Osaprojekti 1 syksy 2008

Viiru kateissa-työpajat päiväkoteihin

 • Metropolian musiikin koulutusohjelman opiskelijat (pääasiassa varhaisiän musiikkikasvatuksen pääaineopiskelijat) suunnittelevat ja toteuttavat musiikkikasvatuskokonaisuuden itä-Helsingin päiväkodeissa (viikoilla 43-47).
 • Kokonaisuuden teemana on satu "Viiru kateissa" ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin teatterin yleisötyön kanssa.
 • Kokonaisuudessa hyödynnetään kuvan, musiikin, draaman ja liikkeen yhdistämistä ja sillä pyritään tukemaan päiväkodin taidekasvatusta ja lisäämään taideilmaisun osuutta päiväkodin arjessa.
  Opiskelijoille kokonaisuuteen sisältyy työpaja-jakson lisäksi koulutusta seuraavista teemoista:
 1. Tarinasta soivaan kuvaan; Sadun ja tarinan merkitys
 2. Kaupungin teatterin viiru ja Pesonen -näytelmän työtavat ja esitykselliset valinnat työskentelyn pohjana
 3. Suunnittelu opettajan työvälineenä
 4. Musiikilliset tavoitteet varhaisiän musiikkikasvatuksessa
 5. Varhaisiänmusiikkikasvatuksen työtavat musiikillisen oppimisprosessin osasina
 6. Taideintegraatio musiikillisten tavoitteiden tukena
 7. Teatteri-ilmaisun harjoituksia

Liitteet/Palautteet

 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}

Osaprojekti 2 kevät 2009

Juhlatuulella

Viikoilla 3 - 9

Kulttuurisilta-hanke toteuttaa yhteistyössä Helsingin Kaupunginmuseon kanssa elämyksellisen musiikkiretken Kaupunginmuseossa, Sederholmin talossa olevaan Yhtä juhlaa näyttelyyn. Musiikkipedagogiopiskelijat johdattavat päiväkoti-ikäiset lapset Yhtä juhlaa näyttelyn teemoihin yhdessä musisoiden; liikkuen, laulaen ja soittaen. Ennen työpajoja opiskelijoille järjestetään koulutusjakso ja työpajojen jälkeen palautepaja.

Koulutusjakso
Ma 12.1.09 klo 12.10 - 14.45
Ma 19.1.09 klo 12.10 - 14.45
Ma 9.3.09 klo 12.15 - 14.45

Kouluttajana toimii Anna-Maija Iskanius, projektipäällikkö, Metropolia
Kaupunginmuseon yhteyshenkilöt ovat Hilkka Vallisaari, museolehtori sekä Seija Haga, museolehtori

Työpajat Kaupunginmuseolla

Vk 5
ke 28.1.09 klo 9, 10
to 29.1.09 klo 9, 10 ja 11
pe 30.1.09 klo 9

Vk 9
ke 25.2.09 klo 9, 10 ja (11)
to 26.2.09 klo 9, 10 ja (11)
pe 27.2.09 klo 9, 10 ja (11)

Liitteet/Palautteet

 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}

Osaprojekti 3 kevät 2009

MUISTOJA HELSINGISTÄ-taidekokonaisuus helsinkiläisissä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa

Viikoilla 4 - 14

 • Projektin ja opintojakson tavoitteena on oppia soveltamaan luovia menetelmiä ja taidetta ikäihmisten kanssa työskentelyssä.
 • Opintojakso pitää sisällään osallistujille koulutusta sekä käytännön projektin toteuttamisen helsinkiläisissä vanhainkodeissa tai palvelutaloissa.
 • Kokonaisuus rakentuu yhteistyössä Metropolian musiikin koulutusohjelman ja Helsingin kaupunginteatterin kanssa.

Metropolian musiikin ja sosiaalialan opiskelijat toteuttavat pienissä ryhmissä ikäihmisten kanssa ohjatun projektijakson, jossa käyttävät luovia menetelmiä. Projektin teemana on "muistoja Helsingistä". Työtapoina hyödynnetään sadutuksen ja kuuntelevan haastattelun lähestymistapoja sekä taideintegraatiota ja improvisaatiota.

Kouluttajina opintojaksossa toimivat:
Tuula Mikkola, vanhustyön lehtori, Metropolia
Mari Rusi-Pyykönen, toimintaterapian lehtori, Metropolia
Laura Huhtinen-Hildèn, musiikkikasvatuksen lehtori, Metropolia
Merja Pennanen, draamapedagogi
Mirja Neuvonen, yleisötyövastaava, Helsingin Kaupunginteatteri
Hanna Brotherus, tanssitaiteilija, koreografi
Anna-Leena Vilhunen, kuvataiteilija

Unknown macro: {attachment}
 • Unknown macro: {attachment}

  File Modified
Microsoft Word 97 Document Viiru ja Pesonen pk Merirasti.doc Päiväkodin henkilökunnan palaute 28.1.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Viiru ja Pesonen pk Kajuutta[1].doc Päiväkodin henkilökunnan palaute 28.1.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Viiru ja Pesonen pk Pihapirtti [1].doc Päiväkodin henkilökunnan palaute 28.1.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document CViiru ja pesonen pk Puotila[1].doc Päiväkodin henkilökunnan palaute 28.1.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document MUISTOJA HELSINGISTÄ 3.doc 29.1.2009 by annamaii
HTML File Pk. Aleksi.htm Juhlatuulella, Pk Aleksin henkilökunnan palaute 12.2.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Pk Pakari.doc Juhlatuulella, Pk Pakarin henkilökunnan palaute 12.2.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Juhlatuulella, pk Maria[1].doc Juhlatuulella, Pk Marian henkilökunnan palaute 23.2.2009 by annamaii
HTML File Juhlatuulella, pk Runo.htm Juhlatuulella, Pk Runon henkilökunnan palaute 26.2.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Muistoja Helsingistä paneelikeskustelu.doc 6.3.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Opiskelijapalaute Juhlatuulella 2.doc Juhlatuulella opiskelijapalaute 6.3.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Juhlatuulella opiskelijapalaute 3.doc 9.3.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Juhlatuulella opiskelijapalaute 4.doc 9.3.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Juhlatuulella opiskelijapalaute 5.doc 9.3.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Juhlatuulella opiskelijapalaute 6.doc Juhlatuulella opiskelijapalaute 9.3.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Juhlatuulella opiskelijapalaute 8.doc Juhlatuulella opiskelijapalaute 23.3.2009 by annamaii
Microsoft Word 97 Document Juhlatuulella, pk Herttoniemi.doc Juhlatuulella pk. Herttoniemen palaute 23.3.2009 by annamaii
 • No labels
You must log in to comment.