptin kehittämisen tueksi ja vinkin tutustua Kimmo Karoluodon mainioon opinnäytteeseen aiheesta.

Myös Winnipegin kaupunki teki vaikutuksen monipuolisella pyöräilyn edistämistoiminnallaan: mm. avoimissa W.R.E.N.C.H -pajoissa järjestetään pyörän korjauskursseja koululaisille ja vuosittaisia Cycle of Giving -tapahtumia, joissa hylättyjä pyöriä kunnostetaan hyväntekeväisyyteen ja joululahjoiksi.

Kokemuksen kruunasi torstaina aamutuimaan järjestetty pyöräkierros, jota varten paikalliset talvifillaristit luovuttivat ajokkinsa seminaarivieraiden käyttöön.

Tutustu päivien presentaatioihin tapahtuman sivuilla

Hankevuoden suunnitelmia

LAD starttasi jo vauhtiin ehtineen vuoden toiminnansuunnittelulla. Monta rautaa on edelleen tulilla ja kehitystyö jatkuu Vantaalle suunniteltavien Sykleri-konseptin ja maastopyöräpolkujen lisäksi mm. Pyöräkeskuksen ja Valpastin Oy:n kanssa toteutettavan pyörätelineyhteistyön merkeissä. Viimeisen hankevuotemme aikana vedetään tietysti myös yhteen saavutettuja tuloksia ja oppeja, tällä kertaa julkaisun ja näyttelyn muodossa. Katse suuntaa kuitenkin vuoden vaihdetta pidemmälle: Tulevien vuosien haasteita ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa yhteistyötä ja työnjakoa palastellaan syksyllä järjestettävässä yhteistyöpajatapahtumassa. Tarkempaa tietoa tapahtumasta kevään aikana. Tervetuloa mukaan Liikkuvan Arjen Designin vuoteen 2013!

Tulevat tapahtumat

20.2. - 9.3. Kruunusillat-kilpailun työt nähtävillä Laiturilla
25. - 26.4. Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa
5.5. Pyöränkunnostus Sellon kirjastolla

Liikkuvan Arjen Design?

Liikkuvan Arjen Design tai tuttavallisemmin LAD on kolmivuotinen pyöräilyä, jalankulkua ja julkisen liikenteen käyttöä edistävä hanke. Muotoilemme parempaa ympäristöä tukevia liikkuvan arjen ratkaisuja. Käytännössä toimintamme keskittyy kolmen pääteeman ympärille: uuden Marja-Vantaan alueen liityntäpysäköinnin suunnitteluun, pyöräkeskuskonseptin kehittämiseen sekä pääradan asemien ympäristöjen viihtyisyyden ja toimivuuden parantamiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman hallinnoima hanke toteutetaan pääkaupunkiseudulla 2011 - 2013 yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa. Projektia osarahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit. Mukana yhteistyössä ovat myös HSL, VR, Liikennevirasto, Hepo ry. ja ympäristöministeriö. Liikkuvan Arjen Design on virallinen WDC Helsinki 2012 ohjelmahanke.


        

  • No labels
You must log in to comment.