Child pages
 • Osaprojektit lukuvuonna 2009 - 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lukuvuoden 2009 - 2010 osaprojektit

Unknown macro: {attachment}
Unknown macro: {attachment}

 

Kulttuurisilta-hankkeen osaprojektit ja tapahtumat lukuvuonna 2009 - 2010

LUONNOS

 

Osaprojekti

Kaupunki

Taidelaitos

Kohderyhmä

Ystäväni tuttavani s 09

 

Vantaa

Vantaan musiikkiopisto

Ikä-ihmiset ja lapset

Lupa Unelmiin s 09

Kauniainen

Kuvataiteilija Anna-Leena Vilhunen

Ikäihmiset

Tapiola Sinfonietta s 09

 

Espoo

Kaupunginorkesteri

Ala-koulun 2. luokkalaiset

Aamupäivä orkesterin seurassa s 09

Musiikin koulutusohjelma

Metropolian orkesteri

Lapsiryhmät

päiväkoti + koulut

Monikulttuurisuus ja soitinpedgogiikka k 010

Vantaa

Vantaan musiikkiopisto

Monikulttuurinen musiikkioppilaitos

Lapset ja nuoret

(maahanmuuttajataustaiset)

Kulttuurisilta seminaari

Maaliskuu 2010

Metropolia

Musiikin koulutusohjelma

Metropolia

Musiikin ammattioppilaitokset

Osatoteuttaja kaupungit

Taidelaitokset

Hankkeen kohderyhmät

”Muistojeni laulut” 

s 09 - s 010

 

Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

Suomen Kansallisooppera

4 ikäihmiskuoroa

Erityismusiikkikasvatus k 010

 

Helsinki

Resonaari?

Erityispäiväkoti

”Soiva museo” k 010

 

Helsinki

Kaupunginmuseo

Päiväkoti-ikäiset lapset

 

 

Syksy 2009

 

1.

 

Osaprojekti

Opintojaksot

Opintopisteet

Tavoitteet

Vastuu/Koor-dinointi

Ystäväni tuttavani

 

Vantaan musiikkiopisto

 

Ikä-ihmiset ja lapset

 

Vamuka 2 + 3

Muut

 

Koulutusjakso

38 ti 15.9. 12.15 - 14.45

39 ti 22.9. 12.15 - 14.45

40 ti 29.9. 12.15 - 14.45

 

Valtakunnallinen

vanhusten viikko

            - 8.10.09

Työpajoja Vantaalla

 

 • Kohtaaminen työtapana; ikäihmisten ja lasten voimaannuttava kohtaaminen oppimisen ja taidekokemuksen maastona
 • Arvostavan kohtaamisen periaatteet ja menetelmät
 • Osallistava taidekasvatus ja dialogisuus opetuksen lähtökohtina
 • Musiikilliset tavoitteet varhaisiän musiikkikasvatuksessa
 • Varhaisiänmusiikkikasvatuksen työtavat musiikillisen oppimisprosessin osasina, musiikkiliikunta
 • Elävä lastenlauluperinne kulttuurisena voimavarana
 • Ikäihmisten osallistavan musiikkitoiminnan perusteet oppimistehtävät ja kirjallisuus
 • Opettajan oma ääni työvälineenä
 • Lasten ja ikäihmisten äänekäytön ohjaaminen

 

Metropolia:

 

 

 

 

 

 

 

Vantaa:

 

 

vipuvoimaaEU_rgb_thumb  

 

 

 

2.

Osaprojekti

Opintojaksot

Opintopisteet

Tavoitteet

Vastuu/

Koordinointi

Tapiola Sinfonietta

 

Espoo

 

2. luokkalaiset

Vamuka 3+4

 

Opetusharjoittelu 1 (1op)

 

Mupe 2 moduli

 

Koulutusjakso

37 ke 9.9. 12.15 - 14.45

Iltapäiväkonsertti 10.9.

klo 14 + orkesterin esittely

38 ke 16.9. 12.15-14.45

39 ke 23.9. 12.15-14.45

     pe 25.9. 9 - 12

40 Harjoittelu Espoossa

 

Opetusharj. 1.

37 ke 9.9. klo 15.30-18.30

10.9 Iltapäiväkonsertti

38 ke 16.9. 15.30-18.30

39 ke 23.9. 15.30-18.30

40 harjoittelu Espoossa

 

 • Antaa pedagogisia välineitä ja harjoittelumahdollisuuksia ryhmäopetukseen
 • orkesterimuusikon tulevaisuuden haasteet
 • antaa menetelmällisiä ja konkreettisia työvälineitä laaja-alaisesta musiikkikasvatuksesta ja taideintgraatiosta
 • Kehittää ajatuksia ja taitoja orkesterin yleisötyöstä
 • Sävellys työskentelyn lähtökohtana
 • Musiikillisen keksinnän työmenetelmä
 • Kehittää ryhmätyövalmiuksia
 • Toimia keinona kehittää ammatillisia moniosaajia
 • Rakentaa omaa ammatti-identiteettiä opettajana yhä laaja-alaisemmaksi ja yhteiskunnan koulutustarpeita vastaavaksi
 • perusteita musiikin alkuopetuksen opetuksesta ryhmässä
 • oppimistehtävät ja kirjallisuus
 • Osaprojektissa perehdytään orkesterin yleisöyheistyöhön ja työtapoihin joita voi käyttää orkesteriteoksen avaamisessa ihmisille, jotka eivät tunne klassista musiikkia.

 

Metropolia:

 

 

 

 

 

Espoo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Osaprojekti

Opintojaksot

Opintopisteet

Tavoitteet

Vastuu/Koordinointi

Aamupäivä orkesterin seurassa

 

Alakoululaiset

Päiväkoti-ikäiset

Orkesteriperiodi

Vamuka 2

Valinnainen vamuka 3,4

 

Koulutusjakso

44 ke 28.10 12.15-14.45

     to 29.10 9 - 14.45

45 ma 2.11. klo 9 - 11.30

 

Aamupäivät

45 to 5.11. klo 9 - 11.30

46 to 12.11. klo 9 - 11.30

47 to 19.11. klo 9 - 11.30

 

Koululaiskonsertti

pe 20.11.

 • Antaa pedagogisia välineitä ja harjoittelumahdollisuuksia ryhmäopetukseen
 • orkesterimuusikon tulevaisuuden haasteet
 • antaa menetelmällisiä ja konkreettisia työvälineitä laaja-alaisesta musiikkikasvatuksesta ja taideintgraatiosta
 • Kehittää ajatuksia ja taitoja orkesterin yleisötyöstä
 • Sävellys työskentelyn lähtökohtana
 • Musiikillisen keksinnän työmenetelmä
 • Kehittää ryhmätyövalmiuksia
 • Toimia keinona kehittää ammatillisia moniosaajia
 • Rakentaa omaa ammatti-identiteettiä opettajana yhä laaja-alaisemmaksi ja yhteiskunnan koulutustarpeita vastaavaksi
 • perusteita musiikin alkuopetuksen opetuksesta ryhmässä
 • oppimistehtävät ja kirjallisuus
 • Osaprojektissa perehdytään orkesterin yleisöyheistyöhön ja työtapoihin joita voi käyttää orkesteriteoksen avaamisessa ihmisille, jotka eivät tunne klassista musiikkia.

 

Metropolia:

 

 

 

4.

 

Osaprojekti

Opintojaksot

Opintopisteet

Tavoitteet

Vastuu/

Koordinointi

Muistojeni laulut

 

 

 

 

 

Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten

ikäihmiskuorot

 

Kansallisooppera

 

 

Laulajat

Pianistit

 

Opetusharjoittelu 1 (1op)

Muut projektiopinnot

 

Koulutusjakso

syksy 09 12 h + 3 h projektisuunnittelu

 

Kevät 10

Opiskelijat työskentelevät kuoroissa

12 x 2 h, lisäksi 1 krt/kk

kahden kuoron megaharjoitus 4 - 5 h

 

Syksy 10

Yhteisharjoituksia viikot

37 - 41 3 h/krt 15 h

Esitykset Alminsalissa

la 23.10., 26 - 28.10

sekä kaikkien kaupunkien tiloissa

 

 • Antaa pedagogisia välineitä ja harjoittelumahdollisuuksia ryhmäopetukseen
 • pedagogin ja esiintyjän tulevaisuuden haasteet
 • antaa menetelmällisiä ja konkreettisia työvälineitä laaja-alaisesta musiikkikasvatuksesta ja taideintgraatiosta
 • opiskelija saa kokemuksia taideintegraation keinoja hyödyntävän projektin ja esityksen valmistamisesta ja toteuttamisesta hyväksikäyttäen omia osaamisensa erikoisaloja sekä laajentaen osaamistaan eri taiteenalueitten yhdistämisestä
 • Sävellys/laulu työskentelyn lähtökohtana
 • Musiikillisen keksinnän työmenetelmä
 • Kehittää ryhmätyövalmiuksia
 • Toimia keinona kehittää ammatillisia moniosaajia
 • Rakentaa omaa ammatti-identiteettiä opettajana yhä laaja-alaisemmaksi ja yhteiskunnan koulutustarpeita vastaavaksi

 

Metropolia:

 

Kaupungit:

 

Kansallisooppera:

 

5. Kevät 2010

 

 

Osaprojekti

Opintopisteet/

Jaksot

Tavoitteet

Vastuu

Koordinointi

Monikulttuurisuus ja soitinpeda

 

Vantaan musiikkiopisto

 

lapset ja nuoret

Vamuka 3-4

 

Muut

 

Koulutusjakso

9 ma 1.3. 9 - 14.45

    to 4.3. 9 - 14.45

10 ma 8.3. 9 - 14.45

     to 11.3. 9 - 14.45

 

Harjoitteluviikko vk 11 15.3. - 19.3.

Vantaalaisessa alakoulussa 3- 6 luokkalaisia lapsia,

maahanmuuttajapainotteinen koulu

 

Lasten konsertit viikko 12

ma 22.3. harjoitus Martinussali

ti 23.3. esitys Martinussali

ke 24.3. esitys Martinussali

 

 

 

 

 • Tavoitteet ja arvot soitonopetuksessa
 • Milloin opetamme oikeasti - Leikki oppimisen mahdollista ­ jana instrumentti ­ opetuksessa
 • Kokonaisvaltaisuus, elämyksellisyys ja taideintegraatio soitonopiskelun opiskeluympäristönä
 • Kokemuksellinen vai käsitteellinen? Lapsen ikä, valmiudet ja kypsyys opetusmenetelmien raamittajana
 • Erilaiset ryhmät ja yksilöt opettajan haasteena
 • Monikulttuurisuus taidekasvatuksen voimavarana
 • Osallistavat menetelmät soitinopetuksessa
 • Soitinryhmät musiikkileikkikoulussa ja soiton alkeisopetuksessa
 • Osaprojektissa tutustutaan monikulttuurisuuteen ja etniseen musiikkiperinteeseen tuomalla se oppilaiden musiikinopetukseen.

 

Metropolia:

 

 

 

 

Vantaa

 

 

 

 

 

vipuvoimaaEU_rgb_thumb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opintopisteet

Jaksot

Tavoitteet

Vastuu

Koordinointi

Kulttuurisilta-seminaari

Maaliskuu 2010

 

Metropolia

Osatoteuttaja kaupungit

Pääkaupunkiseudun taidelaitaokset

 

 

 

To 25.3.

Pe 26.3.

 

Kurre-päivä

La 27.3. ?

 • osallistavat menetelmät
 • alueellinen vaikuttavuus koulutuksen tavoitteena
 • yhteistyön ja yhteisöllisyyden menetelmät taidekasvatuskentällä
 • hankkeen tuotokset/tulokset hankkeen puolivälinkrouvissa

 

Projektipäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Osaprojekti

Opintopisteet

Jaksot

Tavoitteet

Vastuu

Koordinointi

Erityismusiikkikasvatus

Erityispäiväkodin arkeen työtapoja, materiaalia ja mahdollisuuksia

Tasa-arvo taiteentekemisessä ja taidekasvatuksessa

Taidekasvatus kiinteänä osana erityispäiväkodin arkea

 

Resonaari

Erityistä tukea tarvitsevat alle-kouluikäiset ja heidän perheensä

 

Helsinki

Vamuka

 

yamk

 

ako

 

täydennyskoulutus

 • erityismusiikkikasvatuksen työtapojen kehittäminen, uudet menetelmät, osallistava taidekasvatus
 • tukiviittomat musiikkikasvattajan apuna
 • liikeilmaisu,  improvisointi ja säveltäminen
 • Ryhmätheraplay-menetelmän sovellukset
 • Erilaisen oppijan kohtaamisesta
 • Erilaiset ryhmät ja yksilöt opettajan haasteena
 • Musiikki- ja taidekasvatuksen keinot vuorovaikutuksen,kasvun, kehityksen, itseilmaisun, tunne-elämän ja oppimisen tukena
 • Opetusharjoittelussa esille nousseita
 • kysymyksiä
 • oppimistehtävät ja
 • Osaprojekti avaa musiikki- ja taidekasvatuksen keinot kasvun, kehityksen, itseilmaisun, tunne-elämän ja oppimisen tukena erityistä tukea tarvitsevien …

 

Metropolia:

 

 

 

 

 

Helsinki

 

 

vipuvoimaaEU_rgb_thumb  

 

 

 

 

7.

Osaprojekti

Opintopisteet

Opintojakso

Tavoitteet

Vastuu

Koordinointi

”Soiva museo”

Helsingin kaupunginmuseo, Yö-näyttelyn teemaan nojaten

 

4 -6- vuotiaat lapset

 

 

 

 

 

Vamuka 1

 

Muut

 

Koulutusjakso

2 ti 12.1. 12.15-14.45  

3 ti 19.1. 12.15-14.45  

4 ti 26.1. 12.15-14.45 

5 ti 2.2. 12.15-14.45 

 

Viikko 6 työpajat museolla

Viikko 7 työpajat päiväkodilla

 • Museokokemuksen ja musiikkikasvatuksen työtapojen yhdistäminen kokonaisvaltaisen taidekasvatuksen kontekstissa
 • Instrumenttipedagogin  yhteistyö musiikin varhaiskasvattajan kanssa
 • Suunnittelu opettajan työvälineenä
 • Varhaisiänmusiikkikasvatuksen työtavat musiikillisen oppimisprosessin osasina
 • Taideintegraatio musiikillisten tavoitteiden tukena
 • Teatteri-ilmaisun harjoituksia
 • Sadun ja tarinan merkitys
 • Millaisia työelämäulottuvuuksia museopedagogiikan ja musiikki-, kuvataide ja draamakasvatuksen yhdistäminen voi avata opiskelijoille

 

Metropolia:

 

Kaupunki:

 

 • No labels
You must log in to comment.