Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1 Hallinto

Taulukossa luonnostellaan asiakirjakohtaisesti miten ja minne projektissa syntyvä materiaali tallennetaan ja arkistoidaan: projektin työtilana toimivaan Wikiin vai fyysiseen projektimappiin. Lisäksi on pohdittu tarvetta rajata pääsyä joihinkin dokumentteihin (esim. projektin hallinnoijille, projektiryhmälle). Projektin asiakirjat ovat kuitenkin avoimessti näkyvissä, mikäli ei ole syytä rajata jakelua.

1.1 Ohjausryhmä

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


kokousasiakirjat

X

X

X


Allekirjoitetut kokousasiakirjat mappiin

1.2 Raportit ja maksatushakemukset

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


puolivuosiraportit

X

X

Xtalouden kuukausiseuranta

X

X

Xmaksatushakemuksen liitteet


X
1.3 Kilpailutukset

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


tarjouspyynnöt

 

X

Xtarjoukset


X


X

luottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

tarjousten vertailu


X


X

luottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

päätösmuistio tms. asiakirja


X
1.4 Projektiryhmä

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


tapaamisasiakirjat (asialistat, muistiot)

X

X

X1.5 Lomakkeet

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


lomakepohjat

X

X

X


lomakkeiden jakelu wikin kautta, mahdollisuuksien mukaan myös palautus

sähköinen palaute/ arviointilomakkeet

X

X

X

(X)

  • palautteenanto/ arviointi avoin kaikille, vai rajattu osallistuneille? 
  • palautteiden käsittely ja näkyminen
  • yhteenveto saadusta palautteesta avoimeen jakeluun
  • VAI/JA palautteen antaminen normaalin WIKI-työskentelyn yhteydessä?

1.6 Työkorit

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


1.6.1 Hankehallinto


X


X


X


1.6.2 Espoo


X


X


X1.6.3 Helsinki


X


X


X


1.6.4 Kauniainen


X


X


X1.6.5 Vantaa


X


X


X1.6.6 Talous


X


XX


1.6.7 Viestintä


X


X


X1.7 Henkilöstö_

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


sopimukset/työaikasuunnitelmat


X


X

tietosuoja

työajanseurannat


X


X

allekirjoitukset tarvitaan

perustietolomakkeet


X


X

luottamuksellisuus (yhteystiedot WIKIin? so. sposti+työnumero+työtehtävä+ajanjakso)

verokortit


X


X

Taloushallinnon arkistoon, tarkoituksenmukaisuus

1.8 Projektijohtaja

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


1.9 Projektipäällikkö

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


 

3 Taloushallinto

3.1 Taloushallinto

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


laskut


X


X


työajanseurannat


X


X


maksatushakemus


X


X
Projektin aineiston kokoaminen ja säilyttäminen

"Projektin kaikki aineisto tulee säilyttää huolellisesti. On erittäin tärkeää koota talteen asiakirjat kilpailuttamisesta, koulutukseen osallistuneista, kopiot ilmoituksista, sopimukset, ohjausryhmän pöytäkirjat, rahoituspäätökset, maksatushakemukset ja -päätökset jne.

Projektin asiakirjat voidaan myös säilyttää sähköisessä muodossa, jolloin on varmistettava niihin pääsy aina tarvittaessa, mm varmennusten ja tarkastusten yhteydessä aina vuoden 2020 loppuun saakka."

Projektimapin tulee sisältää vähintään

(Projektiapulainen, luku 12.4 s.24)
 

  • No labels
You must log in to comment.