Asukkaiden oman ilmaisu- ja toimintakyvyn vahvistamisen uskotaan olevan tulevaisuuden tapa ennaltaehkäistä suurkaupunkien sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä ja elämänhallinnan heikkenemistä. Kansainvälisestikin on todettu musiikin ja taiteen pelastava voima esimerkiksi slumminuorten parissa.

Kulttuurisilta-projekti vastaa pääkaupunkiseudun kehityshaasteisiin hyödyntämällä innovatiivisesti kultuuri- ja taideosaamista. Tasapainoisen yhdyskuntarakenteen ja sosiaalisen eheyden ylläpitäminen pääkaupunkiseudulla edellyttää etenkin syrjäytymisvaarassa olevien kaupunkilaisten elämän tukemista. Kulttuurikasvatuksen ja kulttuuri- ja taidelaitosten mahdollisuudet tässä toiminnassa ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä.

Kulttuurisilta-projektissa Metropolia on yhdessä pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taideorganisaatioiden kanssa luomassa taidekasvatusosaamiseen perustuvaa toimintamallia, joka integroi osallistavan kulttuurikasvatuksen kaupunkien palvelutuotantoon. Tämä tapahtuu kehittämällä Metropolian opetustehtävää yhdessä työelämän kanssa ja luomalla uusia musiikki- ja taidekasvatuksellisia työtapoja. Kulttuurisilta pyrkii löytämään ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle. Uusia työtapoja kehitetäänkin ennen kaikkea erityisryhmien, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset, tarpeet huomioiden.

Kulttuurisilta etenee erityisryhmien tarpeista lähtevinä osaprojekteina, jotka ovat yhdistettävissä pääkaupukiseudun kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan. Monitaitoiset Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat saavat mahdollisuuden toteuttaa taidetyöpajoja niin Tapiola Sinfonietan, Helsingin kaupunginteatterin kuin Vantaan musiikkiopiston ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. He luovat yhteyksiä lakisääteisiä kulttuuripalveluja tarjoavien toimijoiden ja alan koulutusta järjestävän Metropolian välille. He kohtaavat kaupunkilaisia kirjastoissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, eri kulttuurien kohtaamispaikoilla.

Kulttuurisilta saa rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimii Uudenmaanliitto. Kolmivuotisen projektin toteutuksesta vastaa Metropolia yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kulttuuri- ja taideorganisaatioiden kanssa. Hanketta johtaa musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén ja vastuullisena johtajana on kulttuurin ja luovan alan johtaja Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anna-Maija Iskanius.

  • No labels
You must log in to comment.