Kulttuurisilta – osallistava kulttuurikasvatus pääkaupunkiseudun palvelutuotannossa

Kulttuurisilta.fi
Tämä on Kulttuurisilta-hankkeen wiki-sivusto, josta löytyvät kaikki hankkeen materiaalit ja tapahtumat. Työkoreihin on koottu tiedot niin hankehallintoon, viestintään, hankkeen osaprojekteihin kuin osatoteuttajakaupunkien toimiin liittyen.

MERYC (European Network of Music Educators and Researchers of Young Children)

on varhaisiän musiikkikasvattajista ja -tutkijoista koostuva, eurooppalainen järjestö, joka kokoontuu vuosittain uuden alan tutkimustiedon myötä. MERYC-konferenssi 2011 kokoaa nämä alansa huiput yhteen nyt viidennen kerran. Edellisen kerran konferenssi pidettiin Italiassa Bolognan yliopistossa kaksi vuotta sitten. Tänä vuonna MERYC -konferenssia emännöi Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma Helsingissä, Ruoholahden toimipisteessä.  MERYC-konferenssin pääluennoitsijana on aivotutkija ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin Yliopiston Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksiköstä ja Työterveyslaitokselta.

Myös Kulttuurisilta on esillä konferenssissa. Kulttuurisilta esittelee saavutuksiaan ja tuloksiaan mm. kahdessa eri esityksessä.

MERYC- konferenssista lisää osoitteessa http://meryc2011.metropolia.fi/

Voimavaroja kulttuurista -seminaari oli lupaava alku

Tiedote

Voimavaroja kulttuurista

kirj. Suvi Hartikainen

Taiteen ja hyvinvoinnin on todettu kulkevan tiukasti käsi kädessä, mutta taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuuksia ei ole vielä tarpeeksi istutettu kuntien ja yritysten toimintaan. Metropolian kulttuuri ja luova ala on edelläkävijänä nostanut taiteen voimaannuttavan merkityksen jalustalle ja luonut malleja taiteen soveltavalle käytölle. Musiikin koulutusohjelman Kulttuurisilta-hankkeessa on kehitetty osallistavan musiikkikasvatuksen menetelmiä ja työelämälähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointia lisäävän taidekasvatuksen käyttömahdollisuuksista. Tämän työn jatkona Metropolia ja Espoon kaupunki järjestivät 2.3.2011 Voimavaroja kulttuurista -seminaarin. Seminaarissa etsittiin erityisesti yhteistä hyvinvointipolitiikkaa ja mietittiin, mikä on paras tapa rakentaa pysyviä malleja taiteen ja kulttuurin käyttämiseksi hyvinvoinnin lisäämiseen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Metropolian Kulttuurin ja luovan alan klusterijohtaja Tuire Ranta-Meyer.

Seminaarissa Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä esitteli professori Antti Hautamäen tutkimusta Metropolin hyvinvointi. Pitkälä korosti kautta linjan toteutettavaa avoimuutta ja yhteistyötä, jotta metropoli voisi täysin hyödyntää omia mahdollisuuksiaan ja aikaansaada pysyvää hyvinvointia.

Musiikkipedagogin työkenttä tulee tulevaisuudessa laajentumaan ja yhteiskunnan tarpeet taiteelle kasvamaan. Tähän haasteeseen pyrkii vastamaan Metropolian musiikin koulutusohjelman koulutusvastaava Laura Huhtinen-Hildén työn alla olevassa väitöskirjassaan. Seminaarissa Huhtinen-Hildén esitteli tutkimustuloksiaan koskien opettajan ammattitaidon ja identiteetin rakentumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Maija Perho keskittyi puheenvuorossaan pohtimaan mihin kulttuuria ja taidetta tarvitaan. Perhon mukaan taiteella on elämyksiä antava itseisarvo ja se todennettavasti lisää ihmisen terveyttä, työkykyä, yhteisöllisyyttä sekä verkostoja. Lisäksi taide, arkkitehtuuri ja sisustaminen tekevät elinympäristön viihtyisämmäksi.

Seminaarin päätti Espoon perusturvajohtaja Juha Metso kuvailemalla Espoon uusia visioita hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkiksi Metso nosti Espoon Puolarmetsään kohoavan uuden Orkidea-sairaalan, jossa ikääntynyt ihminen voi elää ja asua muiden parissa riippumatta kunnon huononemisesta tai hoidon tarpeesta.

Työ hyvinvoinnin luomiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin jatkuu vahvana Metropolian musiikin koulutusohjelman perusrakenteissa sekä Kulttuurisilta- ja Musiikki elämään -hankkeissa.

Kulttuurisilta on järjestämässä yhteistyössä Espoon kanssa seminaaria "taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia" - teemassa

Aika 2.3.2011 klo 13 – 16
Paikka Metropolian Leppävaaran toimipiste, Vanha maantie 6
Ilmoittautuminen ke 23.2.2011 mennessä Irene Alsti-Lehtonen puh. 0207835372, irene.alsti-lehtonen@metropolia.fi

Espoon kaupungin ja Metropolian Kulttuurin ja luovan alan klusterin kanssa on sovittu yhteistyöstä, jossa kehitetään menetelmiä hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurisin keinoin.

Miten parhaiten rakentaisimme pysyviä malleja taiteen ja kulttuurin käyttämiseksi hyvinvoinnin lisäämiseen? Miten kehittäisimme Metropolian kulttuuri- ja sosiaalialan koulutusta niin, että valmistuvien ammattitaito tuottaa pääkaupunkiseudulle osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin.

Kulttuurista hyvinvointia --toimintaohjelmaan liittyvät ehdotukset ovat meille tärkeitä. Haluamme mielellämme olla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja yhdistää taidetta ja kulttuuria hyvinvointityöhön.

Puhujina seminaarissa ovat mm. sosiaali- ja terveysministeriön hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Maija Perho sekä Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä sekä Metropolian rehtori Riitta Konkola.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Metropolian kulttuuri ja luovan alan johtaja Tuire Ranta-Meyer.

Kulttuurisilta kevätlukukaudella 2011

Kulttuurisilta huipentuu

Kulttuurisillan vuosi 2011 alkaa taiteen tuomisella perheiden tueksi ja voimavaraksi

Musiikkipedagogiopiskelijat osallistavat perheitä ja perheyhteisöjä taiteen keinoin päiväkodeissa,
sairaalakoulussa ja perhekodeissa.

Valokuvanäyttely maaliskuussa 2011(vko 11) päättää Kulttuurisilta-hankkeen!

Espoo: Espoon keskuksen Entressen kirjasto
Helsinki: Lasipalatsin ulkonäyttelytila
Kauniainen: Kaupungintalo
Vantaa: Pakkalan oppimis- ja informaatiokeskus POINT

Matkalla MERYCiin!

MERYC 2011 -konferenssi 8.–11. kesäkuuta kokoaa eurooppalaiset varhaisiän musiikkikasvattajat ja
tutkijat yhteen viidennen kerran. Suomessa pidettävää Suomen MERYC-konferenssia emännöi
Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin koulutusohjelma. Lue lisää osoitteessa http://meryc2011.metropolia.fi/

Kulttuurisilta on Metropolian kärkihanke

Kulttuurisilta on valittu Metropolia Ammattikorkeakoulun kärkihankkeeksi

Muita kärkihankkeita ovat MEDIOS, Liittyvä voima ja RFID Lab Finland OY.

Metropoliassa käynnistyy syksyllä 2010 Metropolian avoin kehittämismalli MAKE. MAKE-hankkeen tavoitteena on luoda Metropoliaan kaikille avoin, kestävä ja moniääninen toimintatapa, jolla uudet toimintaideat saadaan kukoistamaan. MAKE-hankeessa tutkitaan ja analysoidaan jo käynnissä olevien hankkeiden toimintatapaa ja luodaan käytännön kokeiluiden kautta uusia kaikille avoimia yhteistoimintamuotoja.

Kulttuurisilta syksyllä 2010

Syksyllä 2010 on luvassa kolme upeaa osaprojektia!

Syksyn aloittaa jo keväällä käynnistynyt Tähän asti -tuotanto. Tanssitaiteilija Hanna Brotherus ja muusikko Reijo Aittakumpu luotsaavat Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat sekä Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta kotoisin olevat ikäihmiset yhteiselle matkalle, joka huipentuu esityksiin Alminsalissa, Espoon Sellosalissa ja Vantaan Martinuksessa. Muistoja, ihmisyyttä ja yhteisyyttä pohtivassa Tähän asti -esityksessä kohtaavat kuorolaisten ja musiikinopiselijoiden lisäksi Kallion ilmaisutaidon lukion oppilaat sekä Käpylän musiikkiopiston pienet viulistit.Teoksen ympärille rakentuu syksyllä 2010 opintokokonaisuus, jonka aikana opiskelija saa valmiuden työelämäharjoitteluun helsinkiläisissä palvelutaloissa.

Tähän asti
Ensi-ilta 28.10.2010 Alminsali
Suomen Kansallisoopperan ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistuotanto

Ohjaus ja koreografia: Hanna Brotherus
Musiikin koostaminen ja johto: Reijo Aittakumpu
Musiikin sovitus: Reijo Aittakumpu sekä Metropolian musiikin koulutusohjelman opiskelijat Teemu Halmkrona, Kalle Kataja ja Otso Summanen
Lavastus ja puvut: Alisha Davidow
Valaistus: Vesa Pohjonen (SKO)
Äänisuunnittelu: Petri Peltovako (SKO)

Esitykset Alminsalissa
to 28.10.2010 klo 13.00 I-ilta
pe 29.10.2010 klo 13.00 esitys 2
la 30.10. 2010 klo 15.00 esitys 3
la 30.10. 2010 klo 17.30 esitys 4
Esitys Sello-salissa 3.11. klo 18
Esitys Martinuksessa 5.11. klo 18

On upeaa, että voimme jatkaa yhteistyötämme Espoon kaupunginorkesteri Tapiola Sinfoniettan kanssa kolmannella yhteisellä produktiolla. Osaprojektissa perehdytään orkesterin yleisöyheistyöhön ja työtapoihin joita voi käyttää orkesteriteoksen avaamisessa ihmisille, jotka eivät tunne klassista musiikkia. Yhteistyöhön osallistuvat kaikki Tapiola Sinfoniettan muusikot. Työpajat espoolaisille 2. luokan oppilaille pidetään viikolla 46. Lasten konsertit:
to 25.11. klo 10 ja 12.30
pe 26.11. klo 10 ja 19

Lukuvuoden päättää ja kevään 2011 lukuvuoden aloittaa Taide perheen tukena -kokonaisuus. Tässä kokonaisuudessa pureudumme siihen, kuinka taide voi toimia voimavarana arjessa ja elämässä - lasten, äitien ja isien sekä isovanhempien kesken.

Uusi kirja ilmestynyt taiteesta ja hyvinvointityöstä

Soivia kohtaamisia - Taiteesta hyvinvointia laajemmalle väestön osalle! 

Nyt on luotu pohja musiikki- ja taidekasvatusmenetelmien käytölle suoraan kaupunkien palvelurakenteissa! Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnisti toimintamallin, jossa kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle jäävät kaupunkilaiset pyritään löytämään ja saattamaan osalliseksi voimaannuttavaa taide-elämystä.

Musiikkipedagogeiksi opiskelevat  ja taidealan ammattilaiset kohtaavat kaupunkilaisia erilaisissa ympäristössä kuten palvelutaloissa, päiväkodeissa ja museoissa. He  tarjoavat vankan, koko ajan uudistuvan taiteellisen ja pedagogisen ammattitaitonsa kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi.

Osallistava taidekasvatus antaa yksilölle - aikuisille, lapsille, koululaisille ja ikäihmisille -  mahdollisuuden kokea taide-elämys omakohtaisen toiminnan kautta. Osallisuuden kokemus, niin taiteen luomisen kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta, on tärkeä osatekijä puhuttaessa taiteen hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista. Oman ilmaisu- ja toimintakyvyn vahvistaminen on yksi tulevaisuuden tapa ennaltaehkäistä suurkaupunkien sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä ja elämänhallinnan heikkenemistä.

Soivia kohtaamisia -kirja ilmestynyt 

Juuri ilmestynyt kirja Soivia kohtaamisia  kertoo musiikki- ja taidekasvatuksen hyvinvointia lisäävästä merkityksestä. Se kertoo - sanoin ja ainutlaatuisin valokuvin - laajamittaisesta työstä, toteutetuista musiikki- ja taidekasvatuksen projekteista sekä ihmisten kokemuksista näissä taiteen uudenlaisen käytön sovelluksissa. Kirja pohtii osallistavan taidekasvatuksen merkitystä hyvinvoinnin, koulutuksen ja yleisötyön kehittämisessä. Kirjaan on koottu myös näkökulmia, tausta-ajatuksia sekä käytännön esimerkkejä musiikkikoulutusta uudistavasta toiminnasta. Kirjoittajina ovat musiikki- ja taidekasvatuksen johtavat asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja pääkaupunkiseudun taidelaitoksista.

Soivia kohtaamisia. 2010. Toim. Laura Huhtinen-Hildén, Tarja Raninen ja Tuire Ranta-Meyer. Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kirjatilaukset: Kulttuurisilta.metropolia.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman Kulttuurisilta -hanke järjestää kaksipäiväisen seminaarin 25.-26.3.2010. Seminaari esittelee Kulttuurisilta-hankkeessa tapahtuneita kohtaamisia musiikissa, joita ovat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa toteutetut osaprojektit.

Tapahtumaan on vapaa pääsy - tule mukaan!  Ilmoittautuminen nettisivujen kautta sähköisesti.

www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Seminaaripäivien teemat

Torstai 25.3.
Taide, vuorovaikutus, osallisuus ja oppiminen - taidekasvatus useampien ulottuville osaksi hyvää elämääEnsimmäinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti taideorganisaatioiden ja musiikkiopistojen edustajille sekä yleisötyötä tekeville pedagogeille ja teemasta kiinnostuneille opiskelijoille sekä kaupunkien henkilökunnalle.

Perjantai 26.3.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia: laaja-alaisen, soveltavan musiikkipedagogiikan käyttö uusissa ympäristöissä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksiToinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti vanhustyön ammattilaisille, sosiaalialan työntekijöille ja opiskelijoille sekä soveltavasta taidekasvatuksesta kiinnostuneille.

Katso kaikki tiedot ja ohjelma tapahtuman nettisivuilta

Kevään 2010 osaprojektit

Kevätlukukaudella on käynnissä neljä osaprojektia

Helsingissä toteutuu Soiva museo osaprojekti, johon teeman antaa Helsingin Kaupunginmuseon Sederholmin talossa oleva Yö-näyttely. Musiikkipedagogiopiskelijat johdattavat esikouluikäisiä helsinkiläisiä lapsia yöllisiin tunnelmiin. Näyttelykierroksen jälkeen opiskelijat menevät päiväkoteihin ja syventävät yhdessä koettuja teemoja lasten kanssa.

Vantaalla Maailmanmusiikkien maaliskuu toteutetaan yhteistyössä Vantaan musiikkiopiston ja musiikkiopisto Musaiikin kanssa. Musiikkipedagogiopiskelijat jalkautuvat koulutusjakson päätteeksi Uomarinteen kouluun viikolla 11. Työpajoissa syntyneitä musiikki-innovaatioita kuullaan Martinuksessa 24.3. olevissa konserteissa. Iltakonsertti alkaa klo 18.

HerraRokokoo" - osaprojekti tarjoilee kuultavaa ja koettavaa Kulttuuriraiteen alakouluihin viikoilla 9, 10 ja 11 *Helsingissä. Yleisöä osallistava konsertti on kuultavissa Kurrepäivänä la 27.3.

Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen Tähän asti (työnimi) osaprojekti käynnistyy. Hanna Brotherus ja Reijo Aittakumpu virittävät 5 laulunopiskelijaa ja ikäihmisistä koostuvat kuorot matkalle, joka huipentuu esityksiin Kansallisoopperan Alminsaliin, Espoon Sellosalliin ja Vantaan Martinukseen. Ensi-ilta on Alminsalissa 23.10.2010. Sellosalin esitys on 3.11. ja Martinuksen 5.11.

Soivia kohtaamisia -seminaari 25.-26.3.2010 Metropoliassa

Soivia kohtaamisia -seminaari 25.3. - 26.3.2010 Metropolian Bulevardin juhlasalissa

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman Kulttuurisilta -hanke järjestää kaksipäiväisen seminaarin 25.-26.3.2010. Seminaari esittelee Kulttuurisilta-hankkeessa tapahtuneita kohtaamisia musiikissa, joita ovat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa toteutetut osaprojektit.

Tapahtumaan on vapaa pääsy - tule mukaan! Ilmoittautuminen nettisivujen kautta sähköisesti. www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Seminaaripäivien teemat

Torstai 25.3.

Taide, vuorovaikutus, osallisuus ja oppiminen - taidekasvatus useampien ulottuville osaksi hyvää elämääEnsimmäinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti taideorganisaatioiden ja musiikkiopistojen edustajille sekä yleisötyötä tekeville pedagogeille ja teemasta kiinnostuneille opiskelijoille sekä kaupunkien henkilökunnalle.

Perjantai 26.3.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia: laaja-alaisen, soveltavan musiikkipedagogiikan käyttö uusissa ympäristöissä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksiToinen seminaaripäivä on suunnattu erityisesti vanhustyön ammattilaisille, sosiaalialan työntekijöille ja opiskelijoille sekä soveltavasta taidekasvatuksesta kiinnostuneille.

Katso kaikki tiedot ja ohjelma tapahtuman nettisivuilta www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Seminaarin jatkona lauantaina 27.3.2010 vietetään perinteistä koko perheen Kurre-päivää Ruoholahdessa.
ks. lisätietoja www.kulttuurisilta.metropolia.kotisivukone.com

Projektin esittely

Taidekasvatuksen voimaannuttava vaikutus

Kulttuurisilta 2008 - 2011 oli Metropolia Ammattikorkeakoulun EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hanke sai rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimi Uudenmaanliitto.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalleja, joissa osallistavan ja eheyttävän musiikki- ja taidekasvatuksen menetelmiä sovellettiin uusissa yhteyksissä ja uudella tavalla suoraan kaupunkien palvelurakenteissa. Hanke tuotti kulttuurista hyvinvointia eri-ikäisille väestöryhmille. Projektissa haluttiin tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset.

  !vipu.jpg!   !UUDENMAAN_LIITTO_cmyk_korjattu.jpg|thumbnail!   

  • No labels
You must log in to comment.