Blog from March, 2011

Voimavaroja kulttuurista -seminaari oli lupaava alku

Tiedote

Voimavaroja kulttuurista

kirj. Suvi Hartikainen

Taiteen ja hyvinvoinnin on todettu kulkevan tiukasti käsi kädessä, mutta taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuuksia ei ole vielä tarpeeksi istutettu kuntien ja yritysten toimintaan. Metropolian kulttuuri ja luova ala on edelläkävijänä nostanut taiteen voimaannuttavan merkityksen jalustalle ja luonut malleja taiteen soveltavalle käytölle. Musiikin koulutusohjelman Kulttuurisilta-hankkeessa on kehitetty osallistavan musiikkikasvatuksen menetelmiä ja työelämälähtöisiä yhteistyömalleja hyvinvointia lisäävän taidekasvatuksen käyttömahdollisuuksista. Tämän työn jatkona Metropolia ja Espoon kaupunki järjestivät 2.3.2011 Voimavaroja kulttuurista -seminaarin. Seminaarissa etsittiin erityisesti yhteistä hyvinvointipolitiikkaa ja mietittiin, mikä on paras tapa rakentaa pysyviä malleja taiteen ja kulttuurin käyttämiseksi hyvinvoinnin lisäämiseen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Metropolian Kulttuurin ja luovan alan klusterijohtaja Tuire Ranta-Meyer.

Seminaarissa Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä esitteli professori Antti Hautamäen tutkimusta Metropolin hyvinvointi. Pitkälä korosti kautta linjan toteutettavaa avoimuutta ja yhteistyötä, jotta metropoli voisi täysin hyödyntää omia mahdollisuuksiaan ja aikaansaada pysyvää hyvinvointia.

Musiikkipedagogin työkenttä tulee tulevaisuudessa laajentumaan ja yhteiskunnan tarpeet taiteelle kasvamaan. Tähän haasteeseen pyrkii vastamaan Metropolian musiikin koulutusohjelman koulutusvastaava Laura Huhtinen-Hildén työn alla olevassa väitöskirjassaan. Seminaarissa Huhtinen-Hildén esitteli tutkimustuloksiaan koskien opettajan ammattitaidon ja identiteetin rakentumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtaja Maija Perho keskittyi puheenvuorossaan pohtimaan mihin kulttuuria ja taidetta tarvitaan. Perhon mukaan taiteella on elämyksiä antava itseisarvo ja se todennettavasti lisää ihmisen terveyttä, työkykyä, yhteisöllisyyttä sekä verkostoja. Lisäksi taide, arkkitehtuuri ja sisustaminen tekevät elinympäristön viihtyisämmäksi.

Seminaarin päätti Espoon perusturvajohtaja Juha Metso kuvailemalla Espoon uusia visioita hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkiksi Metso nosti Espoon Puolarmetsään kohoavan uuden Orkidea-sairaalan, jossa ikääntynyt ihminen voi elää ja asua muiden parissa riippumatta kunnon huononemisesta tai hoidon tarpeesta.

Työ hyvinvoinnin luomiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin jatkuu vahvana Metropolian musiikin koulutusohjelman perusrakenteissa sekä Kulttuurisilta- ja Musiikki elämään -hankkeissa.