On tullut kiitoksien aika - Liikkuvan Arjen Designin kolmivuotinen hankekausi päättyi vuoden vaihteessa. Kolmen vuoden aikana on opittu ja saavutettu paljon ja kiitos tästä kuuluu kaikille teille, jotka olette LADin toimintaan osallistuneet. Erityinen kiitos myös rahoittajillemme Euroopan aluekehitysrahastolle, Uudenmaan liitolle sekä Helsingin ja Vantaan kaupungeille.

Joulun alla julkistettu Liikkuvan arjen designia -kirja kokoaa hankkeen antia ja toimii toivottavasti innostajana ja ajatusten herättelijänä myös jatkossa. Ja vaikka LADin yksi muoto päättyykin, työ jatkuu edelleen! Erityisesti Pyöräkeskuksen jatkokehittämiseen Helsingissä keskittyvä Liikkuvan arjen design - Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin -projekti on pyörähtämässä käyntiin Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoituksella ja tulee hyödyntämään ja viemään eteenpäin LADin tuloksia. Uusi projekti jatkuu kevääseen 2016 asti.

Kuvatunnelmia projektin joulukuisesta loppunäyttelystä ja päätösjuhlasta.

Lämmin kiitos kaikille LADiin osallistuneille, yhteistyömme kukoistakoon jatkossakin!

Laiturilla 18.12. julkistettu Liikkuvan arjen designia -teos kuvaa hankkeen kolmivuotista muotoilumatkaa. Teos on yhdistelmä kestävää kaupunkiliikkumista ja muotoilua käsitteleviä asiantuntijapuheenvuoroja ja tuoreita palvelu- ja tuotekonsepteja. Samalla valotetaan osallistavan suunnittelun menetelmiä ja mahdollisuuksia. Muotoiluajattelulla on voimaa käynnistää muutoksia – kaupunkimuotoilu liikuttaa meitä kaikkia!

Tutustu teokseen! (pdf-tiedosto)

Painettuja kirjoja voi tiedustella Päivi Keräseltä (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Julkaisusta valmistuu myös englanninkielinen verkkoversio.

Liikkuvan arjen designia - Kohti pyöräilevää pääkaupunkiseutua -kirja julkistetaan ke 18.12.2013 klo 17-18 info -ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2). Kirja kokoaa Liikkuvan Arjen Design -projektin kolmivuotisen muotoilumatkan antia: näkökulmia kaupunkimuotoiluun ja kestävään kaupunkiliikkumiseen sekä opiskelijoiden suunnittelemia, pyöräilevään kaupunkiin johdattavia palvelukonsepteja.

Julkistustilaisuudessa on tarjolla pientä purtavaa ja osallistujat saavat mukaansa oman kappaleen kirjasta.

LADin hankekausi huipentuu 10.-18.12.2013 Pyöräkeskuksella järjestettävään näyttelyyn. Valoa ja multimediaa yhdistelevä näyttely esittelee hankkeen aikaansaannoksia vilkkaan Narinkkatorin laidalla.

Kaikki Liikkuvan Arjen Design -uutiset

 

 

 

Vuosina 2011-2013 pääkaupunkiseudulla toteutettava hanke hyödyntää Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilu- ja teknologiaosaamista ja Suomen ympäristöopisto Syklin kaupunkituntemusta ja kestävän kehityksen tavoitteita. Projektia osarahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Liikkuvan Arjen Design?

Viihtyisämmät pääradan asemat?
Pyöräilijäystävällinen Marja-Vantaa?
Pyöräkeskus, jossa turvallisen säilytyksen lisäksi saat fillarillesi huollon?

Kaikkia näitä kehitämme Liikkuvan Arjen Design -projektissa. Etsimme ja luomme parempaa ympäristöä tukevia liikkuvan arjen ratkaisuja, niin joukkoliikenteen, pyöräilyn kuin jalankulunkin saralla. Toimimme muotoiluvetoisesti ja teemme kehitystyötä yhdessä alueella liikkuvien kanssa. Samalla palvelemme kaupunkisuunnittelua lisäämällä turvallisuutta sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta.

 

 

 


        

Error in macro: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 0 out of bounds for length 0

 

  • No labels
You must log in to comment.